Økonomi

Store kjønnsforskjeller i økonomikunnskap: - Noe har helt sikkert med oppdragelse å gjøre

Undersøkelse avdekker store kjønnsforskjeller i økonomikunnskaper. Svakest er kvinner under 30.

  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator

— Jeg hadde ikke forventet å finne så store kjønnsforskjeller i kunnskapen om finans og økonomi, sier Ellen Katrine Nyhus.

Som professor i økonomi ved Universitetet i Agder er hun nå med på å analysere funnene i undersøkelsen om nordmenns finansielle kompetanse.

Undersøkelsen avdekker

Les også

store kjønnsforskjeller

i kunnskaper om økonomi. I alle aldersgrupper kommer kvinner dårligere ut, og verst står det til blant kvinner under 30 år.

— Finans er menns verden

Ellen Katrin Nyhus, professor ved Universitetet i Agder

— Det blir mest spekulasjoner å prøve å finne forklaring på hva det skyldes. Kanskje kvinner ikke er så interessert, eller føler de har behov for kunnskap om økonomi. Finans er menns verden. Bare se på næringslivet – det styres fremdeles av menn, sier Nyhus.Hun synes det er urovekkende at kvinner kan så lite om økonomi.

- Særlig er jeg bekymret for de unge. De skal ta mange valg som får konsekvenser for økonomien deres på sikt. Det er synd at vi sender unge ut i et ganske komplisert finansmarked, og at de må ta store økonomiske beslutninger uten å ha tilstrekkelig kunnskap, sier Nyhus.

Hun bruker utdanningsvalg som eksempel på at menn kan være flinkere til å være bevisst de økonomiske aspektene ved beslutninger.

— Det kan for eksempel være like dyrt å ta en utdanning til yrker som gir lav lønn som det er til dem som gir høyere lønn, sier Nyhus.

I rapporten påpekes det at kvinner ikke nødvendigvis svarer mer feil, men i større grad enn menn svarer «vet ikke».

- Kan det forklare hele forskjellen?

— Det blir bare spekulasjoner. Det kan være kjønnsroller, men det kan også være kulturelt betinget. Forskjellene i kunnskap varierer nemlig mellom ulike land. I noen land er resultatene de samme som i Norge, i andre land er de stikk motsatt. Så kan det ha betydning at kunnskapsnivået generelt er høyt i Norge, i de fleste land ligger den lavere, sier Nyhus.

Den engasjerende saken om økonomikunnskapene kan du lese her:

Les også

Annenhver norske kvinne klarte ikke dette økonomispørsmålet

— Økonomi har alltid vært kjønnet

— Det har alltid vært slik at økonomi har vært kjønnet, selv om det sikkert er mindre forskjeller i dag enn for femti år siden, sier forbruksforsker Christian Poppe ved Statens institutt for forbruksforskning.

Han viser til at tidligere undersøkelser som viser at menn jevnt over er mer opptatt av blant annet bank, finans og elektronikk, mens kvinner er mer opptatt av for eksempel mat og klær.

- Noe av dette har helt sikkert med oppdragelse å gjøre, og hva man oppfatter som feminint og maskulint i samfunnet. Kanskje er det også slik at det nå etter kvinnefrigjøringen er blitt større oppmerksomhet på å dyrke det feminine, som nok farger kvinners blikk for hva man skal bruke penger på, sier Poppe.

Poppe mener det er fornuftig at det oppstår en viss arbeidsdeling i parforhold, fordi alle ikke kan være spesialister i alt.

— I de periodene av livet hvor man bor alene er det selvsagt en fordel å ha kunnskap om økonomi. Men å si at kvinner dummer seg ut fordi de ikke kan noe om lån og renter, blir for enkelt. Kvinner er jevnt over også mer økonomisk forsiktige, og kanskje flinkere til å lytte til gode råd, i tillegg til at menn er klart overrepresentert på negative indikatorer som for eksempel gjeldsordninger, sier Poppe.

Poppe påpeker at undersøkelsen viser at kunnskapene øker jo eldre man blir.

— Det viser jo at økonomiske ferdigheter er mer enn kunnskap, og folk i 50-årene som skal kjøpe leilighet til sine barn har etter hvert bygget seg opp et ganske bredt erfaringsgrunnlag. Man tilegner seg disse gjennom erfaringer: Man trenger ikke vite noe om aksjer hvis man ikke skal kjøpe aksjer, sier Poppe.

  • Klarer du å svare på spørsmålet bare halvparten av norske kvinner klarer? Prøv deg selv her!

- Kan ikke stole på at foreldre lærer barna

Professor Nyhus er enig i at mye økonomikunnskap kommer når situasjonen krever det.

— Når vi spør hvem som har lært dem økonomi, sier de fleste at de er selvlærte. Det virker som om de tilegner seg kunnskapen når de kommer i en situasjon der de har behov for det. Foreldre er den nest viktigste kilden. Skolen kommer langt bak, og arbeidsgivere er nesten ikke nevnt, sier Nyhus.

- Betyr det at foreldre må ta mye av skylden for at særlig jenter, kan så lite?

— Om døtre og sønner opplæres likt eller ulikt vet vi ikke, men det er verdt å undersøke nærmere. Jeg har tidligere undersøkt hvor mye foreldre snakker om økonomi med barna sine, og der er det veldig stor variasjon. Fordi vi ikke kan stole på at foreldrene gjør det, bør dette inn i skolen slik at alle får denne kunnskapen.

Det er forsker Poppe ved Sifo enig i.

— Det er en samfunnsoppgave å lære barn og unge om økonomi, og dette er en kritisk ferdighet som mange kanskje ikke har i tilstrekkelig grad. Spesielt når vi låner for å finansiere stadig flere velferdsgoder. Vi bygger opp risikoposisjoner som kan slå voldsomt ut hvis det blir krisetider, sier Poppe ved Sifo.

Det er ikke bare innen privatøkonomi at kjønnsforskjellene er tydelige:

Les også

  1. Er du blant én av fem kvinner som vet hva handlingsregelen er?

  2. 6 grunner til at kvinner skårer dårligst på økonomikunnskaper

  3. Rektorer: Kvinner er mindre interessert i økonomi enn menn