Økonomi

Norges Bank svarer «tja» til å flytte ut Oljefondet

Norges Bank gjør utflyttingen av Oljefondet avhengig av om oljepengene skal få bevege seg utenfor børsene.

Sentralbanksjef Øystein Olsen (t.v.) er åpen for å skille lag med Oljefondets sjef Yngve Slyngstad.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Norges Bank har avgitt sin høringsuttalelse til Gjedrem-utvalget som utredet ny lov for Norges Bank.

Utvalget forslo å flytte Oljefondet ut av Norges Bank og å gi det et eget styre underlagt Finansdepartementet.

I høringsuttalelsen knytter bankens hovedstyre utflyttingen opp til den investeringsstrategien fondet skal følge.

– Dersom forvaltningen utvikles i retning av å inkludere flere unoterte aktivaklasser, og forvalter får større ansvar for investeringsstrategi og etiske vurderinger, kan det tale for at forvaltningen av fondet organiseres utenfor sentralbanken, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Dermed spiller Norges Bank i realiteten ballen over til Finansdepartementet.

Argumenter i hver sin retning

I debatten etter utvalgets rapport har særlig to argumenter gått i hver sin retning når Oljefondets hjem skal bestemmes:

 • Hvis fondet på 8000 milliarder kroner blir flyttet ut av banken, kan det bli løsrevet fra en nøysom og forsiktig byråkratkultur i Norges Bank. Finanskulturen kan overta, og et blikk tilbake på finanskrisen i 2008 viser ulykkene som da kan komme.
 • Hvis fondet forblir i Norges Bank, blir spriket i bankens oppgaver for stort. Ledelsen og banken skal drive med både rentesetting og kapitalforvaltning. Begge deler er blitt mer krevende med årene. Ved å skille Norges Bank og Oljefondet blir det lettere å bygge opp kompetanse og å styre virksomhetene.

Les også

 1. Gjedrem-utvalg vil ta Oljefondet ut av Norges Bank

 2. Gjedrem vil endre styringen av Norges Bank

Vilkår for å flytte ut fondet

Tre forhold kan ifølge Norges Bank «tale for» å flytte fondet ut:

 • At Finansdepartementet gir fondet lov til å investere i aksjer som ikke er børsnotert.
 • At fondet får større frihet i pengeplasseringen for å prøve å tjene ekstra penger i forhold til det brede markedet.
 • At fondet får et større ansvar for selv å forvalte de etiske retningslinjene fondet blir styrt etter.

Hvis det går slik, ser det ut som om Norges Bank synes det er greit at fondet blir flyttet ut.

Tvisynet rår i Norges Bank

Olsen har tidligere gjentatte ganger omtalt Norges Bank som «et godt hjem» for Oljefondet. Men han er tvisynt.

– Samtidig ser hovedstyret at det er utviklingstrekk som tilsier at sider ved dagens organisering og styringsmodell kan vurderes nærmere, sier han.

Dagens Næringsliv har skrevet at det har vært uenighet mellom Olsen og fondets sjef Yngve Slyngstad. Olsen vil beholde fondet, mens Slyngstad vil flytte det ut, skrev avisen.

Kanskje egen rentekomité

Spørsmålet om Oljefondets fremtidige hjem henger sammen med fastsettingen av renten.

Gjedrem-utvalget forslår en egen komité på fem medlemmer for å bestemme Norges Banks styringsrente. Sentralbanksjefen skal lede komiteen og visesentralbanksjefen skal være nestleder.

I tillegg skal det etter forslaget være to eksterne medlemmer som engasjeres på deltid og et medlem som er fast ansatt i banken.

Igjen kommer Norges Bank med et betinget høringssvar.

Hvis Oljefondet flytter

Hvis Oljefondet blir flyttet ut av banken, taler dette imot en egen rentekomité, mener Norges Bank.

– Et styre med omtrent samme sammensetning som i dag, vil da fungere godt, sa sentralbanksjefen i et foredrag på Handelshøyskolen BI torsdag.

Da blir ikke spennet i hovedstyrets oppgaver større enn at de kan klare jobben på en god måte.

Hvis Oljefondet blir i banken

Hvis derimot fondet blir værende i Norges Bank, kan spennet i oppgaver fra rentesetting til kapitalforvaltning i verdensklasse bli for stort. Da er Norges Bank enig med utvalget.

– Hvis fondet blir værende i banken, ser Norges Bank at det er argumenter for å opprette en egen komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet, sa Olsen i foredraget.

Han sa at en slik komité i dette tilfellet vil avlaste hovedstyret i fagsaker som rentesetting og finansiell stabilitet.

Høringsfristen for Gjedrem-utvalget er nå ute. «Regjeringen vil komme tilbake til denne saken overfor Stortinget», står det i Nasjonalbudsjettet 2018. Ingen tidsplan er angitt.

Les mer om

 1. Norges Bank
 2. Økonomi
 3. Øystein Olsen
 4. Oljepenger