Statkraft advarer om at kampen om vindmøllene kan bli like tøff som striden om oljeutvinning i Lofoten.

Statskrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen vil bygge flere vindmølleparker. - Det er opplagt at konfliktnivået har økt, sier han.

Christian Rynning-Tønnesen konsernsjef i Statkraft
  • Alf Ole Ask

Mardøla og Alta.

Nevn navnene på disse vassdragene til bestefarsgenerasjonen, så kommer historiene om lenkegjenger, sultestreikende samer og politi mot demonstrasjoner.

Den gang sto striden om vannkraftutbygging.

Nå kan utbygging av vindkraft føre til nye tøffe konfrontasjoner om inngrep i naturen.

Det statseide kraftselskapet Statkraft er storutbygger av vindmøller i Norge.

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen sier at konfliktene en nå ser omkring vindkraft, har klare paralleller til 1970- og 1980-årenes stridigheter rundt vannkraftutbyggingen.

– Det er en konflikt mellom naturinngrep og mer produksjon av vindkraft. Det er opplagt at konfliktnivået har økt, sier han og forklarer dette med at utbyggingen skjer i en helt annen skala enn før.

NVE har en plan?

Det store slaget om byggingen av vindkraft kommer til å stå i år.

Stortinget bestemte i sin behandling av stortingsmeldingen om energipolitikk i 2016 at det skulle utvikles en nasjonal ramme for vindkraft i Norge.

Innen 1. april i år skal Norges vassdrags- og energidirektorat levere forslag til en nasjonal ramme for vindkraft som skal leveres til Olje- og energidepartementet. Denne blir så sendt på høring.

Her vil det bli klarlagt hvor det vil være mulig å bygge vindkraft, noe som lokalt er meget omstridt. Debatten om vindkraftens inngripen i naturen har rullet og gått lenge, ikke minst i tidsskrifter som Teknisk Ukeblad.

– Det er viktig at den prosessen NVE holder i klarer å prioritere slik at betydelige områder blir vernet mot vindkraft. Det kan ikke ende med at det skal bygges over alt, sier Rynning-Tønnesen til Aftenposten.

Han advarer om at dersom prosessen ikke blir god, kan vi komme til å få en Lofoten-og-Vesterålen-debatt på land, med henvisning til striden rundt oljeutvinning i de følsomme havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Alta-utbyggingen fremprovoserte kraftige demonstrasjoner på begynnelsen av 1980-tallet.

Statkraft driver omstridt vannkraft

Statkraft driver i dag en rekke av vannkraftverkene som den gangen var omfattet av de store demonstrasjonene.

Akkurat nå drives det en omfattende revisjon av vilkårene for disse kraftverkene.

Mange av kraftverkene skal nå tilpasses nye og mer oppdaterte miljøkrav.

– Vi er for kraftproduksjon, og Statkraft er en av de store utbyggerne av vindkraft, men vi ønsker å bli regulert. Det vil si at vindkraftutbyggingen blir regulert slik at det gjøres samfunnsmessige prioriteringer. Der det skal og der det ikke skal være utbygginger. Dette er ikke selvregulerende – så en kan ikke summere det alle kraftselskapene kommer frem til, understreker konsernsjefen og legger til:

– Dette må reguleres av NVE, og vi ønsker at det blir en god prosess som demper det konfliktnivået som ellers ville bli større.