Foreløpig rapport: Lekkasje var årsaken til eksplosjon på hydrogenstasjon i Sandvika

Det er funn som tyder på at en lekkasje var årsaken til eksplosjonen på en Uno-X-stasjon i Sandvika 10. juni.

Slik så anlegget ut etter eksplosjonen og brannen.

Det kommer frem i en børsmelding fra Nel ASA, som leverer systemer til hydrogenstasjoner. Det var ved 17.30-tiden 10. juni at en Uno-X-stasjon for påfylling av hydrogen eksploderte i Sandvika.

Ingen ble skadet i hendelsen, men det ble materielle skader og trafikkaos da området ble evakuert. Eksplosjonen var så kraftig at den ble registrert på seismiske instrumenter 28 kilometer unna.

Den foreløpige rapporten, som er utarbeidet av Gexcon, viser at en hydrogen under høyt trykk lekket ut og antente, noe som utløste en eksplosjon.

– Basert på videre etterforskning kan vi si med sikkerhet at lekkasjen startet i en høytrykks lagringsenhet, og vi gjennomfører nå undersøkelser for å forstå de detaljerte mekanismene bak lekkasjen og hvordan gassen ble antent, sier Gexcon-topp Geirmund Vislie i børsmeldingen.

Brannen og eksplosjonen førte til at et område rundt hydrogenstasjonen måtte evakueres.

Denne deler av hydrogenstasjonen består av både tanker og komponenter fra tredjepartsleverandører og komponenter designet av Nel, ifølge GexCon, som vil undersøke saken grundigere for finne den bakenforliggende årsaken til lekkasjen.

Nel mener funnene bekrefter at Nels kjerneteknologi ikke var kilden til lekkasjen som førte til eksplosjonen.

Hendelsen er også under politietterforskning, og politiet har gitt uttrykk for at dette arbeidet kan ta flere måneder.

Eksplosjonen har ført til at alle hydrogenstasjoner er stengt, og Uno-X har også lagt planer om å bygge ut flere på is. Rundt 160 hydrogenbileiere har derfor ikke mulighet for å fylle drivstoff på bilene sine.

Saken oppdateres.