Økonomi

Én av to kvinner i «pensjonsfellen»

Mange ønsker å gå av med pensjon når de blir 62 år, men ikke alle har mulighet til det.

Fire av ti kvinner som enten ikke har barn eller har barn over 16 år, jobber deltid, viser tall fra SSB. Blant kvinner med barn under 16 år, jobber tre av ti deltid. (illustrasjonsbilde) Foto: SCANPIX

 • Frøydis Braathen
  Frøydis Braathen
  Journalist

Da pensjonsreformen ble innført i januar 2011, fikk mange inntrykk av at alle nå kunne ta ut pensjon fra fylte 62 år. Men en stor andel av befolkningen har for lav pensjonsopptjening til det. Særlig kvinner havner i denne fallgruven, og halvparten av norske kvinner må fortsette i jobb etter at de har passert 62 år, viser tall fra Nav. Blant menn gjelder det kun én av ti.

Det er flere årsaker til at så få kvinner har tjent opp nok pensjonspoeng ved 62 år:

 • Kvinner har generelt lavere lønn.
 • Fire av ti kvinner jobber deltid.
 • Bare én av ti menn i deltidsarbeid.

Fysisk tøffe jobber

Fagforbundet representerer noen av yrkesgruppene med flest kvinner, deriblant hjelpepleiere og renholdsarbeidere. Pensjonsrådgiver Steinar Fuglevaag i Fagforbundet forteller at nærmere 80 prosent av medlemmene er kvinner, og andelen deltidsarbeidende i for eksempel pleie— og omsorgssektoren er på rundt 70 prosent.

Les også

- Flere vil nyte livet mens de kan

— De fleste som jobber i offentlig sektor har rett til AFP, og kan dermed gå av med tidlig pensjon tross flere år med deltidsarbeid. Blant ansatte i privat sektor, er det bare halvparten som har AFP-ordning. Fordi AFP-ordningen i privat sektor har strengere krav enn offentlig sektor, vil det være flere som ikke kvalifiserer til AFP fra 62 år. Særlig arbeidstagere innen renhold, renovasjon og hotell risikerer å måtte jobbe lenger enn 62 år, sier Fuglevaag.Det samme gjelder en stor del ansatte i varehandelen. Runa Bolstad Laume, prosjektkoordinator i Handel og Kontor (Oslo og Akershus), er redd mange av medlemmene ikke tenker på om de opparbeider seg nok pensjonspoeng før det er for sent.

Ikke mange småbarnsmødre

Det er typisk mest deltidsarbeid i yrker med flest kvinner. Men i motsetning til hva mange kanskje tror, er det ikke småbarnsmødre som jobber mest deltid. Fire av ti kvinner som enten ikke har barn eller har barn over 16 år, jobber deltid, viser tall fra SSB. Blant kvinner med barn under 16 år, jobber tre av ti deltid.

- Du må senest begynne å jobbe fulltid fra 55 år dersom du skal ha mulighet til å gå av med pensjon ved 62 år. Blant medlemmene våre er det mange som har tunge og krevende jobber. Det er litt paradoksalt at de som kanskje trenger det mest ikke kan gå av med tidlig pensjon, sier Runa Bolstad Laume i Handel og Kontor.

Laume er imidlertid mest opptatt av det hun kaller en systematisk forskjellsbehandling mellom kjønnene i lønnsspørsmål, som fører til at kvinner får lavere alderspensjon.— Kvinner tjener generelt 85 prosent av menns lønn. Selv innenfor de samme yrkesgruppene er det store forskjeller i lønn mellom kvinner og menn, uten at det er noen objektiv grunn til det, sier hun.

Lønnsforskjellene forplanter seg inn i pensjonsalder: Menn har en gjennomsnittlig årlig alderspensjonen på 252.400 kroner, mens kvinners pensjon er på 190.300 kroner, viser tall fra Nav. Kvinnenes pensjon utgjør dermed 75 prosent av mennenes.

 1. Les også

  AFP-vekst: Flere jobber fullt og tar ut pensjon

 2. Les også

  Samlet fagbevegelse sabler ned regjeringens forslag

 3. Les også

  Eriksson vil aktivisere sosialklientene

 4. Les også

  NHO vil heve AFP-grensen

Relevante artikler

 1. FORELDRELIV

  Kvinner får 23 prosent lavere pensjon enn menn: – Farlig å være hjemmeværende uten lønn

 2. ØKONOMI

  AFP skulle sikre slitere i industri, bygg og anlegg en verdi pensjon ved 62 år. Men det er folk i media og bank som tar AFP og slutter.

 3. KARRIERE

  Hun blir pensjonstaper hvis hun ikke tar grep. Disse bransjene er verstinger

 4. NORGE

  Spekter-direktørens deltids-utspill skaper reaksjoner: – Kjenner ingen som jobber deltid for å få tid til å shoppe

 5. ØKONOMI

  Norge kunne vært mange milliarder kroner rikere hvis kvinner hadde jobbet mer heltid

 6. KARRIERE

  Joar Kavli har valgt å ta ut tidlig pensjon. Her er fem argumenter for – og fem imot.