Norges Bank setter opp renten. Skyver neste renteøkning inn i fremtiden.

Sentralbanksjef Øystein Olsen setter opp styringsrenten med 0,25 prosentenheter. Norges Bank går langt i å si at dette er den siste renteøkningen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen setter opp renten for fjerde gang på ett år.
  • Sigurd Bjørnestad

Norges Banks hovedstyre har besluttet å sette opp styringsrenten fra 1,25 prosent til 1,50 prosent.

Beslutningen ble offentliggjort torsdag klokken 10.

Samtidig skyver sentralbanksjef Øystein Olsen neste renteøkning inn i en ubestemt fremtid.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dette nivået den nærmeste tiden, sier han i pressemeldingen.

Norges Bank legger også frem ny prognose for egen rentesetting til 2022. I den forrige prognosen, som kom i juni, ble det varslet ytterligere en renteøkning mot en topp på 1,75 prosent for styringsrenten.

Nå reduserer Olsen sannsynligheten for at dette vil skje: «Prognosen for styringsrenten tilsier en litt mindre oppgang i renten enn i forrige rapport», står det i pressemeldingen.

Med «forrige rapport» mener han prognosen som kom i juni.

Den nye prognosen for egen rentesetting stiger litt mot slutten av neste år, men lander litt i overkant av 1,50 prosent ved utgangen av 2022.

Trolig ikke flere renteøkninger

Dette betyr at det er en liten sannsynlighet for ytterligere én renteøkning. Men mest sannsynlig blir det ikke mer i løpet av de nest tre årene.

Slik høres det ut også på pressekonferansen:

– Vi regner med styringsrenten vil holde seg nær 1,5 prosent i årene fremover, sier direktør for pengepolitikk Ida Wolden Bache.

Boliglånet vil bli dyrere når Norges Bank nå setter opp renten.

Knapt 2000 kroner per lånte million

Med endringen styringsrenten og andre virkemidler ønsker Norges Bank å påvirke rentene ute i bankene.

Hvis de lykkes fullt ut, slik at også lånerenten øker med 0,25 prosentenheter, betyr det at renteutgiften pr. million i lån øker med 1950 kroner pr. år, regnet etter skatt.

For fem millioner kroner i boliglån blir det knapt 10.000 kroner i løpet av et år, regnet etter skatt, det vil si etter effekten av rentefradraget. Dette betyr at du kan regne med å måtte betale rundt 2000 kroner årlig for hver million du har i boliglån.

«Betydelig usikkerhet» ute

Norges Banks vurdering av norsk økonomi er slik:

  • Prisveksten er nær målet på 2 prosent pr. år
  • Fortsatt god vekst.
  • Økonomien går for noe mer enn full kapasitet, det vil si at det er et visst press i økonomien.

Dette drar i retning av høyere rente.

Men noe drar motsatt vei for renten:

  • Rentenivået ute er svært lavt.
  • Det er betydelig usikkerhet om vekstutsiktene i utlandet.

Oppsummert: «Det taler for å gå forsiktig frem i rentesettingen».

Stor spenning

Før møtet i Norges Bank var økonomer i banker og meglerhus uvanlig usikre. I diverse spørreundersøkelser har de delt seg i to like store grupper med merkelappene «uendret rente» og «renteøkning».

Dette er den fjerde renteøkningen siden september i fjor. Frem til da hadde styringsrenten vært uendret på rekordlave 0,50 prosent siden mars 2016. Målet med så lav rente så lenge var å få opp farten i norsk økonomi etter at oljeprisen falt sommeren 2014.

Les også

Uvanlig stor usikkerhet om Norges Banks rentebeslutning

Les også

Statsbudsjettet for 2020 drukner i oljepenger

Et nytt signal i august

På rentemøtet i juni skrev Olsen i forordet til de nye prognosene: «Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av året».

Økonomer som finstuderer kurver og tall i prognosene konkluderte med at denne økningen sannsynligvis ville komme nå i september. Men etter august-møtet sa Olsen:

– Risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover.

Dette skapte økt spenning før dagens møte, men Norges Bank har nå bestemt seg for å sette opp renten.

Les også

Kan bli vanskeligere å få boliglån: Finanstilsynet vil kutte i bankenes skjønn og stramme inn.

De store gjør det motsatte

Ved å heve renten går Norges Bank mot strømmen av sentralbanker:

  • I juli satte den amerikanske sentralbanken Federal Reserve ned sin styringsrente med 0,25 prosentenheter til 2–2,25 prosent. Onsdag ble renten kuttet ytterligere til 1,75–2 prosent.
  • I forrige uke besluttet Den europeiske sentralbanken ECB å sette ned styringsrenten med 0,10 prosentenheter til – 0,50 prosent.
  • Den britiske sentralbanken Bank of England har holdt sin styringsrente på 0,75 prosent siden august i fjor.
  • Sveriges Riksbank hevet styringsrenten fra −0,50 prosent til – 0,25 prosent i desember i fjor. Der har den ligget siden.