Nå kan det bli dyrere å bruke bonuspoengene

Regjeringen vil at arbeidsgiver skal oppgi om du bruker bonuspoeng opptjent på jobbreiser når du reiser privat. – Jeg tror at det vil bli forbud mot å bruke flybonuspoeng på private reiser, sier Espen Øren i Infotjenester til Dagens Næringsliv.

Flyr man dyrt i jobben, for eksempel på Qatar Airways’ businessklasse, tjener man en haug med poeng. Disse poengene kan brukes til fritidsreiser, men da skal man skatte av det.

Regjeringen varsler i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett at den vil rydde opp i reglene for såkalte naturalytelser, som er andre goder enn penger du som arbeidstager mottar fra jobben.

Flybonus, overtidsmat, avisabonnement og rabatter på treningssenter er eksempler på naturalytelser.

Tjener du opp bonuspoeng på jobbreiser og bruker poengene på private reiser må du med dagens regler skatte av det. Men det er opp til deg som skattyter å rapportere dette inn.

Sjefens plikt å rapportere inn dine fordeler

Hverken arbeidsgivere eller flyselskapene rapporterer i dag inn dette. Dermed er det sannsynligvis mange som lar det være.

Regjeringen skriver om reglene:

«Flybonuspoeng som er tente opp på reiser som er dekte av arbeidsgjevar, og som vert brukte privat, vert rekna som ein fordel vunnen ved arbeid og er skattepliktig. Det same gjeld privat bruk av andre rabattar, «kickback» o.l. som ein har fått gjennom kjøp i arbeidsforholdet som er refunderte av arbeidsgjevar. «

– Hovedgrepene er å gjøre det klart at det er arbeidsgiveren til de tilsatte som skal ha plikt til å rapportere også når ytelsen kommer gjennom en tredjepart, og å erstatte gjeldende skjønnsmessige vilkår for skattefritak for personalrabatter med en beløpsgrense, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Regjeringen ønsker altså at arbeidsgiver skal varsle Skatteetaten om bonuspoeng du bruker i privat regi, dersom disse poengene er opptjent på jobbreiser.

Dermed kan det bli langt vanskeligere å unngå beskatning av poengbruken.

Tror på forbud

– Jeg tror at det vil bli forbud mot å bruke flybonuspoeng opptjent i jobbsammenheng på private reiser, sier Espen Øren i rådgivningsselskapet Infotjenester til dn.no, og legger til at et slikt forbud allerede gjelder for offentlig ansatte.

Regjeringen legger opp til at endringene skal gjelde fra inntektsåret 2019.

– Vi mener skattlegging av naturalytelser pålegger arbeidsgiver urimelige økonomiske og administrative byrder, sier administrerende direktør Christine Lundberg Larsen i Regnskap Norge til dn.no.