Økonomi

Norges Bank er urolige for nordmenns stadig voksende gjeld

Norges Bank slår fast at høyere gjeld i husholdningene kombinert med sterk boligprisvekst gjør økonomien mer sårbar.

I den årlige rapporten om finansiell stabilitet konkluderer Norges Bank med at den høye gjelden til folk flest er bekymringsverdig.
  • Petter Winther

I den ferske rapporten Finansiell stabilitet 2016 konkluderer Norges Bank med at norske banker er blitt mer robuste siden finanskrisen.

– Samtidig er det trekk ved norsk økonomi som gjør det finansielle systemet sårbart. Det gjelder særlig den sterke veksten i eiendomsprisene kombinert med høy gjeld i husholdningene, sier visesentralbanksjef Jon Nicolaisen i en pressemelding.

Les også

Boligmarkedet lever på dop levert av Norges Bank

– Sårbarheten i økonomien har økt

I pressemeldingen skriver Norges Bank at høy boligprisvekst kan føre til at privatpersoner tar opp større lån, noe som kan gjøre dem mer sårbare for en brå nedgang i økonomien.

– Risikoen har økt for at boligprisene på et senere tidspunkt kan falle. Sårbarhetene i økonomien har økt, forklarer Nicolaisen under fremleggingen av rapporten.

Samtidig er en høyere gjeldsgrad og sterk boligprisvekst i seg selv med på å øke faren for en nedgang. Økte boligpriser gir større sjanse for prisfall. Kombinert med høy gjeldsgrad, kan dette gi en sterk tilbakegang i økonomien.

Les også

Norges Bank rører ikke renten

– Bruken av forbrukslån har tatt seg kraftig opp

– Vi merker oss at bruken av forbrukslån har tatt seg kraftig opp, sier Nicolaisen.

Han forteller at dette er dyre lån, og at de er glade for at det nå blir satt fokus på disse lånene fra politikerne.

Les også

Lånetap bidrar til dårligere resultat for DNB i tredje kvartal

Fornøyd med bankene

Nicolaisen sier i pressemeldingen at lønnsomheten til bankene holder seg oppe, til tross for økte tap. Han presiserer at tapene i hovedsak er på utlån til oljerelatert i virksomhet.

– Stresstesten i rapporten viser at kapitaldekningen i bankene kan falle betydelig ved et tilbakeslag men fortsatt holde seg godt over minstekravene, sier Nicolaisen i pressemeldingen.

Dette er som følger av krav som myndighetene har satt, presiserer Nicolaisen.

Fripoliser skaper bekymring

I en gjennomgang av rapporten trekker Torbjørn Hægeland, direktør for finansiell stabilitet, frem bekymringen for de som tilbyr pensjonssparing med garantert avkastning.

– Lav avkastning, på grunn av lav rente, gir utfordringer for livsforsikringsforetak og pensjonskasser, fordi de selv må dekke forskjellen mellom den garanterte og den faktiske avkastningen, sier Hægeland.

Les også

  1. Øystein Olsen tror det snur til oppgang sommeren 2017

  2. Øystein Olsen i februar: "Vinteren kommer". Olsen nå: Vinteren ble mildere enn fryktet

Les mer om

  1. Økonomi
  2. Bank
  3. Norges Bank