Økonomi

Rasmus Hansson: Regjeringen boikotter Stortingets havvind-satsing

Stortinget ville satse på flytende havvind og ba om tiltak for å få bygget pilotanlegg i Norge. Regjeringen mener den har levert. – Ren boikott, mener Rasmus Hansson.

Rasmus Hansson mener Regjeringen «absolutt ikke» har levert på Stortingets bestilling om en satsing på havvind. Foto: Signe Dons/ Scanpix

  • Stine Barstad

– Det er ubegripelig at en presumptivt næringsvennlig og fremoverlent regjering vil se på at denne teknologiutviklingen skjer alle andre steder enn hos oss. Det er en oppskrift på å gjøre Norge akterutseilt i en kritisk fase av utvikling av fornybar energi, sier nasjonal talsperson og stortingsrepresentant for MDG, Rasmus Hansson.

Aftenposten har tidligere skrevet at teknologiutvikling og satsing på gigantiske vindmøller til havs vil gjøre havvind konkurransedyktig uten subsidier om få år. Norsk olje- og gassindustri ser store muligheter i markedet for havvind, men etterlyser drahjelp og en mer offensiv satsing fra Regjeringen.

Høy fornybarandel og rikelig tilgang på billig vannkraft gjør at norske politikere tidligere har sett liten grunn til å subsidiere havvind, som fortsatt er forholdsvis dyrt sammenlignet med andre kraftkilder.

Men Stortinget har siden 2015 bedt Regjeringen legge frem en strategi som sørger for at det etableres demonstrasjonsprosjekter for flytende havvind i Norge, etter forslag fra MDGs Rasmus Hansson.

OED: Vi har levert

Olje- og energidepartementet sier denne ble levert i Energimeldingen som kom i fjor vår. Der kan man blant annet lese at «et hovedelement i Regjeringens strategi for havenergi er å styrke satsingen på forskning», at «vindkraft til havs er fremhevet som ett av seks satsingsområder under forskningsstrategien Energi 21», og at «demonstrasjonsprosjekter i Norge kan søke støtte fra Enova».

Regjeringen ble også i behandlingen av energimeldingen bedt om å etablere en støtteordning for etablering av et demonstrasjonsanlegg for flytende havvind i løpet av 2017.

OED skriver i en e-post til Aftenposten at dette er levert gjennom en ny styringsavtale med Enova, som innebærer en dreining av støtte mot «økt innovasjon som bidrar til lavutslippssamfunnet».

Statoil monterer i sommer det som blir verdens første flytende vindmøllepark utenfor Stord. De fem flytende vindturbinene skal taues over til feltet utenfor kysten av Skottland senere i år. Stortinget vil ha et pilotanlegg for flytende havvind i Norge også, men foreløpig har lite skjedd. Foto: Statoil

– Dette er ikke en strategi

Rasmus Hansson mener Regjeringen «absolutt ikke» har levert på Stortingets bestilling.

– Regjeringen henviser til en generell ordning til alle som vil søke støtte til vindprosjekter. Det som står i energimeldingen er noen uhyre generelle referanser til vindkraft som satsing. Det er overhodet ingen strategi for hvordan et pilotanlegg kan etableres, sier han.

– Det vi foreslo, og som Stortinget selvfølgelig var ved full bevissthet om at de vedtok, er at vi trenger en øremerket, bevisst og aktiv satsing for å få i gang havvind i Norge gjennom et stort demonstrasjonsprosjekt, legger han til.

På spørsmål om han mener Regjeringen har levert det Stortinget ba om, svarer Terje Breivik i Venstre:

– Både ja og nei.

– Enova er styrket og vi har etablert investeringsfondet Fornybar AS, men det er mangel på tunge nok virkemidler for å få realisert et fullskala pilotanlegg, sier han.

Hansson får støtte av Daniel Willoch i vindkraftforeningen.

– Her snakker vi om et prosjekt kanskje i milliardklassen. Det krever at en stor aktør er prosjektleder, eller at man får plass en ordning som kan ta slike løft, og gir det mandatet. Regjeringen har ikke gjort annet enn å peke i retning av Enova, sier han.

  • Stortingspresidenten inviterte til fest i egen bolig: Idrettsforbundet tok regningen
  • Norwegian-kaoset: Flyselskapene er ikke lovpålagt å ha nok bemanning

Savner satsing som på elbil

Rasmus Hansson mener Regjeringens håndtering av saken er uforståelig sett i lys av at den er opptatt av å bygge opp nye norske næringer.

– Regjeringen har gjort alt den kan for å boikotte stortingsvedtaket. Men det viktigste for oss er at Regjeringen da boikotter en av de største mulighetene for en ny industrisatsing vi har i Norge, sier han.

Han mener Regjeringen må tenke mer likt elbilsatsingen, der man har subsidiert kraftig for å bygge opp et marked for elektriske biler.

– Tanken fra Regjeringen er at fordi strøm fra flytende havvindmøller i en startfase vil være litt dyrere enn strøm vi produserer i Norge, er det ikke noen vits i å prøve. Andre land betaler gladelig mellomlegget for å få opp en teknologi og industri som man får bruk for i fremtiden, sier Hansson.

Leder i vindkraftforeningen, Øyvind Isachsen, har en klar formening om hvorfor Regjeringen ikke har satset mer offensivt på vindkraft.

– Regjeringen har kanskje nok med å selge norsk gass som «broen over til fornybarsamfunnet». Vi har en veldig sterk olje- og gasslobby her i landet. Vindkraftlobbyen er fire karer og en hund på et kontor i Wergelandsveien, sier han.

Søviknes: – Faller på sin egen urimelighet

Olje- og energiminister Terje Søviknes kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Hansson og vindkraftforeningen.

– Det er viktig å minne både Rasmus Hansson og det norske folk om at det satses på havvind både av Regjeringen og av flere aktører i Norge. La meg bare minne om det arbeidet som for eksempel Statoil, DNV GL og Aibel gjør på havvind i dag. Regjeringen har en bred og offensiv satsing på klima- og energiteknologi, skriver han i en e-post, og viser blant annet til forskningsstrategien Energi 21 og styrkingen av Enova.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i Hanssons uttalelser om boikott av Stortinget. Dette faller på sin egen urimelighet. Regjeringen følger selvsagt opp de flertallsvedtak som Stortinget gjør. Her vil jeg minne om at Regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2018 vil presentere en strategi for kommersiell utvikling av flytende vindmøller, som kan bidra til lønnsom elektrifisering av norsk sokkel, skriver han.

Rasmus Hansson sier Regjeringens satsing på vindmøller for å produsere strøm til oljenæringen i seg selv er fin.

– Men hvis Regjeringens eneste perspektiv å elektrifisere oljeindustrien, har de ambisjoner som ikke rekker Statoil til sokkene engang. De tenker havvind som et selvstendig storskala energiprosjekt, sier han.

Les mer om

  1. Stortingsvalg 2017
  2. Havvind
  3. Rasmus Hansson
  4. Vindkraft
  5. Teknologi