Oppkjøpsfond skal ha blitt lurt i milliardkjøp av iskremmaskiner

Oppkjøpsfondet FSN Capital er ifølge forsikringsselskapene lurt trill rundt i et oppkjøp og får utbetalt nesten 500 millioner kroner fra forsikringen. Helstatlige Argentum er storeier i det svenske fondet som solgte.

Knut N. Kjær er styreleder og partner i oppkjøpsfondet FSN Capital. Fondet får utbetalt nesten en halv milliard i forsikringspenger etter en handel med et svensk oppkjøpsfond.
  • Sigurd Bjørnestad

– Det er så langt jeg vet ikke utbetalt en så stor forsikringssum før i vår bransje her i Norden, sier partner Thomas Broe-Andersen i det norske oppkjøpsfondet FSN Capital Partners.

FSN Capital får utbetalt 50 millioner euro (480 millioner kroner) fordi de etter forsikringsselskapenes vurdering er blitt lurt trill rundt av et svensk oppkjøpsfond.

Tidligere sjef i Oljefondet, Knut N. Kjær, er partner og styreleder i FSN Capital.

Maskiner for iskrem

I januar 2018 kjøpte FSN Capital det danske selskapet Gram Equipment. Kjøpesummen skal ha vært i overkant av 1 milliard kroner. Gram er en verdensledende leverandør av produksjonsutstyr til iskremfabrikker.

Selger var det svenske oppkjøpsfondet Procuritas. Der har den norske staten plassert penger gjennom sitt heleide selskap Argentum.

I Procuritas-fondet som sto for salget, har Argentum en eierandel på 27 prosent. Det tilsvarer rundt 350 millioner kroner.

Som i alle slike kjøp ble Gram nøye undersøkt av FSN Capital før kjøpet. Informasjonen var det selgeren Procuritas som sto for.

Kjøpet ble også forsikret hos en gruppe forsikringsselskaper.

Les også

Statens penger skulle brukes som kapital i norske bedrifter. Isteden investerte Argentum halvparten i utlandet.

Les også

Med 10.000 milliarder kroner flytende rundt

Kjøpte katta i sekken

Det viste seg fort at FSN Capital ikke fikk det de betalte for. De trodde de kjøpte et selskap med god lønnsomhet, men det viste seg raskt ikke å stemme.

I juni i fjor fremmet FSN Capital krav overfor forsikringsselskapene.

– Forsikringsselskapene har siden i fjor sommer gransket handelen nøye. Konklusjonen er at vi ble gitt falsk og misledende informasjon i forkant av kjøpet av Gram, sier Broe-Andersen.

Forsikringssummen på 50 millioner euro er det maksimale beløpet FSN Capital kan få etter forsikringen.

Procuritas svarer

Selgeren Procuritas har gjennom det danske kommunikasjonsbyrået Kristiansen + Partners sendt en uttalelse fra managing partner Thomas Therén:

«Procuritas har på ingen måte vært involvert i forsikringsselskapets behandling av saken. Vi er heller ikke blitt spurt av forsikringsselskapet.

Vi har derfor ikke noen holdning til eller mening om forsikringsselskapets avtale om erstatning til FSN, men tar kraftig avstand fra FSNs beskyldninger mot Procuritas. De er etter vår oppfatning helt grunnløse. Vi har intet ansvar for den nåværende eierens eventuelle utfordringer med Gram».

Nåværende eier er FSN Capital.

Kjøper og selger selskaper

Både FSN Capital og Procuritas er oppkjøpsfond som kjøper selskaper, utvikler dem og etter noen år selger dem videre.

Argentum er i samme bransje, men har større avstand til de oppkjøpte selskapene. I stedet for å kjøpe selskaper, kjøper Argentum store og små andeler i fond som deretter kjøper selskaper.

Argentum er ikke med å bestemme hvilke selskaper fondene skal kjøpe. Etter det Aftenposten forstår er det derfor utelukket at Argentum har vært aktivt med i salget av Gram til FSN Capital.

Staten har opprettet Argentum for å styrke det norske markedet for kjøp, videreutvikling og salg av selskaper.

– Hvis en kjøper ikke kan stole på at en selger legger frem sann informasjon, vil hele dette markedet bryte sammen, sier Broe-Andersen.

Argentum har også plassert penger i FSN Capitals fond og sitter dermed på begge sider av bordet i den pågående striden.

Inn i rettsapparatet

Ledelsen i Gram fikk sparken våren 2018. FSN Capital er nå i ferd med å bringe saken inn i rettsapparatet.

– Forsikringen dekker ikke hele tapet vårt. Vi fremmer krav mot Procuritas, den tidligere toppledelsen i Gram og styremedlemmer i Gram, sier Broe-Andersen.

Partnere i Procuritas var tungt inne i styret i Gram, som det svenske oppkjøpsfondet hadde eid siden 2010.

Argentum svarer

Aftenposten har stilt Argentum en rekke spørsmål på e-post. Argentum har sendt dette svaret:

«Som fondsinvestor er ikke vi involvert i transaksjoner mellom fondene og eventuelle tvister som skulle oppstå er en sak mellom de to partene, og som investor i begge fond er det naturlig for oss å avvente utfallet av den kommende rettssaken.»