Økonomi

Norge kunne vært mange milliarder kroner rikere hvis kvinner hadde jobbet mer heltid

– Vi kan ikke holde på å lyse ut faste stillinger på 12 prosent, sier varaordfører i Rennebu kommune, Marit Bjerkås (Ap).

Foto: VILevi / Shutterstock

 • Veslemøy Hedvig Østrem
 • Guro Flaarønning

Rennebu kommune er blant kommunene i landet der høyest andel kvinner jobber deltid. 55 prosent av kvinner i arbeid mellom 20 og 66 år jobber i deltidsstillinger, visertall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for 2014.

Til sammenligning gjør 18 prosent av menn det samme.

– Dette er ikke bra nok, sier varaordfører Marit Bjerkås (Ap) i Rennebu kommune.

Varaordfører i Rennebu mener norske kommuner er for dårlige når det gjelder å tilby større stillingsbrøker i faste jobber. Foto: Meldal kommunes hjemmeside

I Norge er deltidsarbeid geografisk ujevnt fordelt. Kvinner i byene jobber i større grad heltid enn kvinner i distriktene, med noen unntak.

Dette kartet viser hvor stor andel av kvinnene som jobber deltid, kommune for kommune, sammenlignet med menn. Jo rødere kommunen er, jo flere kvinner jobber i heltidsstillinger. Her kan du se hele kartet i en søkbar versjon.

– Likestilling viktig for økonomien

Hvis yrkesaktive kvinner hadde jobbet like mye som menn de siste 40 årene, ville fastlands-Norge hatt 2300 milliarder kroner mer i brutto nasjonalprodukt (BNP) i denne perioden. Norge ville i teorien vært rikere.

Dette kommer fram ien rapport om likestilling og verdiskapning skrevet av Kjersti Misje Østbakken ved Institutt for samfunnsforskning omtalt i Dagsavisen mandag denne uken.

Det har likevel vært en stor økning av kvinner i det norske arbeidslivet fra 1972-2013. Dersom kvinner ikke hadde kommet inn i arbeidslivet, hadde Norges BNP vært 3300 milliarder lavere, ifølge rapporten.

– Vi ser her at likestilling er viktig for økonomien, sier Østbakken.

Forsker Kjersti Misje Østbakken har regnet at Norge ville hatt 2300 milliarder mer i fastlands-BNP hvis kvinner hadde jobbet like mye som menn de siste 40 årene. Foto: FOTO: CARSTEN MULLER

10 prosent av den totale veksten i BNP de siste 40 årene har kommet fra økt sysselsetting. Denne veksten er det stort sett kvinner som har stått for, men i dag er det fortsatt mange som bare jobber deltid.

I dag 2015 jobbet 37 prosent av kvinner deltid og 15 prosent av menn. I 2014 var det 34 prosent av kvinner og 14 prosent av menn. SSB har ikke publiserte tall for 2015 for kommunene.

– Frivillig deltid

Varaordføreren i Rennebu kommune er ikke fornøyd med at så stor andel av kvinner jobber deltid, men tror at det er mange som ønsker å jobbe i reduserte stillinger.

– Det er mange som frivillig jobber deltid i Rennebu. Mange vil for eksempel være hjemme hos de minste skolebarna når de har fri en dag i uka.

– Indirekte ufrivillig

Knut Jørgen Rotabakk, fylkesleder i Norsk sykepleierforbund i Sør-Trøndelag, mener at en del av deltidsstillingene er indirekte ufrivillige.

– Det er nok en del som ikke ønsker fulltidsstillinger fordi man som sykepleier på et sykehjem kan bli veldig alene om ansvaret, sier han.

Rotabakk mener også at det er en myte at ingen sykepleiere vil jobbe fulltid.

– Jeg har aldri sett at en fulltidsstilling ikke har fått søkere, sier han.

Forsker Kjersti Misje Østbakken legger til at man ikke kan se helt svart-hvitt på problematikken rundt deltidsarbeid.

– Jeg kan ikke si at deltid kun er et onde. For noen er jo alternativet til deltid å ikke jobbe i det hele tatt, sier hun.

Hun tror likevel at det kan gjøres noe med.

– Man kan gjøre flere ting for å bedre deltidsproblematikken. For eksempel å kartlegge ufrivillig deltid, øke stillingsprosentene innenfor en del sektorer, og å legge til rette for familier med barnehager og lignende, fortsetter hun

Les mer om

 1. Likestilling
 2. Arbeidsliv

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  «Kanskje burde Spekter-direktøren flytte blikket fra CC Vest til Stovner senter»

 2. ØKONOMI

  Store forskjeller på hvorfor kvinner og menn velger deltid

 3. NORGE

  Menn oppfordres oftere til å søke jobb

 4. ØKONOMI

  Økonomiprofessor forsvarer deltid og shopping

 5. DEBATT

  Å få flere i heltid er både et strukturelt og et kulturelt spørsmål

 6. NORGE

  Spekter-direktørens deltids-utspill skaper reaksjoner: – Kjenner ingen som jobber deltid for å få tid til å shoppe