Økonomi

Arbeidsledigheten falt i 11 fylker i år

I løpet av 2016 økte summen av helt ledige og personer på tiltak med knapt 1700. Men det er er nesten bare Vestlandet som blir rammet.

Vi legger bak oss et år preget av store utfordringer i oljebransjen. Kan det bli lysere i 2017? Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Nedturen i oljenæringen rammer nesten bare Vestlandet, målt ved Navs tall for ledige og personer på arbeidsmarkedstiltak.

I de fire Vestlandsfylkene steg ledigheten og personer på tiltak med rundt 4000 i 2016. Men i over halvparten av landets fylker falt ledigheten, målt på denne måten.

I sum steg summen av registrerte ledige og personer på tiltak med knapt 1700 i 2016.

Lille julaften kom Nav med ledighetstall for desember. Dermed er det mulig å gjøre opp status for oljekriseåret 2016.

Inkluderer folk på tiltak

Summen av helt ledige og personer på tiltak utgjør bruttoledigheten. Dette målet er mer dekkende enn bare å se på helt ledige.

Når tiltakene blir trappet opp går nemlig den registrerte ledigheten like mye ned uten at arbeidsmarkedet har bedret seg.

Tallene for bruttoledigheten viser følgende:

 • Den steg med knapt 1700 for hele landet.
 • I de tre Vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal steg den med drøyt 4100.
 • I gruppen Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark sank den med drøyt 2100.
 • Med ett unntak er endringene i de andre fylkene relativt beskjedne. Unntaket er Vestfold der ledigheten steg med over 400 i løpet av 2016
 • Bruttoledigheten sank i Norge-Norge samlet, selv om den gikk litt opp i Troms.

Ved utgangen av desember var det knapt 101.500 helt ledige registrert hos Nav og på tiltak.

Nedtur i oljen

Oljeprisen ble omtrent halvert i løpet av andre halvdel av 2014. Deretter har den svingt rundt 50 dollar pr. fat.

Det førte til sterkt svekket krone i årene etterpå. Det har gjort norske bedrifter mye mer konkurransedyktige mot utlendinger. Det har styrket sysselsettingen, lønnsomheten og arbeidplassene i store deler av Norge.

I tillegg har økt bruk av oljepenger fra finansminister Siv Jensen bidratt til å holde farten oppe og ledigheten nede.

Det lysner i 2017

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng oppsummerer 2016:

– Arbeidsledigheten holdt seg stabil i år, men det er fremdeles store regionale forskjeller. Ledigheten har økt på deler av Vestlandet, mens den har gått ned i andre deler av landet.

Men det lysner også på Vestlandet

– Det går nå litt bedre i de fylkene som er rammet av nedgang i oljenæringen og vi venter at ledigheten samlet sett vil gå ned fra neste år, sier hun om 2017.

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 4,5 prosent av arbeidsstyrken og i Aust-Agder med 3,5 prosent.

Sogn og Fjordane og Oppland har den laveste arbeidsledigheten med henholdsvis 1,6 prosent og 1,8 prosent.

Nav-sjef Sigrun Vågeng Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Flere langtidsledige

I desember hadde 47 prosent av de helt ledige vært arbeidssøkere i mer enn et halvt år.

På samme tid i fjor var denne andelen på 43 prosent. «Det er altså en liten økning i langtidsledigheten», skriver Nav i en pressemelding.

En annen måling

Også Statistisk sentralbyrå (SSB) måler ledigheten. Det skjer ved en spørreundersøkelse. Målet er å fange opp også de som ikke registrerer seg hos Nav.

Fra oktober i fjor til oktober i år økte ledigheten målt med SSB-metoden fra 129.000 til 133.000 personer.

Ledigheten hos SSB er trolig mye høyere enn hos Nav fordi mange unge svarer SSB at de er arbeidssøkere. Men de har liklevel ikke registrert seg hos Nav.

Les også

 1. Regjeringen straffer ledige som ikke vil flytte på seg

 2. Professor vil kutte mer enn 70 milliarder i Siv Jensens ramme

 3. Uendret rente fra Norges Bank i dag og «de neste årene»

Les mer om

 1. Arbeidsmarkedet
 2. Arbeidsledighet
 3. Oljepris
 4. Økonomi