Økonomi

Nye retningslinjer: Leger bør ikke være Facebook-venn med pasienter

Rådet for legeetikk har kommet med nye retningslinjer for sosiale medier. Blant annet bør leger ikke bli Facebook-venn med pasienter.

Lederen av etikkrådet tror det er mer selvfølgelig for yngre enn eldre leger å bruke sosiale medier, men at han ikke har noen grunn til å tro at yngre er verre enn sine eldre kolleger. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
  • NTB

Ifølge Dagens Medisin sier retningslinjene også at leger bør avstå fra diagnostiske vurderinger av offentlige personer.

Svein Aarseth, som er leder av Rådet for legeetikk, sier at de i utgangspunktet ønsker at leger skal være aktive i både medier og sosiale medier, men at de har sett eksempler på overtramp.

– Når leger ytrer seg, også som privatpersoner, må de ha klart for seg sin rolle som lege. Både hva man legger ut om seg selv, og uttalelser i nettdebatter kan være av en slik karakter at det kan bidra til å svekke legers tillit eller påvirke lege-pasient-forholdet, sier Aarseth.

I retningslinjene heter det også følgende: «For å opprettholde profesjonell distanse, bør leger ikke være Facebook-venn med nåværende eller tidligere pasienter. Forespørsler bør høflig avslås, og med en begrunnelse».

Lederen av etikkrådet tror det er mer selvfølgelig for yngre enn eldre leger å bruke sosiale medier, men at han ikke har noen grunn til å tro at de er verre enn sine eldre kolleger.

– Fra yngre leger har det vært problematisert dette med Tinder og andre datingapper fordi man risikerer å sjekke opp en pasient, sier Svein Aarseth.

Les mer om

  1. Facebook
  2. Datingapper
  3. Tinder