Økonomi

Mossack Fonseca bøtelagt i sitt viktigste skatteparadis

Advokatfirmaet som ufrivillig fødte Panama Papers har fått historiens største bot i skatteparadiset De britiske jomfruøyene.

Mossack Fonseca på De britiske jomfruøyene holder til i Akara Building sammen med reiselivets organisasjon. Foto: ABC Four Corners / ICIJ

  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad

De britiske jomfruøyene (British Virgin Islands) er advokatfirmaet Mossack Fonsecas desidert viktigste skatteparadis.

Nå har paradisets finanstilsyn ilagt advokatfirmaet bot for åtte lovbrudd.

Mossack Fonseca ble over en lang periode i fjor og inn i 2016 utsatt for historiens største digitale lekkasje. Hele Mossack Fonsecas interne database ble lekket til pressen.

Advokatfirmaets spesialitet er å opprette og administrere selskaper i skatteparadiser.

Til tross for at boten er historiens høyeste på Jomfruøyene, er den ikke på mer enn 440.000 dollar (4 millioner kroner).

Boten er ilagt etter seks måneders etterforskning av Mossack Fonseca.

Åtte lovbrudd

Mossack Fonsecas avdeling på Jomfruøyene får boten for åtte brudd på landets lovgiving. Bruddene knytter seg hvitvasking, terrorfinansiering og drift av selskaper.

Mossack Fonseca har ifølge begrunnelsen for boten ikke oppfylt myndighetens krav når det gjelder interne rutiner for å hindre hvitvasking og terrorfinansiering, kundene er ikke sjekket nøye nok, de er ikke tilstrekkelig risikovurdert og de interne rutinene for å passe på at regler blir fulgt har ikke vært gode nok i Mossack Fonseca.

Dette skriver International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) i en melding om saken. ICIJ organiserte det verdensomspennende gravearbeidet i forbindelse Panama Papers.

«For lite og for sent»

Organisasjonen Transparency International skriver in en erklæring at boten er «for lite og for sent» sett i forhold til de omfattende avsløringene i Panama Papers.

Men organisasjonen har også litt ros å komme med.

«Det er positivt at Jomfruøyene endelig i det minste erkjenner manglene i kontrollen rettet mot hvitvasking av penger i Mossack Fonseca, men gitt at det var nødvendig med en lekkasje for at tilsynsmyndighetene skulle skjønne hva som skjedde i deres egen bakgård, er det uunngåelig å stille spørsmål ved Jomfruøyenes evner som reguleringsmyndighet», skriver lederen for Transparency International i Storbritannia, Robert Barrington, i erklæringen.

Det er ifølge ICIJ fjerde gangen Mossack Fonseca er bøtelagt på Jomfruøyene.

Et viktig skatteparadis

Jomfruøyene er uten sammenligning det viktigste landet når Mossack Fonseca organiserer selskaper i skatteparadiser for sine kunder.

Over halvparten av de drøyt 200.000 selskapene i Panama Papers var registrert på Jomfruøyene. Landet er derfor meget viktig for Mossack Fonseca.

På samme måten er registrering av postboksselskaper en viktig næring for Jomfruøyene og andre skatteparadiser.

Registreringsavgifter og andre småinntekter fra et stort antall selskaper veier tungt fordi skatteparadisene som regel er svært små økonomier.

Bot mellom nærstående

Satt litt på spissen kan en derfor si at Mossack Fonseca har fått bot fra en av sine nærmeste allierte.

Alle selskapene i skatteparadisene har som regel aldri noen reell økonomisk aktivitet der.

Typisk for selskaper i skatteparadiser er at det er meget begrenset innsyn i eierskap og regnskap, hvis selskapene i det hele tatt har regnskapsplikt.

Les mer om

  1. Panama Papers
  2. Transparency International
  3. Økonomi