Økonomi

– Oljeselskapene bør tenke seg godt om før de investerer i nye oljefelt

Investorene begynner å bli alvorlig bekymret for at selskapenes olje- og gassreserver skal bli verdiløse, sier finansanalytiker.

Anthony Hobley i finanstankesmien Carbon Tracker Initiative snakket til «klimamenigheten» under onsdagens Zerokonferanse. – Selskapene sitter på store nok olje, gass- og kullreserver til å kunne ødelegge kloden mange ganger, sier han.
 • Stine Barstad
  Journalist

– Selskapene sitter på store nok olje, gass og kullreserver til å ødelegge kloden mange ganger. De er vår tids atomstridshoder, sa daglig leder Anthony Hobley i finanstankesmien Carbon Tracker Initiative da han snakket på Zerokonferansen onsdag.

Samtidig som Statistisk sentralbyrå meldte at investeringene på norsk sokkel vil falle mer enn ventet til neste år, ber Hobley norske olje- og gass-selskaper om å revurdere sine planlagte utbyggingsplaner.

– Utslipp på 3000 gigatonn

Tankesmien hans fikk stor oppmerksomhet da den for noen år siden utga en rapport som avdekket at verdens olje- gass og kullselskaper sitter på reserver som vil føre til utslipp på nesten 3000 gigatonn Co₂.

Dette er over godt over tre ganger mer enn det som kan slippes ut dersom man skal nå Paris-målet om å begrense temperaturøkningen på kloden til «godt under» to grader.

Dermed er selskapsverdier for over 2 000 milliarder dollar i fare for å bli verdiløse, sier Hobley. Han sier investorer verden over i økende grad er i ferd med å innse dette.

– Men noe av dette kan utvinnes, så nøkkelspørsmålet blir hva vi skal bruke, sier Hobley.

Analysesjef Harald Nypan i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass understreker at en stor andel av reservene i Hobleys regnestykke er kull, som fører til større klimagassutslipp enn olje og gass.

– I en verden med tøffere klimakrav og nedgang i langsiktig etterspørsel er det viktig at vi leter mer for å sikre at det er de mest kostnadseffektive ressursene med lavest karbonavtrykk som produseres. I dette bildet har vi stor tro på norsk sokkels konkurransekraft, sier han.

– Og, siden man er inne på atomstridshoder, hadde det vært fint å høre fra miljøbevegelsen hva de mener om atomkraft, som naturlig nok vil få en langt viktigere plass i strømforsyningen når denne avkarboniseres, legger han til.

Selskapene bør ha stresstest

Aftenposten har tidligere skrevet at det Internasjonale energibyrået IEA mener oljeetterspørselen vil falle med nær 1/3 fra dagens nivå, til 63 millioner fat pr. dag, dersom Paris-målene skal nås. Gassetterspørselen holdes omtrent på dagens nivå.

Hobley mener det bør etableres en objektiv «stresstest» av hvordan olje- og gass-selskapene generelt, og nye utbygginger spesielt, vil lønne seg i et slikt marked.

Analysesjef Harald Nypan i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass ønsker ham velkommen etter.

– Norske olje- og gasselskaper er ekstremt opptatt av å teste nye prosjekter på pris, og har ekstremt høye avkastningsmål, sier han.

Han viser til at IEA i sitt togradersscenario forventer en oljepris på rundt 80 dollar fatet i årene frem mot 2040.

– Jeg kan love deg at selskapene bruker priser langt under dette når de stresstester, sier han.

– Vil være behov for flere oljefelt

Nypan understreker at det selv i en verden der oljeetterspørselen faller som IEA skisserer, vil være behov for å bygge ut flere nye norske olje- og gassfelt.

Han viser til følgende regnestykke:

 • Verdens olje- og gassproduksjon faller naturlig med rundt 6 prosent i året.
 • Dersom etterspørselen faller til 63 millioner fat i 2040, innebærer det en reduksjon på 1,5 prosent i året.
 • Det vil si at Norge må investere i ny produksjon tilsvarende 4,5 prosent av dagens produksjon hvis man skal opprettholde markedsandelen

– Det vil si at vi må bygge ut 1,75 Johan Castberg-felt i året, sier han.

Uenig med Zero-lederen

Han er sterkt uenig med Zero-leder Marius Holm, som i en kronikk i Aftenposten onsdag mener norske olje-politikere driver med klimafornektelse når de setter i gang nye runder med lisenstildelinger, samtidig som de har underskrevet Parisavtalen. Han mener at hovedvirkemiddelet for å nå klimamålene bør være høyere og mer gjennomgripende CO₂-skatter på forbruk, ikke regulering av tilbudssiden.

Hobley sier olje- og gass-selskapene generelt er alt for optimistiske til fremtidig etterspørsel av fossil energi.

– Generelt bruker de de mest optimistiske anslagene for vekst og energietterpørsel, mens de legger de mest nøkterne anslagene for utviklingen i fornybar energi til grunn, sier han.

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Energi
 3. Norsk olje og gass
 4. Johan Castberg
 5. Oljepris