Nordea har sperret 68 bankkontoer etter Panama Papers-avsløringene

Storbanken avviser at bankenes medarbeidere aktivt har bistått kunder med å unndra skatt, men har sperret 68 bankkontoer etter mistenkelige funn.

Konsernsjef Casper von Koskull har iverksatt en rekke tiltak med umiddelbar virkning etter Panama Papers-granskingen.

Gjennom dokumentlekkasjen Panama Papers avslørte nordiske medier hvordan Nordea Luxembourg gjennom en årrekke hjalp sine kunder å opprette selskaper i skatteparadiser via det omstridte advokatfirmaet Mossack Fonseca.

Banken iverksatte intern gransking umiddelbart, og onsdag presenterte konsernsjef Casper von Koskull konklusjonen om Nordeas virksomhet i Luxembourg:

  • Utilstrekkelig kontroll på hvitvasking- og skatteområdet
  • En rekke brudd på egne retningslinjer og instrukser
  • Halvparten av selskapene stemples som mistenkelige
  • Avviser at bankmedarbeidere har bidratt til skatteflukt

Konsernsjefen varsler en rekke tiltak med umiddelbar effekt og opplyste at flere Nordea-ansatte allerede er ilagt sanksjoner etter Panama Papers-avsløringene.

Har bare gransket en fjerdedel av selskapene

Nordea har så langt bare gransket en fjerdedel av selskapene de administrerte for sine skatteparadis-kunder. Pr. 15. april administrerte Nordea i Luxembourg 562 selskaper i skatteparadis på vegne av sine kunder.

Bare 129 selskaper har vært omfattet av granskingen. De var alle registrert i Panama og/eller opprettet av Mossack Fonseca.

Nordea forklarer utvalget med at de i første omgang har undersøkt selskapsstrukturer de mener det er knyttet særlig høy risiko til.

– Dette er langt fra over. Vi skal undersøke de resterende selskapene også, sier konsernsjef Casper von Koskull.

De 129 selskapene som ble gransket, forvaltet til sammen 2 milliarder norske kroner.

Fem nordiske kunder krever «videre analyse»

Skattedelen av granskingen dekket perioden 2010 til 2016 og omfattet 137 selskaper.

Etter granskingen har Nordea sperret bankkontoene til 68 av selskapene de administrerte i Panama og Karibia. Det utgjør halvparten av de granskede selskapene.

Kontoene er sperret etter mistenkelige funn og indikasjoner på skatteunndragelse, og banken vil gjøre «videre analyse» for å klargjøre om de reelle eierne har betalt riktig skatt og rapportert midlene til relevante myndigheter.

Fem nordiske kunder er blant disse eierne. Nordea Bank Norge opplyser til Aftenposten at to av dem er norske.

Legger skylden på kundene

Konsernsjefen understreker at det ikke er funnet bevis for at bankens medarbeidere «har tatt initiativ» til å etablere selskaper i skatteparadiser på vegne av sine kunder. Bankens medarbeidere har heller ikke «aktivt bistått kunder med å unndra seg eventuell skatt».

Likevel skjerper Nordea konsernets retningslinjer for hvordan de skal gi råd til sine kunder om skatt, slik at det blir «mindre rom for individuell tolkning».

Nordea Luxembourg vil dessuten få ny styresammensetning og blir satt under strengere styring i konsernet.

– Vi erkjenner at det ikke er nok å følge lovens bokstav, sier konsernsjefen.

Strengere kriterier til kundene

Banken har også besluttet at de ikke lenger skal hjelpe sine kunder med å administrere selskaper i skatteparadiser, hverken hos Mossack Fonseca eller andre byråer.

I tillegg innføres nye, strengere kriterier til dokumentasjon og åpenhet for kunder som har postboksselskap.

Nordea opplyser at dette trolig vil føre til at antall kunder som har selskap i skatteparadis, vil bli merkbart redusert. Når det gjelder bankens samarbeid med Mossack Fonseca, blir dette formelt avsluttet i løpet av året.

Konsernsjefen: - Dette er ikke akseptabelt

Siden de første Panama Papers-avsløringene i april har Nordea beklaget praksisen, men lagt vekt på at banken innførte nye og strengere retningslinjer for overholdelse av skattereglene i 2009.

Granskingen avdekker imidlertid at implementeringen av de skjerpede retningslinjene var utilstrekkelig.

– Dette er ikke akseptabelt, sier konsernsjefen, som slår fast at han ikke tolererer at Nordea blir brukt som en plattform for skatteflukt eller aggressiv skatteplanlegging.

Det svenske finanstilsynets eksterne gransking av Nordea pågår fremdeles. Banken etterforskes også av dansk politi for brudd på hvitvaskingsreglene.