Matkjeder trosser Konkurransetilsynet

Til tross for at det kan være ulovlig, krever Norgesgruppen å forhandle på vegne av sin skadeskutte konkurrent Ica under årets store oppgjør mellom matbutikkene og deres leverandører.

Disse tre står sammen mot Konkurransetilsynet. Fra venstre ICA-sjef Thorbjørn Theie, Per Roskifte og Tommy Korneliussen, begge Norgesgruppen.

For å oppnå bedre betingelser krever Norgesgruppen nå å representere både sine egne butikkjeder og Ica-/Rimi-kjeden i høstens forhandlinger med leverandørene. Det kan være brudd på konkurranseloven.

Ica er nede for telling i Norge, etter årevis med bratt fall i omsetningen og milliardtap etter milliardtap. Senest i går la Ica, som eier Rimi, frem et underskudd for tredje kvartal på drøyt 140 millioner norske kroner.

LES OGSÅ:

Les også

Tar kundene fra Coop

Som Aftenposten avslørte i januar vendte det svenskeide butikkonsernet seg til erkerivalen Norgesgruppen, som blant annet eier Kiwi og Spar, i et desperat forsøk på å bedre økonomien. Norgesgruppen, som er suverent størst i norsk dagligvarebransje, skulle stå for store deler av Icas innkjøp og distribusjon.

Men den dominerende posisjonen en slik avtale gir Norgesgruppen, kan være ulovlig, mente Konkurransetilsynet. Til tross for dette har altså Norgesgruppen gått inn i høstens forhandlinger (populært kalt høstjakten, se faktaboks) med krav om at giganten får forhandle med enda større makt enn før ved også å representere Ica.

— Ja, det gjør de, bekrefter konsernsjef Åge Korsvold i Orkla overfor Aftenposten.

Aftenposten har snakket med flere leverandører som sier det samme som Orkla. Ingen andre ønsker å bli sitert.

«Hvordan vi håndterer dette, snakker vi med Norgesgruppen om.»

Konsernsjef Åge Korsvold, Orkla

I hovedsak har Norgesgruppen gitt beskjed om at de ønsker lavere priser og høyere bonuser dersom Icas volumer skal regnes med fra nyttår.

Kan være ulovlig

Konkurransetilsynet la ned et midlertidig forbud mot avtalen mellom Ica og Norgesgruppen mens de behandler saken, noe partene innklaget til Fornyingsdepartementet.

Departementet konkluderer på samme måte som tilsynet om at det foreligger rimelig grunn til å anta at avtalen er i strid med konkurranselovens paragraf 10. Likevel valgte departementet ikke å la det midlertidige forbudet omfatte den delen av avtalen som angår innkjøpssamarbeidet.

— Vår vurdering er at denne avtalen kan være ulovlig. Dersom partene nå implementerer deler av avtalen, må de selv vurdere hvilken risiko de vil ta, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet.

Han ønsker ikke å utdype hvordan dette kan påvirke konkurransen, men viser til at saken fremdeles er under behandling.

Orkla ber om juridisk hjelp

Orkla er også sparsomme med opplysninger om hva som foregår på bakrommet under forhandlingene om rabatter, vareutvalg og bonuser. Selv om Korsvold bekrefter Norgesgruppens krav, vil han ikke si noe om hva Orkla mener om det:

— Hvordan vi håndterer dette, snakker vi med Norgesgruppen om. Men vi får også en juridisk vurdering fra våre eksperter. Dette er jo et juridisk spørsmål som ikke er avklart.

Vil ha bedre betingelser

Norgesgruppen bekrefter at Ica-avtalen er et tema i forhandlingene.

— Vi forhandler nå primært for Norgesgruppen for 2014, ikke Ica. Men i de møtene vi gjennomfører, gjør vi oppmerksom på at det er et mulig samarbeid med Ica på gang. Å forberede innkjøpssamarbeid har vi fått grønt lys til å gjøre fra Fornyingsdepartementet, sier kommunikasjonsdirektør Per Roskifte i Norgesgruppen.

Han synes ikke dette er problematisk.

— Tradisjonelt har det vært slik at jo mer du kjøper, desto bedre betingelser får du. Dette er prinsippet om ytelse mot motytelse. Det ville være helt feil hvis muligheten for en avtale med Ica ikke skulle tas opp i forhandlingene, sier Roskifte.

Ica Norge sier at de har en klausul i avtalen om at dersom samarbeidet med Norgesgruppen blir godkjent, opphører avtalen og de får kjøpe på betingelsene Norgesgruppen har forhandlet.

- Leverandørene kan komme i en skvis

Helge Hasselgård, administrerende direktør for Dagligvareleverandørenes forening, sier at denne fremgangsmåten «krever ekstrem ryddighet fra Norgesgruppens side».

Hasselgård sier til Aftenposten at det nå er opp til Norgesgruppen å være forsiktig med hvordan de går frem i forhandlingene.

- Det er ingen overraskelse at Norgesgruppen planlegger ut fra at avtalen går igjennom. Hvorvidt dette er akseptabelt, er avhengig av om de bruker innkjøpsvolumet de får fra Ica til å forhandle frem bedre bonuser eller rabatter, sier Hasselgård. Han fortsetter:

- Dette krever en ekstrem ryddighet fra Norgesgruppens side.

Nå anbefaler han alle leverandører til å være spesielt årvåkne.

- Leverandørene kan komme i en skvis - hva vet Norgesgruppen om deres avtaler med Ica, og hva vet de ikke? Uansett må de ikke forhandle på feil premisser, sier Hasselgård.

- Mangel på respekt

Norgesgruppens argeste konkurrent for øyeblikket, Rema 1000, mener dette er problematisk.

Rema 1000-sjef Ole Robert Reitan.

- Det er mangel på respekt overfor myndighetene at Norgesgruppen ikke venter med disse forhandlingene, sier Rema-sjef Ole Robert Reitan.- Konkurransetilsynet sier tydelig at slike forhandlinger er problematiske, likevel fortsetter de. Nå viser Norgesgruppen at de nærmest kan diktere hva norske forbrukere kan få tak i, sier Reitan.