Økonomi

Her er de store endringene i revidert budsjett

Siv Jensen spår lavere rente, høyere ledighet og lavere lønnsvekst.

 • Karen Tjernshaugen
  Nyhetssjef

Regjeringen har i dag lagt frem revidert nasjonalbudsjett. Her får du de viktigste nyhetene.

Finansminister Siv Jensen presenterer revidert nasjonalbudsjett på en pressekonferanse klokken 11. Her er de viktigste punktene for norsk økonomi og din lommebok.

— Det er ingen krise i norsk økonomi, men vi anslår en noe lavere vekst enn vi gjorde i budsjettet for 2015. Vi regner med at veksten vil ta seg opp allerede i 2016, sier finansminister Siv Jensen (Frp) på pressekonferansen.

Videre sier hun at de ikke trenger å stramme inn, til tross for at oljeprisen har falt mye og at det ikke forventes å nå opp til tilsvarende høyder i nær fremtid.

— Med så solide statsfinanser som vi har, kan den økonomiske politikken tilpasses for å komme oss til gode. Vi trenger ikke å stramme inn, sa hun.

Regjeringen forventer økt ledighet og 13.600 kroner i lønnsøkning i gjennomsnitt i år. Dette er noe mindre enn i fjor.

Regjeringen legger opp til å øke bruken av oljepenger med 5,1 milliarder kroner.

Elbilfordeler kuttes fra 2017

Avgiftsfritaket for elbiler og andre biler med nullutslipp skal gradvis fases ut fra 2017 og får full årsavgift fra 2020.

«Over tid må dagens fordeler for nullutslippsbiler fases ut», heter det i Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det legges opp til at avgiftsfordelene for nullutslippsbiler skal beholdes ut 2017, men deretter gradvis fases ut. Årsavgift innføres fra 2018 og 2020 med henholdsvis halv og full sats.

Årsavgift skal innføres fra 2018 og fritaket fra merverdiavgift skal forlenges til 2020, men skal erstattes med en tilskuddsordning som gradvis skal trappes ned.

Regjeringen vil stimulere til økt bruk av biodrivstoff og kutter avgiften for biodiesel og øker CO2-avgiftene for naturgass og LPG.

I revidert statsbudsjett vil myndighetene øke CO2-avgiftene for dieselbilistene til samme nivå som for bensin, men går samtidig inn for å redusere veibruksavgiften slik at de totale avgiftene forblir uendret for denne gruppen.

Regjeringen vil derimot redusere avgiften for biodiesel med 23 øre pr. liter fra 1. juli.

Poseavgiften kostet: Må betale 100 kroner mer for strømmen

Regjeringen dropper som tidligere nevnt forslaget om å innføre en avgift på plast- og papirposer.

«Stortinget har vedtatt å innføre avgift på poser av plast og papir. I høringen ble det avdekket mange problemer ved en slik avgift, og det ble varslet at Regjeringen ville komme tilbake til saken i revidert budsjett. En kan ikke gi en avgift på poser en miljøfaglig begrunnelse, og Regjeringen foreslår derfor å oppheve vedtaket», står det i revidert nasjonalbudsjett.

I stedet økes elavgiften med 0,5 øre per kilowattime fra 1. juli. På årsbasis vil inntekten for staten være 300 millioner kroner.

- Dette vilsamlet sett være bedre for forbrukerne enn opplegget som lå fra Stortinget om en poseavgift, sier finansminister Siv Jensen på pressekonferansen.

I snitt vil en gjennomsnittshusholdning betale ca 100 kroner mer for strømmen i året, ifølge Finansdepartementet.

På pressekofreansen tirsdag formiddag ble Jensen konfrontert med uttalelser fra Frp-veteran Carl I. Hagen fra i høst om at det er «galskap» åøke elavgiften når Norge går så godt som det gjør i dag.

— Det viktigste for meg og regjeringen er det viktgste at vi samlet sett har redusert skatter og avgifter med 12,5milliarder kroner, svarte Jensen.

Forventer økt ledighet og 13.600 kroner i lønnsøkning

I tallene fra revidert budsjett kommer det frem at ledigheten stiger fra 3,5 prosent i fjor til 4 prosent i år, målt ved SSBs arbeidskraftundersøkelse. Det er en økning fra 96.000 som gjennomsnitt for 2014 til 110.000 som gjennomsnitt for i år.

Til neste år spår Regjeringen at ledigheten øker ytterligere, til 4,1 prosent.

Samtidig faller lønnsveksten til 2,7 prosent i år. I fjor var den 3,1 prosent. Dette betyr en lønnsvekst på 13.600 kroner i gjennomsnitt pr. årsverk i år.

Dette henger sammen med at færre nye får jobb i år enn i fjor, selv om det skapes 0,6 prosent flere jobber (sysselsatte personer) i år. Dette tilsvarer 16.500 nye jobber. I fjor økte antall jobber med 1,1 prosent, eller 30.000.

Pengemarkedsrenten blir 1,3 prosent i år, mot 1,7 prosent i gjennomsnitt for i fjor. Dette er renten bankene betaler for å skaffe seg penger. Lånerenten i banken vil ligge noe høyere.

Forbruket vil stige

Det private forbruket vil stige med 1,8 prosent i år. I fjor steg samlet privat forbruk med 2,1 prosent.

Samlet produksjon i Fastlands-Norge vil stige med 1,3 prosent i år og 2 prosent neste år. I fjor steg den med 2,3 prosent.

Oljepris, inntekter og oljefond

Oljeprisen synker til 480 kroner pr. fat som gjennomsnitt for året. For neste år regner de med at den blir 529 kroner pr. fat. I fjor var den i gjennomsnitt 621 kroner pr. fat.

Regjeringen vil bruke 169 mrd. kroner fra Oljefondet i år, mot 147 milliarder kroner i fjor.

Statens oljeinntekter fra utvinning synker til 223 milliarder kroner i år, mot 311,7 milliarder i fjor.

Oljefondet stiger til 7002 milliarder kroner ved utgangen av året. Fondet var 6.431 milliarder kroner ved utgangen av 2014.

Endring i permitteringsreglene

Regjeringen foreslår tiltak som letter omstillingene i arbeidsmarkedet. Staten dekker en større del av utgiftene til permittering, og permitteringsperioden forlenges fra 26 til 30 uker. I tillegg øker tiltakene for ordinære arbeidsledige med 1000 plasser i annet halvår.

Andre tiltak: Omorganiseringer i Helse-Norge

Mye tyder på at det blir store omorganiseringer i Helse-Norge. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet videreføres, men med ny organisering, nye oppgaver og nytt mandat.

Tiltakspakke mot terror

Regjeringen foreslår en tiltakspakke mot terror på 129 millioner. Den omfatter 35 nye stillinger til arbeid med fremmedkrigere og forebygging av radikalisering, en tilskuddsordning for kommuner som vil drive med forebygging og økte ressurser til politiets beredskap.

Få med deg det viktigste som skjer i norsk og internasjonal økonomi. FølgAftenposten Økonomi på Facebook!

 1. Les også

  Skroter poseavgiften, men gir deg dyrere strøm

Flere artikler

 1. ØKONOMI
  Publisert:

  LO snyter statskassen for skatteinntekter

 2. ØKONOMI
  Publisert:

  LOs moderasjon smører Siv Jensens statsbudsjett

 3. ØKONOMI
  Publisert:

  Folk kjøper flere elbiler enn ventet. Derfor bruker Siv Jensen mer oljepenger.

 4. ØKONOMI
  Publisert:

  Her er tallene som kan få Jensen til å gå smilende inn i valgkampen

 5. ØKONOMI
  Publisert:

  Siv Jensen kutter bruken av oljepenger med 4,7 milliarder kroner

 6. ØKONOMI
  Publisert:

  Her er budsjettvinnerne