Økonomi

Norwegian vil klage flyavgiften inn for ESA

Kjos vil klage saken inn for ESA hvis flyavgiften innføres som planlagt.

Norwegian og Bjørn Kjos vil klage flypassasjeravgiften inn for EFTAs overvåkingsorgan.
  • Knut-erik Mikalsen
    Knut-erik Mikalsen

Bakgrunnen er at Norwegian mener at den nye flypassasjeravgiften vil ramme lavprisselskapet hardere enn tilfellet med statens eget selskap, SAS og også Widerøe.

I sitt høringssvar om den nye flyavgiften skriver Norwegian at selskapet ser det som naturlig å bringe saken inn for europeiske konkurransemyndigheter hvis avgiften blir innført slik regjeringen legger opp til.

— Det er ingen tom trussel, sier kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i Norwegian.

LES OGSÅ:

Les også

Denne ferieformen kan spare deg for tusener

— Bevisst forskjellsbehandling, mener Norwegian

Anne-Sissel Skånvik, Norwegian.

— Det er jo helt på det rene at å innføre et avgiftssystem der man så bevisst forskjellsbehandler to selskaper er konkurransevridende. Det samme mener Konkurransetilsynet også, sier Skånvik til Aftenposten.Norwegian peker på at forslaget legger opp til at det skal betales kun én avgift for hver samlet flyreise innenlands. Det betyr at selv om en reise innebærer flere delstrekninger, skal det bare betales avgift for den samlede reisen.

Dette, påpeker Norwegian, vil favorisere hovedkonkurrenten i Norge, SAS som et årelangt rutesamarbeid med Widerøe, som man også eier deler av. En flyreise med SAS og Widerøe innebærer at folk kan kjøpe gjennomgående billetter som det bare skal betales èn avgift for.

LES OGSÅ:

Les også

Ryanair-toppen ens ærend til Oslo for å snakke med Siv Jensen

De som velger en kombinert reise med Widerøe og Norwegian, derimot, må betale avgiften to ganger fordi disse to selskapene ikke har noe rutesamarbeid.

Ønsker heller en økt CO2-avgift

Dette, mener Norwegian, «er en usaklig konkurransevridning» og truer med at selskapet vil klage avgiften inn for EFTAs overvåkingsorgan ESA hvis dem blir innført i den form regjeringen legger opp til. Selskapet ber om at regjeringen utsetter avgiften, slik også Konkurransetilsynet har bedt om, til konsekvensene av den er utredet.

Norwegian mener avgiften ikke vil ha noen miljøvirkning, og mener at en økning av CO2-avgiften på flydrivstoff vil være en mer hensiktsmessig måte å oppnå en klimaeffekt på.

LES OGSÅ:

Les også

Flytopper ber Solberg stanse flyskatten

Lederen i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, støtter innføringen av avgiften fullt ut og mener den vil redusere antall flyreiser. Striden om en eller to avgifter på samme reise mener han kan løses meget enkelt:

Naturvernforbundet: En reise, en avgift

Lars Haltbrkeken, Naturvernforbundet

— Det er bare å la alle betale per flystrekning. Altså to ganger også om du flyr med selskap som har billettsamarbeid, sier han.Det vil i så fall innebære at konkurransevridningen mellom SAS og Norwegian elimineres. Haltbrekken mener at man kan unngå at distriktsbefolkningen blir rammet hardere enn andre ved å øke subsidiene til distriktsrutene Widerøe opererer på vegne av staten.

Les også

Flere ruter kuttet på Torp, avgift kan stenge Rygge

— I årets statsbudsjett er det satt av 45 millioner ekstra til disse rutene på grunn av innføring av den nye flypassasjeravgiften, sier Haltbrekken.

Høringsfristen for forslaget om flypassasjeravgift går ut søndag, og i Finansdepartementet opplyser statssekretær Jørgen Næsje (Frp) at planen er å innføre avgiften fra 1. april, slik Stortinget har vedtatt.

— Regjeringen må følge opp Stortingets vedtak, men vi vil vurdere innkomne høringsuttalelser nøye slik at innretningen blir hensiktsmessig, sier Næsje.

Les også

  1. Konkurransetilsynet mener flypassasjeravgift må utsettes

  2. Avinor: Flyavgiften vil flytte nye ruter til Sverige og Danmark

  3. Flyreisende tvinges til å betale dobbel flyavgift