Økonomi

– Vi er kommet gjennom et av de største aktivitetssjokkene i norsk økonomi på veldig mange tiår, sier statsministeren

I juni ble det registrert 600 færre helt arbeidsledige, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Andelen helt ledige er nå på 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Erna Solberg dro i dag ut på valgkampturne med egen buss.
  • Carl Alfred Dahl
    Nyhetsleder
  • NTB

– Det viser at vi var over toppen i fjor høst, og det har gradvis gått nedover siden da. Det viser at det er flere i jobb, og at vi er kommet gjennom et av de største aktivitetssjokkene i norsk økonomi på veldig mange tiår på en måte som ikke har gitt dette varige preget som mange var redd for. Det er fordi vi har brukt handlingsrommet aktivt, som vi bør gjøre i en situasjon med lav aktivitet i økonomien, sier statsminister Erna Solberg til Aftenposten.

– Dagens Næringsliv skrev i dag om en NOVA-rapport som viser at det er vanskeligere for unge å komme inn på arbeidsmarkedet, på grunn av høyere krav og trangere arbeidsmarked. Dette med utenforskap har jo vært en viktig sak for deg?

– Den langsiktige utviklingen i Norge er at det blir sterkere fagkrav for å få jobb. Derfor er det viktigere enn noen gang å sørge for at vi har folk som er kvalifisert. Derfor er det viktig å gi tilbud om kompetanse til folk som er i jobb og som trenger å utvikle basiskunnskapene sine. Derfor er det også viktig å øke gjennomføringen i videregående skole, sier Solberg.

  • Les mer: 2017 så ut til å bli et dårlig år for mange Europeiske land. Slik blir det ikke

– Men forskerne sier at dette med å komme seg tilbake til utdanning dersom man ikke får jobb ser ut til å favne ressurssterke familier mest, og at de dermed frykter økende sosiale forskjeller og større ulikhet?

– Folk har falt utenfor av ulike grunner, det kan være at læringsgrunnlaget har vært for dårlig tidligere, det kan være et lite tilpasset opplegg for å hjelpe ungdom som kanskje er litt mindre teoristerke, men som er gode nok fagarbeidere hvis de får muligheten til å ta et mer fleksibelt fagløp. Derfor har vi innført det nå. Derfor er det også viktig med aktivitetsplikten vi har innført. Når man går på Nav-kontoret for å be om sosialhjelp og støtte, skal du delta og Nav må delta for å sørge for at du er i aktivitet. Det kan være en praksisplass eller gjøre andre ting for å unngå den onde sirkelen hvor du snur døgnet og så videre. Man blir arbeidsufør etter hvert hvis man aldri får muligheten til å prøve seg i arbeidslivet, sier Solberg.

Forventer videre nedgang

Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt med 1.100 personer.

– Den positive utviklingen vi har sett på arbeidsmarkedet så langt i år, fortsatte i juni. Med økt vekst i norsk økonomi, flere utlyste stillinger og færre varsler om oppsigelser, forventer vi også at ledigheten fortsetter å gå noe ned framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

I juni var det registrert 71.500 helt arbeidsledige hos Nav, en nedgang på 9.500 sammenlignet med juni i fjor.

Uendret siste måned

Andelen helt ledige har sunket fra 2,9 prosent i juni i fjor, til 2,6 prosent av arbeidsstyrken i år. Også i mai ble andelen arbeidsledige registrert til 2,6 prosent, så den siste måneden er andelen uendret.

Nedgangen i arbeidsledigheten gjelder for alle landets fylker, og arbeids- og sosialminister Annikken Hauglie sier at noe av grunnen til den synkende arbeidsledigheten er regjeringens tiltak.

– Optimisme

– En av de viktigste grunnene til nedgangen er tiltak fra regjeringen i 2016 og 2017. Vi ser nå at tiltakene funker. Det er optimisme hos bedriftene, og det blir også lyst ut flere stillinger nå enn før, sier Haugli.

Bygg og anlegg er en av sektorene som har nytt godt av regjeringens tiltak, ifølge Hauglie.

– Regjeringen har satt inn tiltak i bransjer som har opplevd nedgang. I bygg- og anleggssektoren har regjeringen satt inn tiltak som rehabilitering av offentlige bygg, og tiltakene har nå begynt å gi resultater, sier arbeids- og sosialministeren.

Les mer om

  1. Erna Solberg
  2. Arbeidsledighet
  3. Arbeidsliv