Næringsministeren vil granske om eiendomsavtaler hindrer konkurranse i dagligvarebransjen

Regjeringen vil be Konkurransetilsynet granske eiendomssituasjonen i dagligvarebransjen. – Vi vil diskutere om regelverket skal bli tydeligere og klarere, sier næringsministeren.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen vil se om eiendomstransaksjoner i dagligvarebransjen hindrer sunn konkurranse.

– Skal du kapre nye kunder, er gode lokaler avgjørende, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Han har merket seg de siste ukenes opplag i Aftenposten og Nationen. Nationen avslørte hvordan Norgesgruppen, som kontrollerer Kiwi, Meny, Spar og Joker, indirekte har kjøpt opp lokaler hvor Coop har butikker og dermed presset dem ut og etablert egne butikker i disse lokalene.

Nå sier Isaksen at Konkurransetilsynet vil analysere eiendomsmarkedet i dagligvarebransjen. Departementet ba tilsynet rett før sommeren om å undersøke hva dagligvaregigantene egentlig betaler for maten.

Selv om det ikke står direkte i tilsynets svarbrev at de skal analysere eiendomsmarkedet, er det en klar forventning fra ministeren.

– Flere har pekt på dette som et viktig etableringshinder og er derfor dekket i bestillingen til tilsynet. Vi forventer at dette er en del av svarene vi får 1. oktober. Da vil vi vite om dette er et konkurranseproblem og i så fall får vi vurdere hva som eventuelt kan gjøres med det, sier Isaksen til Aftenposten.

Kan endre regelverket

Han utelukker ikke at regelverket rundt eiendommer i dagligvarebransjen kan bli tydeligere som en følge av gjennomgangen.

– Vi vil også se på hva slags verktøy og virkemidler vi har. Da kan vi også diskutere om regelverket skal bli enda tydeligere og klarere, sier Isaksen og presiserer at det er viktig at det er konkurranse om lokalene.

Et av spørsmålene Røe Isaksen nå vil ha svar på, er om det er noen mekanismer i markedet som fører til urimelig konkurranse i dagligvaremarkedet.

Knut Hartvig Johannson, styreleder og familieoverhode i Norgesgruppen.

– Er det noen aktører som bruker sin posisjon i markedet for å hindre andre aktører å nå frem, sitter noen på «kalde» lokaler for å sikre at ingen konkurrenter bruker dem, eller er det sånn at man aggressivt kjøper opp lokaler for å hindre konkurranse i enkelte områder. Det ønsker vi at tilsynet nå skal se på, sier Isaksen.

Statsråden sier at de også vil hente inspirasjon fra andre land som regulerer tilgangen av lokaler i denne bransjen.

Tilsynet har dette på bordet nå

– I brevet fra Konkurransetilsynet er ikke problemstillingen nevnt som noe de skal levere på. Er dette noe som har kommet opp som en følge av Nationens avsløringer?

– Vi har snakket om dette lenge, men det har ikke vært sagt utad direkte. Det ligger i bestillingen, sier Isaksen.

Han sier at tilsynet nå har problemstillingen på bordet, også fordi tilsynet har gått inn den konkrete eiendomssaken mellom Norgesgruppen og Coop i Bergen.

Flere har påpekt hvor vanskelig det er å etablere seg i dagligvarebransjen på grunn av at det ikke er mulig å få tak i butikklokaler. Det gjelder blant annet den nyetablerte Iceland Foods, som spesialiserer seg på frossenvarer.

Også Oslo Economics, som gjennomførte en stor analyse av dagligvaremarkedet, trakk frem eiendomsforholdene som et av de store etableringshindringene i bransjen for ett år siden.

Isaksen sier at det er mye som tyder på at det er svak konkurranse i dagligvarebransjen. De store blir større og han ser ikke bort fra at forbrukerne ender opp med å betale for mye for maten.

– Nå er spørsmålet om det er noe i dette systemet som gjør at konkurransen ikke blir fremmet, men hemmet, sier Isaksen.

Norgesgruppen skriver i en e-post til Aftenposten at de ser positivt på at Konkurransetilsynet foretar en bred gjennomgang av konkurransesituasjonen i verdikjeden for mat.

– Det er ikke unaturlig at en slik gjennomgang også innebærer eiendom, skriver direktør næringspolitikk og myndighetskontakt Bård Gultvedt.

Konkurransetilsynet sier til Aftenposten at de skal se på etableringshindringer i dagligvarebransjen, men før de leverer svaret til departementet, ønsker de ikke å si noe om hvordan eller i hvilket omfang de vil berøre temaet.

– Vi har fått et oppdrag i et supplerende tildelingsbrev, hvor en analyse av konkurranseforholdene i dagligvarebransjen er en del av det oppdraget. Etableringshindringer er åpenbart et moment i analysen og da er det klar at tilgang på lokaler vil bli berørt, sier fungerende konkurransedirektør Magnus Gabrielsen.

Den siste tiden har mange debattert makten i dagligvarebransjen. Her kan du lese noen av sakene som har utløst debatten: