Økonomi

I årevis har Statkraft spart milliarder i skatt på å flytte penger til Belgia. Nå har Skatteetaten fått nok.

Statkraft sparer skatt ved å ta opp lån i Norge og sender pengene på rundtur til Belgia før de kommer tilbake til Norge. Nå krever skattemyndighetene oppgjør for årene 2008–2014.

 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Norske skattemyndigheter ligger i strid med statens heleide kraftselskap Statkraft. Saken handler om opp til 70 milliarder kroner plassert i skattegunstige Belgia.

Helt i slutten av august fikk Apple pålegg fra EU-kommisjonen om å etterbetale 120 milliarder kroner i skatt til Irland.

Det er på langt nær samme dimensjon over Statkraft-saken, men til gjengjeld er det statens eget selskap som er i skattestrid med hjemlandets myndigheter.

Statkrafts belgiske internbank har kontor i «Norway House» i Brussel, sammen med bl.a. den norske ambassaden.

Varsel mottatt

I 2015-regnskapet står det: «Statkraft AS har mottatt varsel fra norske skattemyndigheter om endring av ligning for inntektsårene 2008–2014 vedrørende investeringen i datterselskapet Statkraft Treasury Centre SA i Belgia».

Statkraft skriver at varslet er av «foreløpig karakter og inneholder en rekke forbehold». Selskapet avslutter sin vurdering med å skrive at det «er uenig i at det er rettslig grunnlag for å endre ligningene».

Statkrafts finansdirektør Hallvard Granheim vil ikke kommentere skattesaken nærmere.

«Grundig arbeid»

Vegard Kristiansen leder Sentralskattekontoret for storbedrifter. Han har dermed ansvaret for ligningen av Statkraft og rundt 200 andre norske storbedrifter. Han ønsker ikke å kommentere Statkrafts sak.

– På generelt grunnlag kan jeg si at det ligger mye grundig arbeid bak når vi sender et varsel, sier han.

De videre saksgangen er nå at Statkraft gir sitt tilsvar. Deretter fatter sentralskattekontoret eventuelt et endringsvedtak. Det kan være på over hundre sider.

Deretter kan Statkraft godta vedtaket, ta ut søksmål mot staten, klage til skatteklagenemda eller be norske myndigheter forhandle om saken med Belgia.

Internbank i Belgia

Siden 2008 har Statkraft hatt datterselskapet Statkraft Treasury Centre lokalisert i Belgia. Formålet er blant annet å yte lån til selskaper i konsernet, og det belgiske datterselskapet er med andre ord en internbank i konsernet.

Statkraft Treasury Centre har også store beløp investert i kortsiktige plasseringer.

Konstruksjonen med internbanken i Belgia gjør at Statkraft har spart anslagsvis nesten 3 milliarder kroner i skatt siden 2008. Anslaget er gjort av Aftenposten ved å bruke norsk skattesats på det belgiske overskuddet.

Men ettersom staten eier selskapet, går det ikke an å si at staten har tapt disse inntektene.

Aftenposten har skrevet om internbanken flere ganger de siste årene.

Les også

 1. Statoil og Statkraft kutter skatten med 1 mrd.

 2. Statkraft tapte 4 milliarder i Tyskland

Svært lav skatt

I fjor var det belgiske datterselskapets resultat før skatt 84,7 millioner euro (815 millioner kroner). I 2014 var resultatet før skatt mer enn dobbelt så høyt, regnet i euro.

Regnskapene viser at skatten i Belgia er meget lav:

 • I fjor betalte Statkraft 2,3 prosent skatt på resultatet i internbanken.
 • For 2014 var skatten 1,1 prosent.
 • Selskapsskatten i Norge var 27 prosent i disse to årene.
 • Sammenlignet med å skatte av dette overskuddet i Norge sparte Statkraft 200 millioner kroner i fjor og drøyt 400 millioner kroner i 2014.

Granheim ønsker ikke å kommentere Aftenpostens anslag på spart skatt.

– Dette blir hypotetisk fordi man da må legge til grunn en alternativ finansiell struktur i konsernet, sier han.

Les også

Tyske tap fortsetter for Statkraft

Flytter alt til Norge

De to siste årene har Statkraft slanket banken kraftig. Helt på slutten av fjoråret ble 28,7 milliarder kroner overført fra Belgia til morselskapet i Norge. I 2014 ble 9 milliarder hentet hjem.

Statkraft har nettopp besluttet å flytte hele internbankens virksomhet til Norge.

Ved utgangen av 2014 var egenkapitalen 6,6 milliarder euro. Det tilsvarer rundt 60 milliarder kroner.

Mindre behov for bank i Belgia

Dermed ble internbankens størrelse nesten halvert i fjor, målt med verdiene i balansen.

– Lavere nyinvesteringer i Europa har medført betydelig mindre behov for lån fra selskapet i Belgia. Derfor er mye av kapitalen betalt tilbake til morselskapet Statkraft AS i Norge, sier Granheim.

– Er skattesaken en av grunnene til at dere trapper ned i Belgia?

– Nei. Det henger sammen med at Statkraft skal investere mindre ute i Europa. Det er hensiktsmessig å flytte virksomheten til Norge nå, sier Granheim.

Internbanken i Belgia tar ikke opp lån. Det skjer gjennom hovedkvarteret hjemme i Norge.

Flytter skattegrunnlaget

Internasjonal skatteplanlegging går ut på å flytte fradragene dit skattesatsen er høy, mens inntektene flyttes dit skatten er lav. På denne måten kan skatten krympe.

Sentralt i de belgisk reglene er et fradrag i resultatet som blir beregnet på grunnlag av egenkapitalen. Statkrafts internbank i Belgia var i fjor finansiert med 97,8 prosent egenkapital. All Statkrafts gjeld blir tatt opp i morselskapet i Norge.

Høy egenkapital gjør fradraget stort og skatten lav i Belgia.

Låner tilbake til Norge

Internbankens årsrapport viser at 37 prosent av bankens utlån og plasseringer er i norske kroner.

Penger fra Statkrafts hovedkvarter på Lilleaker i Oslo tar med andre ord en runde til Belgia før de kommer tilbake til prosjekter i Norge.

Omveien til Belgia gjør at skatten på Statkrafts investeringer i Norge og utlandet siden 2009 har blitt kuttet fra 27 og 28 prosent i Norge til meget lav skatt i Belgia.

Les mer om

 1. Statkraft
 2. Skatter og avgifter
 3. Økonomi
 4. EU-kommisjonen
 5. Skatteetaten