Nå vil tyskerne fjerne passasjeravgiften igjen

Den tyske regjeringen tar nå til orde for å fjerne flyskatten i Tyskland. Den norske luftfartsnæringen mener at Norge bør gjøre det samme.

Den norske regjeringen innførte i fjor passasjeravgift for luftfarten.
  • Knut-Erik Mikalsen

Da den omstridte norske passasjeravgiften ble innført i 2016, var den tyske flyskatten et viktig argument for å innføre den samme avgiften også i Norge. Tyskerne innførte sin flyskatt i 2011.

Nå har tyske myndigheter fått kalde føtter, og landets økonomiminister Birgitte Zypries mener nå at flyskatten bør vrakes for å bedre konkurransesituasjonen for landets luftfartsnæring der Lufthansa nå er alene tilbake som internasjonal aktør.

Det som har aktualisert vurderingen er at landets neste største flyselskap, Air Berlin, nylig gikk konkurs. Zypries sier i et intervju med avisen Hadelsblatt at flyavgiften gjør det vanskelig for landets flyselskaper å konkurrere med andre selskaper i Europa og Midtøsten.

– Flyselskaper og fagforeninger har lenge kritisert skatten for å være en ulempe for tyske selskaper. Å avskaffe skatten vil styrke tyske flyselskaps konkurranseevne i Europa, sier Zypries nå.

Høyere avgift på lange flyturer

Norge valgte en avgift som er et fast beløp på rundt 80 kroner uansett reiselengde.

Tyskerne valgte en modell som skiller mellom korte og lange ruter. Den reisende betaler 7–8 euro på korte ruter, men opptil 40 euro (370 NOK) på oversjøiske flyreiser. Spesielt Venstre har ivret for å innføre en slik modell i Norge. Også i Sverige diskuteres det å innføre en avgift etter tysk modell fra nyttår.

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO Luftfart kjempet med nebb og klør mot at Norge skulle innføre flypassasjeravgift i 2016, men tapte. De liker godt at tyskerne nå tar til orde for å snu:

– Økonomiministeren sier jo «auf wiedersehn» til hele skatten. Det er nye toner fra Tyskland, og kommer nok som følge av konkursen i Air Berlin. Men dette viser jo også at slike skatter er ødeleggende for nasjonale aktører, og det blir jo også fremhevet av ministeren, sier Torbjørn Lothe , adm.dir. i NHO Luftfart.

– Vi vil bidra i miljøarbeidet

Han mener den norske avgiften ikke har noen miljøeffekt. Luftfartsbransjen håper nå at de norske partiene som har sagt at de vil fjerne den norske passasjeravgiften, faktisk gjør det.

– Frp har sagt at det vil fjerne avgiften. Også Høyre vil fjerne avgiften, men vri den mot en miljøavgift som virker. Ap var mot avgiften, og også Sp var en skarp kritiker, sier Lothe.

Han mener at luftfarten ønsker å bidra i klimaarbeidet:

– NHO Luftfart har foreslått at inntektene fra dagens CO₂-avgift – og eventuelt også deler av flypassasjeravgiften – bør betales inn til et fond. Dette kan i en overgangsperiode brukes til å finansiere merkostnaden ved å blande inn bærekraftig biodrivstoff på flyene. Da vil avgiften gi en reell klimaeffekt for luftfarten, sier Lothe.

Oså Barin, organisasjonen av utenlandske flyselskaper i Norge, håper nå at norske politikere benytter anledningen til å skrote avgiften:

– Det som nå skjer i Tyskland er en svært gledelig utvikling for oss i bransjen. Våre medlemmer i Barin har vært hoderystende til denne avgiften fra den ble lansert og det vil glede hele næringen om den nå blir fjernet i Tyskland. Vi håper dette nå skjer i Tyskland slik at vi det blir et godt forbilde for den norske regjeringen, sier Terje Grue som er leder for Barin som i likhet med NHO kjempet innbitt mot avgiften da den ble innført i fjor.

Finansdepartementet: Vil ikke røpe noe

I Finansdepartementet avviser underdirektør Eva Karin Dahle Rabben i kommunikasjonsenheten å svare på spørsmål knyttet til den norske flyseteavgiftens videre skjebne.

«Eventuelle skatte- og avgiftsendringer legges frem i forbindelse med de årlige statsbudsjettene. Vi omtaler ikke dette i forkant», svarer hun i en e-post til Aftenposten.

Forslaget til statsbudsjett for 2018 legges frem den 12. oktober.

I sine partiprogrammer vedtatt på landsmøtene i vår ønsker både Høyre, Frp og Ap å fjerne dagens flyseteavgift. Høyre og Ap vil erstatte den med en avgift med en klar miljøeffekt, mens Frp vil skrote den helt. Men ingen av partiene har foreløpig stilt konkret forslag om det i Stortinget etter landsmøtevedtakene.