Økonomi

Piratangrep økte 60 prosent

Til tross for tungt militært nærvær, økte piratangrepene på Afrikas Horn fra 141 i 2008 til 227 i 2009.

Adenbukta, september 2009. Marinesoldater fra den tyrkiske fregatten «Gediz» arresterer syv bevæpnede somaliere som mistenkes for å ha planlagt et angrep på et handelsskip.
  • Grete De Grete De Lange

Senest mandag denne uken ble en gresk supertanker satt fri av somaliske pirater etter at de hadde mottatt et rekordbeløp i løsepenger.

Et fly droppet syv millioner dollar, (ca. 39 mill. kr), i en sekk på skipsdekket. I tillegg skal to millioner dollar ha blitt overført til piratene på annen måte, slik at det samlede beløpet var ni millioner dollar. Tidligere var det største beløpet utbetalt til pirater åtte millioner dollar.

Skipet med et mannskap på 28 ble kapret i Det indiske hav 29. november i fjor.

1500 tatt som gisler

Somaliske sjørøvere holder fortsatt minst elleve skip og 270 sjøfolk kidnappet. Til nå er totalt 1500 sjøfolk tatt som gisler i håp om at løsepenger blir utbetalt.

– Piratangrepene har tatt seg svært kraftig opp i Det indiske hav og øst for Somalia. Mens det er mange militære fartøy i Adenbukta, er skipene mer overlatt til seg selv i det enorme Indiahavet, som er på størrelse med hele Vest-Europa, sier leder for beredskapsavdelingen i Norges Rederiforbund, Arild Wegener, til Aftenposten.

Piratangrepene er blitt en trussel mot internasjonal varehandel og økonomi. I 2009 var det 227 kapringer og mislykkede angrep på skip på det som kalles Afrikas Horn, det vil si Adenbukta og de store havområdene øst for Somalia. Året før var det tilsammen 141 kapringer og forsøk på kapringer, ifølge Wegener.

Ett norsk skip.

Bare ett norsk skip er angrepet av sjørøvere, nemlig «Bow Asir» fra Salhus Shipping, som ble kapret i mars i fjor. Skipet ble løslatt etter 16 dager.

Men canadiske styrker avverget i april i fjor et forsøk på å kapre «Front Ardenne» utenfor Somalia. Pirater væpnet med geværer og håndgranater forsøkte å borde 80000-tonneren tilhørende John Fredriksens Frontline.

I 2008 ble også kjemikalietankeren «Stolt Strength» tatt av tungt væpnede pirater utenfor kysten av Somalia. Skipet ble løslatt i april i fjor etter fem måneders fangenskap. Skipet tilhører rederiet Stolt-Nielsen, som den norske skipsrederen Jacob Stolt-Nielsen står bak. Hverken Stolt-Nielsen eller Frontline er med i Rederiforbundets statistikk fordi rederiene ikke er norske.

Enorme summer.

Det er stor mystikk rundt hvor meget som betales i løsepenger når skip blir frigitt av piratene. Eksakte beløp er det få som snakker om. Men det kan dreie seg om store summer. 120 millioner dollar i 2008 er antydet.

– Det er en kjent sak at det betales løsepenger. Vi har ikke hørt om noen skip som er blitt løslatt, hvor det ikke er betalt løsepenger. Men dette hverken kan eller vil Rederiforbundet være involvert i, sier Wegener.

Beredskapslederen påpeker at piratangrepene går i bølger. Ofte setter sjørøverne av gårde i flokk etter at de har brukt tid på å forberede seg på angrep. Nå har International Chamber of Shipping (ICS), som representerer 75 prosent av verdens handelsflåte, fått mer enn nok. ICS, hvor også Norges Rederiforbund er medlem, etterlyser mer handling fra verdens regjeringer. Skipene som går på Afrikas Horn seiler med 90 prosent av verdenshandelen som last.

Kamp om krigsskipene.

– Situasjonen er uakseptabel når sjøfolk daglig blir truet av pirater, sier styrelederen Spyros M. Polemis. Han viser til at verdenssamfunnet ville reagert helt annerledes hvis 1500 flypassasjerer var blitt kapret. I en slik situasjon ville reaksjonen uten tvil vært mer robust, sier Polem is.

– Alle ønsker at Det indiske hav blir fylt opp av marinefartøy. Men området er enormt. Ingen i rederinæringen ønsker en uttynning av marinefartøyenes nærvær i Adenbukta. Spørsmålet er hvor krigsskipene skal være, sier Wegener.

Les også

Kirkens Nødhjelp på sjørøverjakt

Skipet «Bow Asir» fra Salhus Shipping er det eneste norske skipet som er kapret, men det ble løslatt etter 16 dager. Det er ikke kjent hvor mye som ble utbetalt i løsepenger.
Mannskap fra «Bow Asir» på dekk etter at skipet ble bragt til havnen i Mombasa, Kenya etter kapringen. Alle om bord kom uskadet fra hendelsen.