Lerøy klages inn til Konkurransetilsynet

Fiskekjøpernes Forening mener Lerøy utrydder markedet og klager selskapet inn til Konkurransetilsynet, skriver Klassekampen.

Lerøy Vests matfiskanlegg ved Rongøy i Øygarden.

Foreningen viser til at Lerøys landanlegg har gått med underskudd i alle de siste 25 årene utenom ett, mens trålerne har svære overskudd.

Leder Steinar Eliassen mener selskapet utnytter situasjonen ved å kjøpe inn råstoff dyrt og selge ferdigvarer billig.

Landanleggene skal ha gått 200 millioner kroner i minus i 2019.

– Hadde dette vært en normal situasjon, måtte landanleggene innstilt driften, og da kunne andre overtatt. Det ville vært sunt for konkurransesituasjonen, noe det ikke er i dag, sier Eliassen.

Han sier videre at «vi andre fiskeindustrieiere trenger å tjene penger på land, noe Lerøy helt tydelig ikke behøver».

Klagen er til vurdering

I klagen hevder forbundet at Lerøy selger til kunstig lav pris, samtidig som de holder råvareprisen kunstig høy. Ei heller innfrir Lerøy leveringsplikten trålere har, heter det.

Klagen, som ble sendt inn for tre måneder siden, er til vurdering. Det er ifølge seniorrådgiver Erlend Smedsdal i Konkurransetilsynet ikke bestemt om den skal behandles eller ei.

«Vi oppfatter dette som en fortsettelse av mange års politisk påvirkningsarbeid fra Fiskekjøpernes Forening og Steinar Eliassen, hvor det slenges ut påstander knyttet til vår og for så vidt andre selskapers drift», skriver konserndirektør Webjørn Barstad for villfangst i Lerøy Seafood Group til Klassekampen.

Han legger til at fiskerimyndighetene årlig kontrollerer at leveringsplikten er fulgt, og at dette er dokumentert gjennom utredninger og meldinger til Stortinget.