Økonomi

Tidligere Nortura-ansatt anker korrupsjonsdommen

Saken gikk for Oslo tingrett.

En tidligere salgsleder i Nortura anker fengselsdommen fra Oslo tingrett for grov korrupsjon. Det gjør også en annen tiltalt.

  • NTB

Den tidligere Nortura-ansatte ble tidligere denne måneden dømt til fengsel i to og et halvt år.

Overfor Nationen bekrefter forsvareren hans, advokat Christian Flemmen Johansen, at dommen ankes.

– Vi forstår tingretten dit hen at de har lagt til grunn en virkelighetsoppfatning av min klient som han ikke kjenner seg igjen i, sier forsvareren.

En mann i selskapet Foods AS ble dømt til to år og tre måneders fengsel. Det er ikke kjent om han anker dommen. En styreleder for en kjøttbutikk i Oslo ble dømt til 75 dagers fengsel. Han anker dommen.

Foods anker både skyldspørsmålet for foretaksstraffen og størrelsen på boten på 3,6 millioner kroner, skriver Nationen.

Nortura var ikke mistenkt i saken.

Les mer om

  1. Oslo tingrett
  2. Korrupsjon