Økonomi

Ny rapport om virkningen av vindkraft på land: – Det har florert med påstander

Legger frem tall om naturtap, klimaeffekter og andre virkninger av vindkraftutbygging.

Bygging av tilførselsveier i vindkraftverk krever mye areal. Bildet er fra anleggsarbeidet på Okla vindkraftverk på Stadlandet.

NVE-direktør Kjetil Lund håper at ny kunnskap om miljø- og samfunnsvirkninger «vil bidra til en opplyst debatt og kunnskapsbaserte vedtak fremover».

Det skjer etter flere år med økende motstand og tøffe konflikter om vindkraftutbygging i mange lokalsamfunn.

Les hele saken med abonnement