Økonomi

Equinors utslippskutt gir ingen klimaeffekt uten hjelp fra EU

Equinor er avhengig av hjelp fra andre for at deres utslippskutt skal gi klimaeffekt. EU eller klimaminister Ola Elvestuen må fjerne utslippskvoter i takt med Equinors kutt.

Konserndirektør Arne Sigve Nylund (fra venstre), konsernsjef Eldar Sætre og direktør Grete Haaland la mandag frem planene for Equinors store utslippskutt. Effektene via EUs kvotesystem ble ikke nevnt med et ord.
  • Sigurd Bjørnestad
    Journalist

Equinor la mandag frem en plan om å kutte klimautslippene sine fra sokkelen og landanleggene med 40 prosent i 2030.

Samtidig er Equinor som olje- og gassprodusent pliktig til å kjøpe utslippskvoter i det europeiske markedet. Når Equinor nå skal kutte kraftig i sine utslipp, vil selskapet trenge færre kvoter.

I utgangspunktet vil derfor Equinors reduserte behov for kvoter føre til at disse kvotene blir tilgjengelig for andre.

– Antall kvoter bestemmer hvor store samlede utslipp innenfor kvotehandelssystemet kan være, forklarer forskningsleder Steffen Kallbekken ved Cicero senter for klimaforskning

Les også

Aftenposten mener: Utslippskutt fra norsk sokkel bør applauderes

Kvotemengden bestemmer samlet utslipp

Sagt på en annen måte: Store eller små kutt fra Equinor vil kunne føre til like store økte utslipp hos andre. Samlet virkning på klimautslippene blir i utgangspunktet null. Antall kvoter bestemmer dette, uavhengig hva Equinor gjør.

– At enkeltselskaper som Equinor velger å kutte utslipp, har derfor i utgangspunktet ingen betydning for de samlede klimautslippene, men er samtidig et tydelig eksempel på at klimapolitikken motiverer bedrifter til å kutte utslipp, sier Kallbekken.

Samtidig er det slik at samlede utslipp vil gå ned i EU, men det er det EU som har bestemt. Antall kvoter vil hvert år fra 2021 til 2030 blir redusert slik at det tallfestede målet for utslippsreduksjon i 2030 blir nådd.

Les også

Oljefeltet Johan Sverdrup skal gi 900 mrd. til Oljefondet: Her er seks spørsmål og svar

Utbyggingsfase 1 på det store Johan Sverdrup-feltet ble offisielt åpnet tirsdag. Det drives med strøm fra land.

Kutt kan være lønnsomt for Equinor

Equinor skal sammen med sine partnere investere 50 milliarder kroner for å kutte utslipp til 2030. De store investeringene kan fremstå som lønnsomme for selskapet fordi det sparer avgifter og utgifter til kvotekjøp.

– Equinor kan velge å bruke milliarder for å kutte sine utslipp fordi det er bedriftsøkonomisk lønnsomt for selskapet og for å redusere risikoen sin på lengre sikt. Men de samlede utslippene blir i utgangspunktet bestemt av antall kvoter, ikke av kuttene Equinor gjennomfører, sier Kallbekken.

Noen kan fjerne kvoter

Men det er et stort forbehold her: Det kan være en sammenheng mellom det Equinor gjør og det samlede antallet kvoter tilført markedet fra EU.

– For eksempel kan Equinor selv eller norske myndigheter velge å slette kvoter, eller så kan EU bestemme seg for å redusere antall kvoter som tildeles fordi de ser at Equinor og andre store bedrifter er i stand til å gjennomføre store kutt. Hvis en slik årsakssammenheng gjelder, vil Equinors kutt redusere klimautslippene, sier Kallbekken

Han sier hensikten med et kvotesystem er å la markedet bestemme hvilke bedrifter som skal ta kuttene.

– Samtidig har EU innført en ordning som innebærer at dersom mange bedrifter gjør som Equinor og velger å kutte sine utslipp, slik at kvoteprisen blir lav, så vil EU redusere det totale antallet kvoter, sier han.

– Kan norske myndigheter bestemme seg for å fjerne tildelte kvoter fra markedet i takt med Equinors planlagte kutt?

– Det er et politisk spørsmål, men det er en tilnærming som vil sikre at de nye tiltakene vil ha direkte effekt også på europeiske nivå, sier Kallbekken.

Equinor tenker konkurranseevne

Informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor sier selskapet gjør dette for å være konkurransedyktig.

– Vi kunne fortsatt å kjøpe en stadig større andel av EUs kvoter. Men det ville ikke vært bærekraftig eller konkurransedyktig. For at vi skal lykkes i en lavutslippsfremtid må vi bidra til å kutte utslippene, sier han.

Pedersen snur dette rundt til et gjensidig forhold.

– For at EU skal nå sine mål er de samtidig avhengige av at bedriftene kutter sine utslipp. Våre ambisjoner er tilpasset Parisavtalen, EUs klimamål og norske klimamål, sier han.

Men dere er avhengige av hjelp fra EU for at deres selvstendige kutt skal ha klimaeffekt?

– Vi er avhengige av en klimapolitikk som virker. Vi er avhengige at EU følger opp sine mål og strammer til sine kvoter.

Applaus fra Elvestuen

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) er fornøyd med Equinors stor kutt.

– Det Equinor nå gjør, er bra. De legger seg så de følger utviklingen. Det kan til og med hende at de må forsterke målene før 2030 og 2040 for å holde følge med reduksjonene i kvotesystemet, sier han.

Elvestuen mener bedrifter innenfor kvotesystemet må planlegge for at de omstiller seg.

– Det er bedre at de legger planene selv i stedet for å vente på at utgiften kommer med høyere kvotepris og også med tillegg til CO₂-avgift. I Norge har vi jo begge deler, sier han.

Les mer om

  1. Økonomi
  2. Utslipp
  3. Klimautslipp
  4. Klimapolitikk
  5. Equinor