Økonomi

Lime-tiltalt: «Har problemer med å se hva som er kriminelt med den beskrivelsen»

OSLO TINGRETT (Aftenposten): Alle nekter straffskyld for menneskehandel, men én har erkjent bedrageri i samarbeid med en person politiet mener er et menneskehandeloffer.

OPT__D3A0612_doc6o2ow60sf6ejk9nqnrz-ztl0QhOI9k.jpg
  • Marita E. Valvik
  • Andreas Slettholm
    Kommentator

Statsadvokat Peter André Johansen innledet Lime-saken med å lese opp tiltalen. En av de tiltalte svarte slik da første post i tilltalen ble lest opp for ham:

Sharok Ezazi, én av de 13 tiltalte, sa at han ikke forsto hva som var kriminelt i grunnlaget for den angivelige utnyttelsen av ett av ofrene.

— Jeg har problemer med å forstå hva som er kriminelt i den beskrivelsen, sa Sharok Ezazi, og la til at han ikke erkjente straffskyld.Han er antatt å ha en sentral rolle i kulissene i Lime-kjeden, blant annet sentralt i administrasjonen, og på den måten ha medvirket til menneskehandelen. Ifølge tiltalen skal han ha medvirket til at en rekke ofre skal ha jobbet for svært lite lønn.

Medvirkningen er i tiltalten spesifisert blant annet ved at Ezazi "tok seg av ulike administrative oppgaver slik som kontordrift, forberede regnskap, ha kontakt med offentlige myndigheter, besvare henvendelser, utarbeide dokumenter og lignende".

I tillegg var han medeier i en av butikkene og var med på å starte dagligvarekjeden Lime Minipris AS og deretter drifte denne. Han nektet straffskyld på samtlige 13 tiltalepunkter mot ham.

Også brødrene Hussain nektet straffskyld for menneskehandel, tvangsarbeid, lånebedrageri og NAV-svindel.

Her er oversikten over saken – klikk deg inn for å se de ulike delene av tiltalen:

  • Familiemedlemmer til en av de tiltalte i Lime-saken handlet raskt da politiet gikk til aksjonmot kjeden: Her stikker Lime-nettverket av med kasseapparatet

Erkjente bedrageri i samarbeid med offer

Det tar flere timer å lese opp den over 50 sider lange tiltalen, og så langt har ingen av de 13 tiltalte erkjent straffskyld for noen av de sentrale punktene.

Imidlertid erkjente en venninne (30) av Sajjad Hussain flere tilfeller av bedrageri.

Hun mener imidlertid dette hverken har vært som ledd i en organisert, kriminell gruppe, eller at det er et ledd i menneskehandelen. Ett av bedrageriene skal ifølge henne ha skjedd i samarbeid med en av de sentrale fornærmede i saken, opplyste forsvarer Øystein Storrvik.

— Hun erkjenner å ha vært med på bedrageriet, men ikke som en del av menneskehandel. Dette har hun gjort mer eller mindre i samarbeid med den fornærmede. Detaljene i dette vil vi komme tilbake til, sier Storrvik til Aftenposten.

Et sentralt spørsmål i rettssaken vil bli i hvor stor grad de fornærmede har vært tvunget og utnyttet mens de jobbet i Lime-butikkene. Flere av de tiltalte mener at de angivelige ofrene har gjort private avtaler med de tiltalte i saken.

Venninnen (30) erkjente også delvis hvitvasking, i en post som omfattet 1,8 millioner kroner i heleri eller hvitvasking.

Dette er de tiltalt for:

Få oversikt:

Les også

Syv grunner til at Lime-saken er så spesiell

Har ikke villet avhøre 21 vitner

Advokat Vidar Helgheim hadde innsigelser mot statsadvokat Geir Evanger når Lime-saken startet. Her i samtale med den andre aktoren, Peter André Johansen.

Det var først sent tirsdag kveld den andre aktoren i saken, statsadvokat Geir Evanger, ble erklært habil til å være aktor i Lime-saken. Dermed kunne Norgeshistoriens største menneskehandelsak starte i rettssal 828 onsdag morgen.— Jeg har planer om å sitte her i seks måneder, jeg, sier Evanger i en kort kommentar til Aftenposten.

På motsatt side av salen sitter advokatene Mette Yvonne Larsen og Victoria Holmen. De er de to som mener Evanger er inhabil, men de fikk altså ikke medhold i retten.

Men etter at retten ble satt, stilte også advokat Vidar Helgheim spørsmål ved aktors habilitet. Dette er på bakgrunn av at aktor Evanger ikke har villet gjennomføre vitneavhør av 21 vitner i Pakistan som forsvareren mener er viktige for saken.

— Jeg mener etterforskningen har vært ensidig og ensrettet. Det markerer seg i at han på ingen måte ønsker at disse vitnene skal avhøres og ikke legger til rette for det. Jeg mener at det er av subjektive hensyn og at han er særdeles personlig engasjert i saken, sier Helgheim.

Sajid Hussain, en av de hovedtiltalte i saken, sammen med sin forsvarer Arild Holden

Måtte avgjøre habilitet i pausePåstanden gjorde at dommer Yngvild Thue ba om pause i rettsforhandlingene. Før den tid ga aktor Evanger uttrykk for en mild oppgitthet over anklegene:

— Hvis det skal klistres en inhabilitetsinnsigelse på meg hver gang jeg med loven i hånd sier nei til noe, så har vi et problem. Jeg tåler det, men det kan ikke bli for mye av det, sa Evanger.

Etter rundt 20 minutter ble erklært habil, og saken kunne starte.

Rundt 50 aktører i salen

Retten ble satt cirka klokken 09.10 onsdag morgen. Rundt 50 personer er på plass til oppstarten av norgeshistoriens største menneskehandelsak. Alle de 13 som er tiltalt, er til stede i rettssal 828. Nesten hver og en av dem har to forsvarere. I tillegg er flere bistandsadvokater, et stort aktorat og fire tolker på plass i salen.

De 13 står tiltalt for blant annet mafiavirksomhet og menneskehandel på innsiden av dagligvarekjeden Lime. Politiet mener kriminaliteten var økonomisk motivert.

Hovedmannen er på plass

Den antatte hovedmannen, Sajjad Hussain, sitter på tiltalebenken nærmest dommerbordet sammen med sine forsvarere Karin Forbrigd og Mette-Julie Sundby. Hussains hovedforsvarer, John Christian Elden, er ikke til stede på rettens første dag.

— Sajjad Hussain ønsker ikke å bli fotografert, ingen hender, ingen kroppsdeler, ingenting. Respekter det, sa Forbrigd til de oppmøtte pressefotografene.

Da Sajjad kom inn i salen, fikk han en varm klem av sin mor, som også er tiltalt i saken. Også Sajjads far sitter på tiltalebenken. Hele åtte av de 13 tiltalte er tilknyttet Hussain-familien.

- Har du noen formue? spurte dommer Yngvild Thue Sajjad Hussain.

— Ja, det har jeg, men jeg husker ikke hvor mye, sa Hussain.

Politiet har varslet at de vil inndra over 25 millioner kroner av Sajjad Hussain alene.

Aftenposten er på plass i Oslo tingrett og oppdaterer denne saken fortløpende.

Flere av butikkene som ble stengt i Lime-saken, er åpnet:

Les også

Tok ned Lime-skiltene, familiene driver videre

Fikk du med deg denne?

Les også

  1. Politimann brukte egen mor som tolk i Lime-saken

  2. Lime-hovedmann tiltalt for å ha hatt kontakt med offer