Seniorer får nye jobbtilbud

Flere nye nettportaler og bemanningsbyråer spesialiserer seg på å skaffe jobber til arbeidssøkere over 50 år.

Henning Sletten trives i vaktmesterens krok på Blakstad skole. - En liten jobb med trivelige elever og lærere er noe helt annet enn dagpenger fra Nav, sier han.

— Det er bra for arbeidslivet på lengre sikt, for samfunnet trenger disse ressursene, sier generalsekretær Knut Chr. Høvik i Seniorsaken.

Interesseorganisasjonen mener at holdningene i arbeidslivet er i ferd med å endre seg, sakte men sikkert.

— Når voksne arbeidstagere blir synliggjort gjennom nye bemanningsbyråer og nettportaler, vil seniorene ikke lenger bli avskiltet i samme grad som hittil. Det er bra for samfunnet, sier Høvik.

Nettportal

Seniorenes plass i arbeidslivet er et av de store diskusjonstemaene i arbeidslivet etter at pensjonsreformen ble iverksatt fra 1. januar 2011. Også aldersdiskriminering har vært et tema.

I løpet av det siste året har bemanningsselskaper og nettportalen Grand Power dukket opp for godt voksne arbeidssøkere over 50 år.

En av dem som har fått utbytte av de skreddersydde tilbudene, er Henning Sletten (60). Han har fått seg et par deltidsjobber gjennom bemanningsbyrået Gammel Nok.

— Nav er ikke et blivende sted, sier Henning Sletten.

En gang hadde han fast stilling i Statens Datasentral. Etter flere runder med oppsplitting og nedbemanning, mistet han jobben for et par år siden. Dagpenger fra Nav ble redningen, før han kom i kontakt med bemanningsbyrået Gammel Nok.

Nå jobber Sletten noen timer hver uke på Blakstad skole i Asker. Der reparerer han pulter og krakker, samt tar seg av andre småjobber som den faste vaktmesteren ikke får prioritert.

Sletten har i tillegg skaffet seg et par andre deltidsjobber. For ikke lenge siden var situasjonen en helt annen. Etter at han mistet jobben, fulgte adskillige jobbsøknader.

— Jeg får meg alltids en jobb, tenkte jeg den gang. Det var feil. De aller fleste arbeidsgiverne fikk jeg aldri noe svar fra, sier han.

Stort behov

Arbeidsmarkedet er i endring. Norge kan mangle 180.000 årsverk frem mot 2030, ifølge direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk. Økt yrkesdeltagelse blant dem over 50 år kan dekke inn nesten halvparten av dette økte behovet.

- I 2030 vil seniorene ha høyere utdanning, og trolig bedre helse enn i dag. De vil med andre ord være bedre rustet for arbeidsmarkedet enn tidligere generasjoner, sier Østerud.

Slettens historie finnes det flere av. Jakten på seniorer med til dels høy kompetanse skyter fart gjennom portaler som GrandPower, Gammel Nok, Seniorportalen og Reservebenken.

Ferske gründere

En av dem som ser store muligheter i å fylle arbeidslivets behov for seniorer, er veteranen Kaare Frydenberg. Han har vært administrerende direktør i Aftenposten og Dagens Næringsliv, samt konsernsjef i Posten Norge. Nå er han én av tre gründere bak nettportalen Grand Power, som ble startet opp for et par måneder siden.

Grand Power er skreddersydd for arbeidstagere fra 50 år og oppover, som søker midlertidige jobber, og ikke minst for små og mellomstore virksomheter som trenger påfyll av eldre arbeidskraft med høy kompetanse.

Dem er det mange av, forklarer Frydenberg. Gründerne regner tjenesten som en av de første av sitt slag i verden. Målet er å fylle en viktig nisje i arbeidsmarkedet ved siden av giganten Finn.no, samt de store bemanningsselskapene.

En ny undersøkelse utført av YouGov på vegne av GrandPower viser at 4 av 10 i aldersgruppen over 50 år sier de kan tenke seg å benytte tjenesten.

— Det er et enormt og økende behov for kvalifisert arbeidskraft hos mange arbeidsgivere i Norge. Samtidig er det hevet over enhver tvil at arbeidstagere over 50 år ofte føler at det enten er vanskelig for dem å bytte jobb eller å komme ut i arbeidslivet igjen, sier Frydenberg.

Fornøyde arbeidsgivere

En av dem som har erfaring med innleide seniorer, er HR-direktør Nina Nerland i utstyrsfirmaet Eureka Pumps.

- Fordelen er seniorenes høye kompetanse, som hos oss kommer godt til sin rett når seniorene møter våre unge medarbeidere. Avgjørende for valget av en senior er hvor åpen han eller hun er for å skaffe seg ny kompetanse, sier Nerland.

Bemanningsbyrået Gammel Nok, som skaffet Henning Sletten jobben på Blakstad, ble startet sist vinter, Daglig leder Anne-Katrine Udjus sier tilbakemeldingene de får av arbeidsgiverne er veldig positive.

— Erfaringene våre så langt viser samtidig at det er et tungt marked for seniorer, sier Udjus.

- Hvorfor det?

— De havner ofte litt bakpå sammenlignet med yngre arbeidssøkere. Det kan ha litt med myter i norsk arbeidsliv å gjøre, og at mange virksomheter har yngre sjefer, mener Udjus.

Ifølge rektor Ellen Borthen Stenstadvold på Blakstad skole er Henning Sletten blitt en populær mann blant elever og lærere. Selv vil han gjerne jobbe til han er 67 år.

— Her møter jeg både barn og lærere som smiler til meg. Jeg kan legge meg om kvelden med følelsen av at jeg gleder meg til neste dag. Da er mye gjort, sier Sletten.


— Ikke si unnskyld

Kompetanse, erfaring og nettverk er fordeler som seniorer bør bruke i jakten på jobb, mener Aftenpostens jobbeksperter.

Seniorer som nærmest unnskylder alderen sin, gjør en kardinalfeil, mener Mette Manus, som har mange års erfaring med ansettelser i arbeidslivet.

- Flytt for all del oppmerksomheten bort fra alderen. Vis heller frem kompetansen og erfaringen din, både menneskelig og faglig, sier Manus.

Hun mener det kan oppstå problemer når seniorer møter unge ledere på jobbintervju.

— Vi ser at ledere har en tendens til å velge ansatte som er lik dem selv. Yngre sjefer liker kanskje ikke å ansette folk med mer erfaring enn dem selv, sier Manus.

Rådgiveren mener at profesjonelle instanser som bemanningsbyråer og gode nettportaler kan være til god hjelp for seniorene.

— Hvis det er slik at flere skreddersydde tilbud nå dukker opp, kan man gjerne finne de seriøse tilbudene og prøvde dem ut. Store bemanningsbyråer har også mye kompetanse på å selge folk inn til konkrete jobber, sier Manus.

Utdaterte holdninger

Helene Tronstad Moe mener seniorer ofte møter holdninger om at de er litt utdaterte, særlig hos yngre sjefer i en del private bransjer. Slikt grenser til aldersdiskriminering, mener hun.

- Hvis du skal ta brodden av slike holdninger, er det smart å vise frem hvor god du er og hvordan du følger med. Skaff deg Twitter- og LinkedIn-konto. Da blir det ikke like lett å oppfatte deg som utdatert, mener hun.

— Og husk nettverket ditt, som er langt større enn det 25-åringene kan stille opp med. Det er mange som har fått seg jobb under et bryllup eller på sidelinjen på fotballbanen, sier Tronstad Moe. Bruk venner, familie og tidligere kolleger, sier Tronstad Moe.

Les også: Lettere for seniorer å få jobb