Økonomi

Åtte saker der store giganter har måttet punge ut milliardbeløp

EU krever at Apple må betale 120 milliarder kroner i straffeskatt. Dermed havner de på listen over saker der internasjonale selskaper er blitt krevd for massive beløp.

  • Lorns Bjerkan

Tirsdag ble det kjent at EU-kommisjonen har konkludert med at den amerikanske IT-giganten Apple har mottatt ulovlig statsstøtte fra myndighetene i Irland.

Dette mener de på bakgrunn av den lave skattesatsen som Apple har nytt godt av i Irland.

Irland avviser at dette er ulovlig statsstøtte. Apple har varslet at de vil anke avgjørelsen om at de må betale 13 milliarder euro, tilsvarende 120 milliarder kroner.

  • Dette gjelder ikke bare Apple: Her er de hemmelige skatteavtalene som gjør at Europa går glipp av milliarder

Dette svimlende høye beløpet havner nå på listen over saker der internasjonale selskaper kreves for gigantbeløp, men den havner ikke på topp.

Her er åtte andre saker der selskaper har måttet punge ut massive beløp:

1. BP måtte ut med over 174 milliarder kroner etter oljeutslipp

Etter en eksplosjon på oljeplattformen Deepwater Horizon i Mexicogolfen i 2010 inngikk det britiske oljeselskapet BP at de skulle betale 20,8 milliarder dollar i skadeerstatning.

11 mennesker mistet livet som følge av hendelsen. I tillegg medførte hendelsen skader på miljøet - det tok 87 dager å få stoppet oljelekkasjen.

Erstatningen gikk til myndighetene i USA, til de berørte delstatsmyndighetene og til hundrevis av lokalsamfunn.

2. Volkswagen punget 125 milliarder kroner etter utslippsjuks

Selskapet inngikk forlik med myndighetene i USA om å betale 125 milliarder etter de ble tatt for utslippsjuks.

Det var det amerikanske miljødirektoratet EPA som fastlo at bilselskapet hadde installert en programvare i sine dieselbiler som viser feilaktig lave utslipp av helseskadelige stoffer når kjøretøyene testes.

Store deler av summen de ble krevd for, skulle betales til de som har kjøpt Volkswagen-bilene.

I tillegg har regninga senere vokst. Selskapet har fått bot på 5 millioner euro i Italia. Det er sannsynlig at også andre land vil kreve penger fra bilselskapet.

3. Lastebilkartell måtte betale 28 milliarder kroner etter prissamarbeid

Volvo/Renault, Daimler, Iveco og DAF ble tidligere i sommer ilagt bot på totalt 2,93 milliarder euro, altså om lag 28 milliarder kroner. Dette ble de pålagt av EUs konkurransekomissær fordi de avtalte listepriser på mellomstore og store lastebiler. Samtidig avtalte lastebilprodusentene å forsinke ny teknologi som kunne redusere lastebilenes utslipp av helsefarlige stoffer.

Produsenten MAN, som avslørte kartellet, fikk full immunitet og slapp derfor unna bot, mens saken mot Scania fortsetter ettersom de ikke har ønsket å inngå forlik om botens størrelse.

4. Legemiddelfirma feilmerket antidepressiva - måtte betale 18 milliarder kroner

GlaxoSmithKline ble i 2012 bøtelagt for svindel etter feilmerking av antidepressivene Paxil og Wellbutrin. Bruken av medikamentene var ikke godkjent av amerikanske myndigheter.

Samtidig innrømmet de å ha kommet med uberettigede påstander om sikkerheten ved bruk av diabetesmedisinen Avandia.

Selskapet fikk tre bøter på til sammen tre milliarder dollar, noe som da tilsvarte 18 milliarder kroner.

5. Pfizer betalte 14 milliarder kroner etter ulovlig markedsføring av legemidler

Selskapet inngikk i 2009 forlik om å punge ut 14 milliarder til myndighetene i USA etter at de ble anklaget for ulovlig markedsføring av flere legemidler.

6. Legemiddelfirma markedsførte antidepressiva feil - betalte 13 milliarder i bot

For å unngå både strafferettslig og sivilt søksmål gikk legemiddelfirmaet Johnson & Johnson i 2013 med på å betale en bot på 13 milliarder kroner.

Dette skjedde etter påstander om at de hadde markedsført kraftige reseptbelagte antidepressiver for bruk hos barn, eldre og handikappede som ikke var godkjent av myndighetene.

7. Over 100 mennesker mistet livet som følge av defekt tenningslås - betalte sju milliarder

Den amerikanske bilprodusenten General Motors gikk i fjor med på å betale sju milliarder kroner for å unngå ytterliggere straffeforfølgelse i forbindelse med en defekt på tenningslås på deres biler.

Defekten var årsak til at minst 124 personer har omkommet i ulykker, blant annet fordi kollisjonsputer ikke har funket som de skulle.

Denne feilen ble bilprodusenten gjort kjent med, uten at de utbedret eller varslet om dette, ifølge The Guardian.

Før de betalte dette beløpet hadde de i en rekke saker betalt store beløp til etterlatte, og flere andre søksmål ventende.

8. Vimpelcom aksepterte bot på 6,8 milliarder etter bestikkelser

Vimpelcom, som delvis er eid av Telenor, erkjente at de betalte nesten en milliard kroner i bestikkelser til postboksselskapet Takilant i Usbekistan. Dette gjorde de for å få lukrative telelisenser.

Som følge av dette aksepterte de en bot på 6,8 milliarder kroner, som fordeles likt mellom Nederland og USA.

I tillegg til forliket, vil amerikanske myndigheter gå til sivilt søksmål for å få tilbake pengene som er betalt i bestikkelser. Det er snakk om 550 millioner dollar, som amerikanske myndigheter krever beslaglagt fra sveitsiske bankkontoer.

Les mer om

  1. GlaxoSmithKline
  2. Pfizer
  3. Legemidler
  4. Bil