Røkkes formue er egentlig dobbel så stor

Formuen fastsatt i ligningen ligger som regel langt under den reelle formuen. Rabatter i formuesskatten bidrar til dette.

Investoren Kjell Inge Røkke har størst formue i ligningen. Men det ikke sikkert at han er på topp i virkeligheten.
  • Sigurd Bjørnestad

Kjell Inge Røkke har landets høyeste ligningsformue i 2018 med 19,6 milliarder kroner. Men tallet i ligningen forteller bare halve historien om Røkkes penger.

Bladet Kapital lager hvert år en oversikt over anslått formue for landets 400 rikeste.

Ifølge denne oversikten for 2018 er Røkkes reelle formue dobbelt så høy som i ligningen. Kapital anslår den til 40 milliarder kroner i fjor.

For andre kan avviket være enda større. Eiendomsinvestoren Ivar Tollefsen har ifølge Kapital en anslått reell formue som er mer enn fire ganger så høy som i ligningen.

Tollefsen har mye av sin formue gjennom selskaper som eier eiendom i utlandet. Personer som er skattemessig bosatt i Norge er skattepliktig for all formue, uansett om den er i utlandet eller i Norge. Skatteavtaler med andre land kan likevel føre til at skatteplikten i Norge blir begrenset.

Kapitals tall tar ikke hensyn til hvor formuen er, mens ligningstallene kan være påvirket av skatteavtaler.

Reitan-formuen er delt i ligningen

Rema 1000-eier Odd Reitan var ifølge Kapital i fjor den rikeste nordmannen bosatt i Norge med knapt 44 milliarder kroner i formue.

Kapital har inkludert formuen til hans to sønner i sitt anslag. Årsaken er at han har mer makt enn dem i Rema-konsernet. Men formelt er formuen delt, slik at de tre har en ligningsformue på 4–6 milliarder kroner hver.

Deres samlede ligningsformue er uansett bare en tredjedel av Kapitals anslag på Odd Reitans samlede, reelle formue.

Stordalens lille ligningsformue

Hotell- og reiselivskongen Petter Stordalen er en gjenganger med relativt sett svært lav ligningsformue.

For 2018 er den anslått til knapt 600 millioner kroner. Kapital anslår hans reelle formue til 25,6 milliarder kroner i fjor.

Rabatter og gjeld til full verdi

Formuen i ligningen er netto ligningsformue. Det vil si at gjeld er trukket fra.

Det er særskilte og omfattende regler for å fastsette ligningsverdier på ulike typer formue. I mange tilfeller sier reglene at ligningsverdien skal settes lavere enn markedsverdien.

Såkalt «arbeidende kapital» skal verdsettes til 80 prosent av markedsverdien. Denne rabatten vil omfatte alle typer aksjer. Alle med høy formue har som regel nesten hele formuen organisert i aksjeselskaper.

Den samme rabatten gjelder for driftsmidler personlig næringsdrivende bruker i sin virksomhet.

Gjeld kommer til fradrag med full verdi. Verdsettingsregler med rabatt og gjeld fastsatt til full verdi er dermed en viktig årsak til at ligningsformuen krymper kraftig i forhold til reell formue.