Økonomi

Slik påvirkes din lommebok av budsjettavtalen

Budsjettenigheten mellom Regjeringen og samarbeidspartiene inneholder en rekke forslag som påvirker folks lommebok.

KrFs Hans Olav Syversen var fornøyd med å få bremset kuttene i bistandsmidlene. Foto: Signe Dons

 • Carl Alfred Dahl
 • Bjørn S. Kristiansen
 • Petter Winther
 • Ntb

Denne artikkelen handler om hva budsjettavtalen vil bety for din økonomi. Hvis du heller vil lese om hovedtrekkene i budsjettavtalen kan du lese denne artikkelen: Mer til bistand, økte flyavgifter, dyrere strøm og mer til minstepensjonister.

Skattelette for lavtlønte

De fire partiene, Høyre, Frp, Venstre og KrF, ble enige om betydelig mindre skatteletter enn regjeringens forslag la opp til.

Regjeringens forslag til ny skattemodell, såkalt trinnskatt endres. Blant annet ved at innslaget for det første trinnet endres. Dette gjør at lavtlønte kommer bedre ut.

Flyturen blir 80 kroner dyrere. Foto: Varfjell, Fredrik

Dyrere strøm og flyreiser

El-avgiften øker med 1,5 øre per kilowattime.

Det skal bli dyrere å fly både innenriks og utenriks, men de fire partiene skjermer avgiftsøkningen for de distriktsrutene hvor staten kjøper regionale flyruter.

Denne avgiftsøkningen blir på 80 kroner per reise, og vil til sammen bringe inn én milliard kroner i økte inntekter til staten.

Endrer bilavgiftene, beholder bensinavgiftene

Samarbeidspartiene gjør store endringer i bilavgiftene, i tråd med allerede varslede endringer. De største endringene gjøres i første omgang for engangsavgiftene, det vil si ved kjøp av bil.

Det vil straffe seg å kjøpe biler som forurenser mye. Foto: MIKE BLAKE

Engangsavgiftene endres ikke totalt, men legges om slik at det blir lagt større vekt på å straffe utslipp, og mindre vekt på antall hestekrefter.

Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for å holde diesel— og bensinavgiften uendret.

Satsen for skattefri kilometergodtgjørelse settes ned til 3,80 kr/km.

I tillegg kan det kommet ytterligere endringer: Budsjettpartiene har lagt inn flere anmodningsforslag om endring av veibruksavgiftene, eksempelvis knyttet til naturgass.

Mer i pensjon til gifte og minstepensjonister

Gifte og samboende pensjonister får mer i pensjon neste år. Regjeringen bruker 900 millioner kroner på å redusere avkortingen som foretas når to pensjonister bor sammen. Endringen settes i verk fra 1. september 2016. Regjeringen har tidligere anslått at effekten blir en økt pensjon på ca. 4000 kroner ekstra i pensjon i året pr. person, altså 8000 pr. par når dette er innført for hele året.

I tillegg vil enslige pensjonister med minstepensjon få 4000 ekstra.

Frp ville gi mer til gifte pensjonister, og fikk viljen sin. Men også minstepensjonister skal få mer å rutte med. Foto: Richardsen, Tor

Økt lærertetthet og mer gratis kjernetid

320 millioner kroner skal brukes på tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet fra 1. til 4. trinn fra 1. august neste år.

Samtidig er de fire borgerlige partiene enige om å bruke 24 millioner kroner på å utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagen til også å gjelde treåringer. Tiltaket har en helårseffekt på 52 millioner kroner.

Budsjettavtalen åpner dessuten for å gjøre aktivitetsskolen eller skolefritidsordningen billigere for husholdninger med lave inntekter.

Det skal bli høyere lærertetthet for de minste. Foto: Roald, Berit

Ingen poseavgift

Som varslet innføres det ingen poseavgift.

Her kan du leseAftenpostens bruksanvisningfor å vite litt mer om hvordan statsbudsjettet faktisk fungerer.

Er du interessert i politikk og samfunnsliv? Her er ukens podcast Aftenpodden. Hør og abonner via Itunes på telefonen dinher. Eller via desktopher.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Bensin kan bli dyrere, men bilistene er likevel fornøyd med budsjettet

 2. BIL

  Slik slår forslaget til ny engangsavgift ut på nybilprisen

 3. POLITIKK

  Fem forklaringer på hvorfor kompromisser mellom H/Frp-regjeringen og sentrum blir kostbare

 4. POLITIKK

  Enslige minstepensjonister ble lovet penger de ikke får

 5. POLITIKK

  Grønne kompromisser reddet budsjettet i 12. time

 6. POLITIKK

  Budsjettets virkning på lommeboken din