2020 blir et rekordår for varsling til Økokrim

Den som plutselig får millioner på konto, bør ha en god forklaring. Hittil i år har Økokrim fått nesten 9000 rapporter om mistenkelige overføringer. Men svært få varsler ender med anmeldelse.

Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora i Økokrim mottar bankenes rapporter om mistenkelige transaksjoner.

Det går rundt 7 millioner betalinger gjennom DNB hver dag. Norges største bank er en viktig del av førstelinjeforsvaret mot hvitvasking.

De sjekker først betalingene maskinelt.

Les hele saken med abonnement