Ny rapport: Matbutikkene har lagt på prisene 2 prosent ekstra

Mens matvareleverandørene har økt prisene sine med 4 prosent, har butikkjedene økt prisene ut av butikk med 6 prosent, viser ny rapport.

Rema-sjef Ole Robert Reitan ble i fjor høst kalt inn på teppet til landbruksminister Sylvi Listhaug for å forklare prisøkning på matvarer i Norge. Nå mener matprodusentene at de har bevist at kjedene tar seg for godt betalt og at konkurransen er for liten.

— Dette er fasiten Listhaug har ventet på.

Administrerende direktør Helge Hasselgård i Dagligvareleverandørenes forening (DLF) legger tirsdag morgen frem en rapport han mener forklarer en del av de norske matvareprisene.

— Matkjedene har økt sine priser ut til forbrukerne mer enn matprodusentene har økt sine, sier Hasselgård med tydelig henvisning til fjorårets store prisdebatt i dagligvarebransjen.

Da steg prisene med 3,2 prosent fra juni til juli, og mat- og landbruksminister Sylvi Listhaug kalte inn både leverandører og dagligvarer på teppet for å få en forklaring.

Nå mener han at han har forklaringen:

For lite konkurranse

Leverandørenes priser til matkjedene har økt med 4 prosent. I samme periode har prisene ut av butikk økt med 6 prosent. Denne forskjellen viser at marginene øker, viser rapporten fra Oslo Economics, bestilt av DLF.

Rapporten er også en del av Brennpunkts program om makten i dagligvarebransjen som sendes i morgen kveld.

Oslo Economics har fått tilgang til leverandørenes priser ut til kjedene, fratrukket alle rabatter. Disse prisene er sammenlignet med prisene ut av butikk, hentet fra analysebyrået Nilsens database. Tallene er hentet fra peroiden mai 2011 til mai 2014.

- Endring i marginer er et mål på markedsmakt. Økningen her indikerer at konkurransen mellom kjedene er redusert, og at de derfor har anledning til å utøve mer markedsmakt, sier partner Jostein Skaar i Oslo Economics.

Matkjedene vil ikke ha skylden for prisøkningene

Hverken Rema 1000 eller Norgesgruppen kjenner seg igjen i bildet som presenteres i rapporten.

— Vi mener prisøkningen er tatt ut andre steder, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum Beyer i Rema 1000, og peker på de store prisforskjellene mellom supermarkeder og Rema 1000.

De ber derfor om en gransking av hele markedet i form av en uavhengig marginstudie.

— Leverandørenes egen organisasjon fremstiller et skjevt bilde av virkeligheten, sier direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt Bård Gultvedt i Norgesgruppen.

Sett på reelle innkjøpspriser

Det har tidligere vært gjennomført marginundersøkelser, men ikke basert på kjedenes reelle innkjøpspriser.

— Det er viktig å presisere at dette ikke handler om at dagligvarekjedene tjener mer penger, sier Skaar og fortsetter:

- Marginene er et mål på markedsmakt. Når en butikk kan øke sine priser uten at det fører til at kundene går til en annen butikk, er det en direkte konsekvens av mindre konkurranse.

Bekymringen øker

— Dette viser tydelig at konkurransen ikke er god nok. Nå må politikerne ta ansvar for at forbrukerne får de prisene på maten som de fortjener, sier Hasselgård og legger til at bekymringen for dette har vært der lenge.

— Nå er det bevist. I tillegg øker bekymringen når vi går fra fire til tre dagligvareaktører etter at Coop fikk kjøpe Ica, sier han.

• Få med deg det viktigste som skjer i norsk og internasjonal økonomi. FølgAftenposten Økonomi på Facebook!