Petroleumstilsynet stenger Goliat-plattformen

En rekke alvorlige feil gjør at Petroleumstilsynet ikke lar Goliat-plattformen til selskapet Eni i Barentshavet produsere.

Goliat har vært stengt for vedlikehold. Nå får ikke operatør Eni lov av Petroleumstilsynet (Ptil) til å starte opp produksjonen på oljeplattformen igjen, skriver Stavanger Aftenblad.

– Goliat er nedstengt på grunn av pålegget fra Ptil, sier Andreas Wulff, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Eni til Aftenbladet fredag morgen.

Fra midten av september var det tilsyn med el-sikkerheten på plattformen. Tilsynet ble fulgt opp med et møte onsdag denne uken. Det resulterte i produksjonsnekt.

Ikke undersøkt

På møtet 4. oktober kom det frem at Eni etter tilsynet hadde gjennomgått alle rapportene knyttet til utstyret. Gjennomgangen viste at feilraten på utstyret etter reparasjon var på 38 prosent – og 3,5 prosent ble av Eni vurdert til å være alvorlige feil.

Petroleumstilsynet mener at dette er for høyt. I tillegg kommer det at halvparten av de elektriske motorene ikke er undersøkt, og at Eni dermed ikke kjenner tilstanden på disse.

Tilsynet viser til at dette utstyret også brukes i eksplosjonsfarlige områder. I et varsel omtaler Petroleumstilsynet avviket som alvorlig, og Eni pålegges å fullføre kartleggingen av mulige tennkilder knyttet til elektriske motorer. Med utgangspunkt i dette skal «nødvendige tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak for å redusere faren for antennelse så langt som mulig for alle feil som utgjør en tennkilde.»

Alvorlige mangler

Eni Norge har mottatt pålegg fra Ptil etter tilsyn med el-sikkerhet og ansvarshavende for de elektriske anleggende på Goliat FPSO.

– Vi tar pålegget til Ptil til etterretning og vil etterkomme tilsynets krav, sier Wulff.

Eni Norge gjennomfører denne høsten en omfattende vedlikeholds- og modifikasjonskampanje på Goliat. Kampanjeperioden har også omfattet en planlagt produksjonsstans. Ptil gjennomførte sitt tilsyn samtidig med denne stansen. Under kampanjearbeidet og ved tilsynet ble det avdekket behov for ytterligere vedlikehold og utbedringer knyttet til det elektriske anlegget ut over det som opprinnelig var planlagt.

Som følge av pålegget fra Ptil vil nødvendig verifikasjonsarbeid og utbedringer akselereres og fullføres før produksjon gjenopptas. I brevet fra Ptil påpekes det at 3,5 prosent av aktuelt utstyr hadde alvorlige mangler. Dette utstyret er enten tatt ut av drift eller utbedret. Produksjonsstansen forlenges inntil nødvendig arbeid er gjennomført. Dette vil kunne ta noen uker.

Wulff sier selskapet opplever at det er etablert en god og konstruktiv dialog med fagforeninger og vernetjeneste i dette arbeidet.