Økonomi

Banker varsler strammere utlån og høyere renter

Bankene kommer til å stramme inn kredittpraksisen overfor husholdningene fremover. Samtidig må nordmenn forberede seg på høyere utlånsrenter.

Utlånsundersøkelsen for fjorårets siste kvartal, som sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank kunngjorde torsdag, viser at norske banker har planer om å stramme inn kredittpraksisen overfor norske husholdninger i 2017. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
  • NTB

Det kommer frem i Norges Banks utlånsundersøkelse for fjerde kvartal 2016.

– Bankene melder at de vil stramme inn kredittpraksisen overfor husholdningene i første kvartal 2017 som følge av endringene i boliglånsforskriften, skriver Norges Bank torsdag.

I forskriften stilles det strengere krav til egenkapital ved lån til sekundærbolig i Oslo. Etter den nye forskriften øker kravet til 40 prosent. I resten av landet forblir kravet 15 prosent. Regjeringen innførte også et krav om at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt.

  • Hva betyr egentlig de nye reglene?

Bankenes kredittpraksis overfor foretak ventes å være uendret i første kvartal.

Utlånsundersøkelsen viser også at husholdningenes etterspørsel etter boliglån fortsatte å øke litt i fjorårets siste kvartal.

Mot høyere renter

Bankene meldte ikke om endringer i kredittpraksisen overfor husholdningene i fjerde kvartal, men vil nå altså stramme inn.

– Nesten alle bankene begrunner innstrammingen med endringene i boliglånsforskriften som gjelder fra og med første kvartal i år, skriver Norges Bank.

Til tross for en historisk lav styringsrente på 0,5 prosent og varsel om at renten vil forbli lav lenge, har boliglånsrentene krabbet forsiktig oppover de siste månedene.

I utlånsundersøkelsen til Norges Bank rapporterer bankene at deres utlånsmarginer på lån til husholdninger falt litt i fjerde kvartal.

– I første kvartal forventer bankene høyere utlånsmarginer og utlånsrenter. Finansieringskostnader, konkurransesituasjonen og regulatoriske endringer ble trukket frem som forklaringsfaktorer, skriver sentralbanken.

Galopperende gjeld

Både Norges Bank, regjeringen, Finanstilsynet og analytikere er urolig over den sterke boligprisveksten, som i fjor nådde 12,8 prosent på landsbasis og 23,3 prosent i Oslo.

– Den største risikoen i norsk økonomi synes å være at sterk boligprisvekst driver gjeldsoppbyggingen videre opp, skrev DNB Markets i rapporten Økonomiske utsikter 2017 onsdag.

– Det gjør at mange husholdninger vil være sårbare for renteoppgang og bortfall av inntekt, skriver banken.

Ifølge DNB Markets hadde norske husholdninger i fjor en gjeld på 230 prosent av disponibel inntekt. Høyere renter og strammere utlånspraksis vil kunne dempe boligprisveksten.

Les mer om

  1. Norges Bank
  2. Boliglån
  3. Rente