Økonomi

Telenor har fått nok et tilsyn på nakken

Telenor har fått enda et tilsyn på nakken. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet mener det har vært «alvorlige konkurranseproblemer» knyttet til Telenors mobilvirksomhet.

Berit Svendsen leder Telenor Norge. Hun har to ulike tilsyn etter seg.
  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad
    Journalist

Onsdag varslet Konkurransetilsynet (KT) 906 millioner kroner i gebyr til Telenor for at det «har misbrukt sin dominerende stilling» i det norske mobilmarkedet.

I en kommentar går Nasjonal kommunikasjonsmyndighet – Nkom (tidligere Post- og teletilsynet) ut med støtte til KTs vurderinger.

«Nkom støtter at det har vært alvorlige konkurranseproblemer», skriver Nkom.

Nkom skriver videre «at det er store konkurranseproblemer i mobilmarkedet».

Les også

Telenor får historisk stort gebyr på nesten én milliard

Hindret et tredje nett

Konkurransetilsynet mener Telenor har misbrukt sin dominerende stilling gjennom to typer handlinger.

Begge har vært rettet mot å hindre at det blir bygd et tredje landsdekkende mobilnett som skal konkurrere med nettene Telenor og Telia allerede har.

Bruk av eksklusivitetsavtaler som demper de uavhengige mobiloperatørenes lyst og muligheter til å prøve et fremtidig tredje mobilnett er én av handlingene.

Telenor skriver i en pressemelding at de er overrasket over varslet.

Nkom er enig

Også Nkom kommenterer Telenors avtaler på dette punktet:

«Nkom har (...) grepet inn en rekke ganger overfor Telenor og blant annet varslet at Telenor ikke kan stille slike krav om eksklusivitet som KT mener er et misbruk.»

Dette har skapt skjerpede regler:

«På bakgrunn av de konkurranseproblemene som er identifisert i forrige reguleringsperiode, vedtok Nkom 1. juli 2016 skjerpet regulering av Telenor. Den nye reguleringen gjør det ytterligere klart for Telenor at kravet selskapet stiller om eksklusivitet er forbudt etter Nkoms konkurranseregulering.»

To ulike lover

Nkom og KT har ulikt grunnlag i overvåkingen av telemarkedet. KT forvalter konkurranseloven, som gjelder hele næringslivet. Nkom forvalter ekomloven.

Nkom beskriver forskjellen mellom de to slik:

«Nkoms konkurranseregulering innebærer at vi vurderer konkurranseforholdene i en begrenset periode fremover og fastsetter spilleregler som begrenser muligheten for dominerende aktører til eventuelt å misbruke sin dominerende posisjon. KT vurderer i ettertid om adferden til dominerende aktører er et misbruk etter konkurranseloven» (Aftenpostens utheving).

I kortform: Nkom ser fremover i tid, mens KT ser bakover.

Les også

  1. Halvert driftsresultat for Telenor

  2. Sigve Brekke kommer med kraftig kritikk mot de to avgåtte Telenor-direktørene

Les mer om

  1. Telenor
  2. Konkurransetilsynet
  3. Økonomi