Økonomi

Fant ingen grove brudd hos Ryanair

Luftfartstilsynet har ikke funnet  noen grove brudd på arbeidsmiljøloven hos Ryanair etter at tilsynet har utført sin første inspeksjon av det irske lavprisselskapet dets base på Moss Lufthavn Rygge.

Ryanair, som har sin norske base på Moss Lufthavn Rygge, har vært utsatt for voldsommer anklager om dårlig arbeidsmiljø. NTB SCANPIX

 • Knut-erik Mikalsen

Dette viser tilsynsrapporten som ble laget etter en inspeksjon på Ryanairs norske base på Moss Rygge Lufthavn i begynnelsen av juni i år. Rapporten ble sendt Ryanair i går, og blir offentliggjort senere i dag.

— Vi har bedt selskapet presisere noen punkter rundt de ansattes arbeidstid og fritid, og hvis dette bringes i orden har vi ingen innsigelser på den måten Ryanair opptrer på i Norge når det gjelder arbeidsmiljø og sikkerhet for de ansatte, sier senior kommunikasjonsrådgiver Bjørn Erlandsen i Luftfartstilsynet.

Inspeksjonen fant sted etter en voldsom offentlig kritikk av lønns- og arbeidsforholdene til de ansatte i selskapet.

Ikke slavekontrakter

Ikke minst var arbeidstagerorganisasjonene knallharde i sin dom over arbeidsforholdene i det raskt voksende lavprisselskapet og mente Ryanairs suksess var basert på at de ansatte jobbet på «slavekontrakter» med dårlig lønn og dårlige sikkerhet for egen jobb og arbeidssituasjon.

Rapporten som Luftfartstilsynet offentliggjør i dag bekrefter ikke et slikt bilde.

Ryanair-sjef Michael O´Leary kom til Norge for å forsvare seg mot beskyldningene om slavekontrakter. NTB SCANPIX

Tilsynet understreker at lønnsforholdene ikke har vært en del av inspeksjonen fordi dette ligger utenfor tilsynets mandat. Tilsynet har først og fremst undersøkt status på helse, miljø og sikkerhet hos det irske flyselskapet.Aftenposten har fått tilgang til rapporten hvor tilsynet slår fast at Ryanair opererer med «et systematisk og adekvat helse— og sikkerhetssystem for besetningsmedlemmer på fly», og der de ansatte har innflytelse på sitt eget arbeidsmiljø gjennom valgte verneombud.

Får frist

Luftfartstilsynet forlanger at Ryanair:

 • Endrer sine ansettelseskontrakter slik at de kommer i samsvar med de norske arbeidsmiljøbestemmelsene når det gjelder å fastslå den daglige og ukentlige arbeidstiden.
 • Dessuten skal lengden på de ansattes pauser også inn i bestemmelsene.
  Selv om de ansatte har god informasjon og forutsigbarhet på lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid og matpauser, er det en mangel at dette ikke er omtalt i kontraktene. Det er derfor gitt varsel om pålegg til selskapet.

Tilsynet gir en frist til 1. november 2013 til å rette opp disse forholdene, og skriver i et brev til Ryanair at selskapet ikke risikerer noen former for inngrep dersom spørsmålene rundt arbeidstiden blir spesifisert.

Siden de fleste kabinansatte og piloter er ansatt i eksterne rekrutteringsselskaper og utleid til Ryanair, blir Ryanair oppfordret til å sørge for at rekrutteringsselskapenes kontrakter blir endret slik at de tilfredsstiller norsk lov. Bare ledende personell på bakken og i flyene er direkte ansatt i Ryanair.

Hemmelige avtaler

Les også

Ryanair fikk medhold i oppsigelsessak

Luftfartstilsynet har gått gjennom en rekke sider ved hvordan arbeidsmiljøet er ivaretatt på hos Ryanair, og kan ikke påvise noen alvorlige mangler i forhold til de forpliktelser den norske arbeidsmiljøloven gir arbeidsgiverne. Ingen av de ansatte, verken piloter eller kabinansatte, har opplevd å bli tvangsflyttet til en annen base mot sin vilje. De som jobber på Rygge har valgt å jobbe der, går det frem av rapporten.

Et representativt utvalg av ansatte svarte at de er svært tilfreds med sin jobb i Ryanair og opplever at det er et godt arbeidsmiljø. De oppgir at Ryanair er et selskap de ønsker å jobbe videre i. Samtidig erkjenner de atarbeidskontraktene ikke ivaretar deres rettigheter tilstrekkelig.

I tilsynets ni siders store rapport opplyser Ryanair selv at selskapet i dag har 179 ansatte på den norske basen på Rygge, 55 piloter og 124 kabinansatte. Dessuten har selskapet plassert seks Boeing 737 800-fly på basen.

Alle pilotene har egne og konfidensielle avtaler med selskapet. Pilotene jobber i et skiftsystem med 5 dager på jobb og tre dager fri. Flyverne har den spesielle avtalen at de kun får betalt så lenge de er i luften, «airborne.»

Skriftlige kontrakter

De kabinansattes lønn er fastsatt av fast lønn pluss andel av salget ombord, og de går en turnus som blir fastlagt 30 dager i forveien. Men, som hos de andre flyselskapene, kan denne turnusen bli endret ved behov.

Sykefraværet på Moss-basen er ifølge tilsynets rapport lav, men tilsynet skriver at det er usikkert hvor mange av de ansatte som har krav på sykelønn etter irsk lov hvis de er fraværende.

Så langt tilsynet har klart å sjekke, har alle de ansatte skriftlige arbeidskontrakter, går det frem av rapporten.

Ryanair svarer i en pressemelding tirsdag formiddag med at det ikke er overrasket over Luftfartstilsynets rapport, men at arbeidskontraktene også i fortsettelsen skal utarbeides i henhold til irsk, ikke norsk, lovverk.

— Dette har Moss Tingrett nylig også gitt oss rett i, sier kommunikasjonsdirektør Robin Kiely i Ryanair.

 1. Les også

  Sigbjørn Johnsen vil ha frislipp på Moss lufthavn

 2. Les også

  SAS rykket fra Norwegian på Oslo Lufthavn

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  – Norske reisende hadde ikke selv godtatt Ryanairs arbeidsvilkår

 2. ØKONOMI

  Ryanair-sjefen vil unngå streik i julerushet - sier han vil akseptere fagforeninger

 3. ØKONOMI

  - Solberg burde møte de Rygge-ansatte og si unnskyld

 4. ØKONOMI

  Selger billetter for under femtilappen etter rekord-resultat

 5. ØKONOMI

  Ryanair kan starte på Oslo Lufthavn 1. september

 6. ØKONOMI

  London-trafikken rett til himmels da Ryanair kom til Gardermoen