Samferdselsministeren vil utrede sammenslåing av Vy og Flytoget

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) bekrefter overfor VG at han vil utrede for å slå sammen Flytoget og Vy.

Et flytog med et Vy-tog i bakgrunnen. Bildet er tatt på Oslo S.

– Det er helt i tråd med Hurdalsplattformen å se på om Norge skal ha ett statlig togselskap i stedet for to, sier Nygård til avisen.

Han utdyper at det er startet et arbeid for å se hvor mange togselskaper det skal være, og at det er naturlig å gjøre i etterkant av direktetildelingen.

Den handler om at Jernbanedirektoratet har innledet en prosess med Flytoget for å se om de bør overta seks av Vys togstrekninger på Østlandet.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Dette har ført til at regjeringen har blitt beskyldt for løftebrudd, siden de i Hurdalsplattformen slår fast at de skal stanse både oppsplitting og konkurranseutsetting av jernbanen.

Planene om å splitte opp togtrafikken på Østlandet i to selskap har skapt raseri i fagbevegelsen. I begynnelsen av uka møttes LO regjeringen i saken, og senere i uka gikk LO ut og sa at de ønsket å slå sammen Vy og Flytoget.