SSB: Moderat oppgang for norsk økonomi i fire år framover

Norsk økonomi er på fote igjen etter oljeprisfallet i 2014. Boligpriser, lønn og rente vil øke de neste fire årene og krona vil styrke seg – alt med moderasjon.

SSB forsker Thomas von Brasch snakker om prognoser for norsk og internasjonal økonomi. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
  • og NTB
SSB konstituerte direktør Birger Vikøren oppsummerer dagens økonomiske situasjon slik: Omstillingsevnen i norsk økonomi er god. Vi er godt rustet til å håndtere nye sjokk. Det ligger an til moderat vekst i årene framover, men det kreves kløkt i den makroøkonomiske politikken. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Torsdag la Statistisk sentralbyrå (SSB) fram sin rapport om fjoråret og utsiktene framover for norsk og internasjonal økonomi.

– Norsk økonomi var i en oppgangskonjunktur i hele fjor, og vi tror den vil fortsette, sier forsker Thomas von Brasch til NTB.

Han peker ut de viktigste grunnene for oppgangen.

– Det er økte investeringer i petroleumsindustrien, flere kommer i jobb og en konjunkturoppgang internasjonalt. Grunnen til at disse driverne ikke fører til sterkere oppgang, er at boligmarkedet i Norge foreløpig er i utakt med resten av markedet og dermed modererer veksten, sier han.

Renter og kronekurs

SSB varsler moderat økning i renter og gradvis styrket krone, til omtrent 9,0 kroner for én euro i 2021. I dag koster euroen 9,7 kroner.

– At krona styrker seg blir sett på som bra for noen, for eksempel de som skal på ferie utenlands og får mer for pengene sine. Eksportrettet virksomhet vil derimot ikke tjene på sterk kronekurs. Så lenge økningen er moderat behøver ikke Norges Bank å heve renta, påpeker von Brasch.

En annen driver i økonomien er nedgang i arbeidsledigheten,

– Der har vi sett fall fra 5 til 4,1 prosent ledighet i fjor. Vi tror det fallet vil fortsette og nå 3,7 prosent i 2019. Samtidig ser vi for oss at bedret økonomisk vekst vil føre til at lønnsveksten tar seg opp, sier forskeren.

Kombinasjon av at det blir flere lønnsmottakere og økte lønnsinntekter, vil drive opp konsumet i Norge og bidra til vekst.

Boligprisbunn

Ifølge SSBs prognoser vil boligprisene fortsette å falle i første halvår, for deretter å flate ut i andre halvår og gi en nedgang i boligprisene for 2018 på 2,8 prosent. De neste tre årene ser SSB for seg en moderat boligprisvekst på henholdsvis 1,1, 1,5 og 2,3 prosent for årene 2019, 2020 og 2021.

– Boligprisfallet er det vi har vært mest usikre på. Skal du kjøpe eller selge bolig framover, er det best å sjekke prisindeksen for den typen bolig det gjelder i den regionen som er aktuell, hvis du vil ha en indikasjon på nivået, sier von Brasch.

Utviklingen i boliginvesteringer vil fortsette å være i utakt med veksten i norsk økonomi noen år til, tror SSB. Prognosene antyder en nedgang i boliginvesteringene på hele 7,2 prosent i løpet av 2018. Ny vekst i boliginvesteringer vil ikke slå inn før i 2020, og da svært moderat med 0,4 prosent for det året.

Uro internasjonalt

Petroleumsinvesteringene vil øke med 125 milliarder kroner de neste årene. Lavere investeringspriser og en oljepris på rundt 65 dollar i vinter har gjort petroleumsinvesteringer svært lønnsomme og hovedårsaken til vekst.

Positive internasjonale forhold påvirker også utsiktene, men der er det mer fare for uro. Største risikomoment nå er USAs president Donald Trumps trusler om toll på aluminium og stål, som kan føre til hevnaksjoner og handelskrig. Aksjemarkedet i USA er fortsatt svært høyt priset, og det er utsikter til høyere renter der, noe som kan være kilder til ny uro i markedet.

Andre internasjonale faktorer som kan påvirke positivt er den tyske regjeringsdannelsen, som virker stabiliserende, mens valgresultatet i Italia kan få mye å si i motsatt retning.