Derfor kan ikke Gardermoen få forenklet passkontroll til USA

Avinor jobber for at Oslo Lufthavn skal få en ordning der innreisekontrollen til USA blir foretatt før avreise fra Gardermoen. Nå viser det seg at ett bestemt forhold gjør at dette er helt utelukket i dag.

Passkontrollen ved ankomst til USA kan ofte være en langdryg prosess.
  • Knut-Erik Mikalsen

Både Norge og Sverige har i flere år jobbet med å få på plass en ordning med såkalt preclearance for flyreisende mellom våre land og til flyplasser i USA.

Preclearance er en fremskutt grensekontroll. Den innebærer at amerikanske tjenestemenn fra US Customs and Border Protection rykker inn på Oslo Lufthavn for å sjekke innreisepapirene til reisende til USA. Dermed får flyreisende unnagjort pass- og tollkontroll før de går om bord på flyet og unngår de ofte lange immigrasjonskøene ved ankomst USA.

Mens Danmark har takket nei til å bli omfattet av en slik ordning, har både Norge og Sverige sagt ja. Av våre to land er det Sverige som har kommet lengst i prosessen. Svenskene forbereder nødvendige lovendringer slik at amerikanske tjenestemenn kan få bære batong og håndjern, og være utstyrt med pepperspray på svensk jord. De skal også ha tilgang til våpen, men ikke bære disse på seg.

Derfor er forenklet innreisekontroll ikke mulig

Nå viser det seg at Oslo møter en hindring som svenskene ikke trenger å bruke tid på:

Samferdselsdepartementet bekrefter overfor Aftenposten at amerikanerne krever at flyplassen må ha minst ett amerikansk flyselskap med rute til USA før det blir aktuelt å godta forenklet passkontroll på avreiselandets jord.

Det er et problem for Oslo Lufthavn. Ingen amerikanske flyselskaper har lenger rute på Gardermoen. Dette gjør i praksis at en preclearance-avtale for Norge i dag er utelukket:

– Det er riktig at USA setter som betingelse at det skal være minst ett amerikansk selskap som har trafikk mellom Oslo og USA, opplyser statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) til Aftenposten. Han opplyser at Norge, manglende amerikansk tilstedeværelse til tross, nylig har startet forhandlinger med USA om forenklet innreise for nordmenn.

I dag er det Norwegian og SAS som står for flyrutene mellom kontinentene.

Oslo har ikke hatt rute med et amerikansk selskap siden United Airlines la ned sin sommerrute til New York fra 7. september 2016.

United har vært åpen om at prispresset fra Norwegian og SAS gjorde ruten ulønnsom. Selskapets rute til Arlanda skal fortsette, men Skandinavia-sjefen for United, Robin Schoug, sier til Aftenposten at selskapet ikke har noen planer om å gjenoppta ruten mellom Gardermoen og Newark-flyplassen ved New York.

– Det finnes i dag ingen lønnsom etterspørsel etter en slik rute nå, sier Schoug.

Avinor: – Tror amerikansk selskap kommer

Jasper Spruit er direktør for trafikkutvikling i Avinor og han har tro på at det skal være mulig å få lokket et USA-selskap til Gardermoen igjen:

– Avinor jobber hele tiden med å knytte til seg nye ruter og nye selskaper. Vi er også i dialog med amerikanske selskaper. Med tanke på preclearance er vi ikke bekymret på nåværende tidspunkt, og vi tror et amerikansk selskap vil være på Oslo Lufthavn i løpet av ikke altfor lang fremtid, opplyser han.

Norwegian har ivret for å få på plass den nye innreiseordningen til USA, mens SAS og alle utenlandske flyselskaper på Gardermoen har vendt tommelen ned.

Flytrafikken mellom USA og Norge har økt kraftig de senere årene, og andelen amerikanere som sitter i flyene til SAS og Norwegian har vært kraftig økende.