Økonomi

Dette er dokumentene Økokrim har beslaglagt hos Telenor

Økokrim har tatt beslag i alle kontrakter, avtaler, underlagsmateriale, møtereferat, styreprotokoller, e-poster, rapporter, notater, regnskap og dokumenter som omhandler Usbekistan i perioden fra 2005 til 2014.

Økokrim har fått rettens godkjennelse til å innhente nær sagt alle Usbekistan-relaterte dokumenter Telenor har fra de siste ni årene. Samtidig har Oslo tingrett slått fast at alle Telenor-ansatte er pliktige til å vitne i saken.
 • Lars Magne Hovtun
 • Stine Barstad
  Journalist

Den 6. mars besluttet tingrettsdommer Dagfin Grønvik at Telenor måtte utlevere alle dokumenter de måtte ha om Vimpelcoms aktiviteter i Usbekistan. Utleveringspålegget fra Oslo tingrett inneholder en liste med 30 punkter om hva slags type dokumenter dette kan være.

Se hele listen nederst i denne saken.

Samtidig har Oslo tingrett besluttet at alle ansatte i Telenor plikter å vitne i saken, dersom Økokrim ber om det.

Diktatordatter Gulnara Karimova er klesdesigner, diplomat og popstjerne. Nå har hun husarrest i Usbekistans hovedstad Tasjkent.

I dokumentet, som frem til nå har vært unntatt offentlighet, kommer det fram at Økokrim ønsker å se all korrespondanse (inkludert e-post) Telenor-ansatte eventuelt har hatt med diktatordatteren Gulnara Karimova i Usbekistan.

Karimova skal ha mottatt hundrevis av millioner kroner fra det delvis Telenor-eide selskapet Vimpelcom. Sistnevnte er nå under etterforskning for grov korrupsjon og hvitvasking i Sveits og Nederland. Den internasjonalt oppsiktsvekkende korrupsjonssaken har den siste uken skapt store medieoppslag i Norge.

Les også:

Les også

10 ting du ikke visste om diktatordatteren

Må utlevere alle dokumenter siden 2005

I tingrettens utleveringspålegg kommer det frem at Økokrim og norsk rettsvesen har konkludert med at de sveitsiske og nederlandske anmodningene er i samsvar med norsk lov, og at forholdene også er straffbare etter norsk rett.

I rettsdokumentet gis Telenor et pålegg om å utlevere alle relevante dokumenter. Utleveringspålegget gjelder for dokumenter helt tilbake til 2005. Utleveringspålegget gjelder også for alle Telenors datterselskap.

Les også:

Les også

Telenor er låst inne i VimpelCom

Den detaljerte listen over hvilke dokumenter Økokrim fikk hjemmel til å beslaglegge inkluderer blant annet kontrakter, avtaler, underlagsmateriale, møtereferat, styreprotokoller, e-poster, rapporter, notater og andre relevante dokumenter som omhandler Usbekistan.

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas og alle andre ansatte er pliktige til å vitne i saken, ifølge Oslo tingrett.

Tingretten har sladdet deler av dokumentet, siden det i sin originale form inneholdt sensitive opplysninger som av hensyn til etterforskningen ikke kan gis ut på det nåværende tidspunkt.

Førstestatsadvokat Arnt Angell i Økokrim ønsker ikke å kommentere opplysningene i utleveringspålegget eller Aftenpostens spørsmål om hvor mange dokumenter de faktisk har beslaglagt.

Tingretten: Alle Telenor-ansatte er vitner

Tingrettsdommer Grønvik skriver i dokumentet at alle Telenor-ansatte er løst fra taushetsplikten og selskapets eventuelle egne instrukser om konfidensialitet, og at de ansatte er pliktige til å vitne i saken.

Det skapte stor oppmerksomhet da Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas fortalte at han personlig hadde vært inne til avhør hos Økokrim i saken. Den oppsiktsvekkende nyheten kom like før møtet han og styreleder Sven Aaser var innkalt til hos næringsminister Monica Mæland. Etter møtet sa Mæland til media at hun ikke var kjent med at Baksaas hadde vært avhørt.

Etter dette har Aftenposten avslørt at ikke bare Baksaas, men en rekke nåværende og tidligere Telenor-topper har vært inne til avhør hos Økokrim.

De offentlige postlistene avslører møtene næringsministeren nekter å bekrefte.

– Personer med relevant informasjon hos Telenor har hatt samtaler med Økokrim, bekrefter kommunikasjonssjef Glenn Mandelid i Telenor.

Mæland må redegjøre for Stortinget

Opposisjonen på Stortinget har vært kritisk til at ikke Mæland visste om avhøret, og kontroll— og konstitusjonskomiteen har bedt henne komme med en skriftlig redegjørelse i løpet av neste uke. Et sentralt spørsmål komitéleder Martin Kolberg (Ap) og en samlet opposisjon ønsker svar på, er hvem som har visst hva om saken, og hvorfor næringsministeren ikke har visst noen ting. Næringsministeren har nektet å svare på om hvilke møter departementet har hatt med Telenor siden mars, men departementets egen postjournal (ekstern side) avslører at det skal ha vært minst fire slike møter i denne perioden.

Næringsminister Monica Mæland kjente ikke til at Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas hadde vært avhørt av Økokrim.

Telenor brøt fredag kveld tausheten, og publiserte et skriftlig sammendrag (eksternt PDF-dokument) av den redegjørelsen Telenor-ledelsen la frem for næringsministeren på onsdag. De bekreftet samtidig at de har holdt departementet regelmessig informert om både avhørene og beslagene Økokrim har gjort. Telenor ønsker imidlertid ikke å kommentere de konkrete opplysningene som framkommer i utleveringspålegget.

– Vi har fått Økokrims liste, og har levert fra oss de dokumentene de har bedt om, sier Atle Lessum, pressekontakt i Telenor.

Disse Telenor-dokumentene krevde Økokrim utlevert:

 • Kontrakter, avtaler og underlagsmateriale som har tilknytning til Vimpelcom (eller Vimpelcoms datterselskap) sin virksomhet i Usbekistan, særlig relatert til: Takilant Ltd, (sladdet), (sladdet), (sladdet), (sladdet), (sladdet), (sladdet), (sladdet), (sladdet), Telenor Mobile Holding AS, Telenor East Holding AS, Telenor East Holding II AS, Telenor East Invest AS, Bekhzod Akhmedov, (sladdet), (sladdet), (sladdet).
 • Korrespondanse (inkludert e-post) til, fra eller mellom ansatte, ledelse og/eller styrerepresentanter i Telenor knyttet til ovennevnte selskap og Vimpelcoms virksomhet i Usbekistan, herunder korrespondanse med tilknytning til Gulnara Karimova.
 • Møtereferater og styreprotokoller som omhandler Vimpelcoms aktivitet i Usbekistan
 • Rapporter, notater og underlagsmateriale til mulig interne undersøkelser gjort i ettertid i Telenor og/eller Vimpelcom knyttet til virksomheten i Usbekistan, for eksempel på grunnlag av etterforskning i utlandet og/eller medieoppslag om korrupsjonsmistanker knyttet til telekommunikasjonssektoren i Usbekistan.
 • Eventuelle andre dokumenter av betydning i tilknytning til Vimpelcoms aktivitet i Usbekistan, inklusiv eventuelt relevant regnskapsmateriale.
 • Opplysninger som Telenor måtte være kjent med om bankforbindelsene til: Takilant Ltd, Bekhzod Akhmedov, (sladdet), (sladdet), (sladdet), (sladdet).
 • Dokumentasjonen gjelder for tidsperioden fra og med 2005 til dags dato (6. mars 2014).

Les også

 1. Telenor har stilt seg sjakkmatt