Økonomi

Finanstrio dømt til 5,5 års fengsel for millionbedrageri

Dømt for blant annet å ha svindlet en syk og aldrende dagligvaremillionær.

 • Stine Barstad

De tre mennene i den såkalte «Fortuna-saken» er i Borgarting Lagmannsrett dømt til fem og et halvt års fengsel hver for grovt bedrageri, grov utroskap, og grovt heleri.

Ole Z. Børresen (53), Frode Trollebø (54) ogKnut Stärk-Johansen (54) er dømt for bedrageri, hvitvasking og momssvindel for i underkant av 100 millioner kroner. Trioen opererte under flere forskjellige selskapsnavn, deriblant Forutna Management. Ofrene deres var både selskaper og privatpersoner, deriblant den nå avdøde dagligvaremillionæren Erik Nistad.

De tre påtok seg en lang rekke styre— og ledelsesoppgaver i forskjellige selskaper, og brukte selskapenes verdier for å berike seg selv. De tre belastet blant annet selskapene med personlige utgifter og reisekostnader, og lot selskapene garantere for private lån. Tappingen ble forsøkt skjult i selskapenes regnskaper.

Trioen har vært involvert i over 30 konkurser, og flere selskaper og enkeltpersoner sliter med økonomiske problemer i kjølvannet av saken.

- Vedvarende og alvorlig

Blant dem som ble utsatt for trioens bedragerier, var den nå avdøde dagligvaremillionæren Erik Nistad, som lagmannsretten mener ble svindlet for nærmere 14 millioner kroner av de tre.

Nistad startet butikk-kjeden Mekka i Bergen, som han senere solgte til Stein Erik Hagen med god fortjeneste.

Også investeringsselskapet ARBCO og kosttilskuddsprodusenten Aminotech ble tappet for store verdier.

- Lagmannsretten finner at alle tre har utvist sterkt klanderverdige forhold ved å utnytte en eldre mann som var syk og hadde manglende evne til å ivareta sine interesser og investeringer, heter det i dommen.

- Sett i sammenheng med alle de tiltaltes utroskapshandlinger overfor ARBCO og Aminotech, står vi her foran en vedvarende og meget alvorlig økonomisk kriminalitet, skriver lagmanssretten videre.

I tillegg omfatter dommen fra Borgarting lagmannsrett for alle tre grovt økonomisk utroskap og grovt heleri. Fengselsstraffene er et halvt år lavere enn i tingretten ettersom lagmannsretten har beregnet seg frem til et noe lavere svindelbeløp, men Økokrim understreker at innholdet i dommen fra Oslo tingrett i det vesentlige er opprettholdt.

- Ingen formildende omstendigheter

— Vi er godt fornøyde med resultatet. Vi har fått medhold på alt det vesentlige, og resultatet på straffeutmålingen blir så og si det samme, sier politiadvokat Hulda O Karlsdottir til Aftenposten. Hun viser til at et halvt år av straffen ble gjort betinget i tingretten, mens hele straffen ble gjort ubetinget av lagmannsretten.

— Sett etter beløpets størrelse er dette en alvorlig sak for Økokrim. Flere selskaper gikk konkurs, og Nistad, som nå er død, tapte veldig mye penger, sier Karlsdottir.

«Alle de tre tiltalte har begått meget alvorlige straffbare forhold, der hensynet til samfunnsvernet tilsier at straffen i sin helhet gjøres ubetinget. Det foreligger ingen formildende omstendigheter i saken», heter det i dommen fra lagmannsretten.

Alle anker

Frode Trollebø anket dommen på stedet, mens Knut Stärk-Johansen og Ole Z. Børresen tok betenkningstid. Skyldspørsmålet kan ikke ankes til Høyesterett, men de tre kan anke straffeutmålingen. De kan også anke saken opp for Høyesterett dersom de mener lovanvendelsen er feil, eller hvis de mener det er blitt begått feil i saksbehandlingen.

- Børresen er uenig i lagmannsrettens avgjørelse og vil påanke denne, skriver advokat Eirik Pleym-Johansen i en tekstmelding til Aftenposten. Han har ikke rukket å lese den 106 siders lange dommen, og sier han vil komme nærmere tilbake med ankegrunnene.

Også Stärk Johansen signaliserer gjennom sin advokat at han vil anke dommen.

— Min klient er sjokkert over dommen, og opplever domstolens slutninger som uholdbare. Dommen er omfattende, og skal gjennomgås i detalj, før det blir avgjort hvilke forhold som skal ankes. Min klient frykter at domstolen har vært påvirket og forutinntatt av sakens forhistorie, og har operert med for svake krav til bevisenes styrke, Han vil kjempe for å få saken behandlet på nytt, skriver advokat Johnny Veum, som representerer Knut Stärk-Johansen, i en tekstmelding til Aftenposten.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Lavere straffer for Cappelens hasjliga etter ankesak i Borgarting lagmannsrett

 2. ØKONOMI

  Solgte gaffeltrucker for 21 mill. – uten å eie dem

 3. FOTBALL

  Høyesterett reduserte straffene i kampfiksingssaken

 4. OSLOBY

  18-åring fikk ett års fengsel for hjemmelaget bombe

 5. ØKONOMI

  Keshvaris straff er klar

 6. NORGE

  Keshvari fikk syv måneders fengsel