Økonomi

Telenor har nå 95 prosent av kundene i land med mye korrupsjon. Andelen vokser.

Sigve Brekkes suksess i Asia førte ham til topps i Telenor. Her fra lanseringsfest for datterselskapet Uninor i India.

Som sjef for Telenor i Asia de seneste årene, har Sigve Brekke vært sentral i å føre selskapet fra Norden og inn i en rekke land med utbredt korrupsjon.

 • Alf Ole Ask
  Journalist

Jussprofessor Beate Sjåfjell mener at staten som eier er mer opptatt av avkastning enn etikk, og at profittpresset gir økt risiko for korrupsjon.

203 millioner

Julelysene var tent. Blå cupcakes til alle. Slik markerte Telenor i desember i fjor at selskapet passerte 203 millioner kunder. En sammenstilling av selskapets årsrapport og Transparency Internationals korrupsjonsindeks, viser at mer enn 195 millioner av kundene bor i meget korrupte land. Og andelen øker.

Noen måneder etter 200-millionersmarkeringen signaliserte nemlig Telenor at det kan komme til å trekke seg ut av Danmark, verdens minst korrupte land.

– Alle muligheter er åpne, sier informasjonsdirektør Glenn Mandelid til Aftenposten.

En oversikt Aftenposten har laget basert på Transparency Internationals oversikt over korrupsjon i verden (CPI), viser at selskapets vekst skjer der den politiske risikoen er høy. Mannen som har ledet selskapet inn i de fleste av disse markedene er dagens konsernsjef Sigve Brekke.

CPI rangerer land basert på hvor korrupt den offentlige sektoren er. Indeksen er satt sammen av spørreundersøkelser og skjønn som er samlet inn fra en rekke institusjoner verden over.

Næringsminister Monica Mæland (H) besøkte for halvannet år siden et marked i sentrum av Yangon, Myanmar, med små utsalgssteder for Telenor-mobiler og simkort. Landet er på 147. plass av 168 land på Transparency Internationals korrupsjonsrangering.

Stor politisk risiko

I Brekkes tid som Asia-sjef fikk Telenor mer enn 100 millioner mobilkunder i Asia.

Det betyr at Brekke har vært med på å gi selskapet en betydelig verdiskaping, men også at han har ledet Telenor inn i land hvor selskapet har møtt på alvorlige og kostbare utfordringer. Eksempler finnes i Telenors nære historie:

 • I 2008 ble det avslørt at barn arbeidet for Telenors underleverandører i Bangladesh.
 • I år fikk delvis Telenor-eide Vimpelcom 795 millioner dollar i bot for korrupsjon.
 • I mange år har Telenor bygget seg opp i India, der selskapet hadde en langvarig strid med myndighetene. Telenors partner ble beskyldt for korrupsjon, men dette skal ha skjedd før Telenor gikk inn i landet. I Telenors gjennomgang fant det ingen spor av korrupsjon.

Kapital anslo at Telenor kan ha tapt 30 milliarder kroner på India-eventyret siden 2008.

I sine bærekraftsrapporter har Telenor selv påpekt at korrupsjon er en reell utfordring flere land, blant annet Myanmar, og at selskapets nulltoleranse fører til at alt tar ekstra lang tid.

Telenor har varslet at de er i samtaler om å styrke sine posisjoner i dette markedet. India ligger som nummer 76 på Transparencey Internationals liste over verdens mest korrupte land.

Grafikken viser antall kunder og omsetning i Telenors markeder i Asia - inkludert de deleide datterselskapene Vimpelcom, DTAC og Digi.

Profittpress

Beate Sjåfjell, professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, mener staten som aksjeeier bør følge opp selskapene de har store aksjeposter i, bedre enn de gjør i dag.

Forsker:Norske toppsjefer slurver med bakgrunnssjekk

– Med så store aksjeposter som den norske stat har i norske selskaper, bør det stilles krav til at det må følges bedre opp. Det er primært styrets og ledelsens ansvar at de ikke er med på korrupsjon, men det er en internasjonal trend at man også forventer mer av aksjeeierne, sier Sjåfjell.

Beate Sjåfjell er professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Hun mener eierskapsmeldingen som næringsminister Monica Mæland (H) la frem i vår fokuserer for lite på risiko for korrupsjon.

– Eierskapsmeldingen gir egentlig blankofullmakt til selskapene om å drive som de vil, bare de sørger for god avkastning. Når vi vet fra næringslivsforskning at dette presset om profitt er en viktig faktor for korrupsjonsrisiko, må staten gjøre det klart at nulltoleranse for korrupsjon er viktigere enn avkastning. I dag er det bare en svært begrenset del av eierskapsmeldingen som handler om håndtering av risiko for korrupsjon, sier Sjåfjell.

En av Telenors mest profilerte kvinnelige ledere forlater selskapet.

– Ingen av selskapene kan være i tvil

Næringsministeren svarer på Sjåfjells kritikk at staten ikke aksepterer noen form for korrupsjon.

– Forventningene staten som eier har til selskapene når det gjelder deres arbeid for å unngå korrupsjon, fremgår tydelig i eierskapsmeldingen. Ingen av selskapene der staten er eier, kan være i tvil om at vi ikke aksepterer korrupsjon, sier Mæland.

Grafikken viser antallet kunder og omsetningen for Telenor i Europa og Nord-Afrika, inkludert det deleide datterselskapet Vimpelcom.

Styrene evaluerer seg selv

Fredrik Eriksson, seniorrådgiver ved Chr. Michelsen Institute (CMI), mener Regjeringen bør introdusere krav til risikobasert bedriftsstyring (Enterprise Risk Management) i statseide bedrifter. Det er en måte å sikre selskapenes strategier for å hindre korrupsjon.

Fredrik Eriksson er seniorrådgiver ved Chr. Michelsen Institute (CMI).

– I dag har ikke staten som eier mulighet til å avgjøre om korrupsjonsrisikoen håndteres på beste måte. Departementene får tilgang til styrenes selvevaluering, og det finnes ikke noe krav til hva selvevalueringene skal omfatte. Selvevalueringer er inhabile, og vi kan ikke vite om styret fungerer slik som statens prinsipper for god eierstyring sier at de skal, sier Eriksson.

Krever kompetanse

Tina Søreide, professor ved NHH og medlem i styret til Transparency International, sier det krever god kompetanse av selskapets medarbeidere som jobber i land med betydelige korrupsjonsutfordringer.

Les Ola Storengs kommentar om farene Telenor har utsatt seg for her.

– Krav om bestikkelser er gjerne godt kamuflert som legitime betalinger. For eksempel kan fakturaen på en lisensbetaling eller lignende være betydelig høyere enn den egentlig skal være. Da må varsellampene blinke hos medarbeiderne som sitter med fakturaen, sier Søreide.

Tina Søreide er professor ved NHH og medlem i styret til Transparency International.

Gråsoner

Også det å operere i gråsoner kan ha skadelige konsekvenser, ifølge Søreide.

– Det har vært en betydelig juridisk utvikling på dette feltet. Det er stadig vanskeligere for ledere å forsvare at man ikke forsto eller var ukjent med at underordnede eller samarbeidspartnere var involvert i korrupsjon som bedriften var tjent med, sier Søreide.

Telenor: Bred støtte for at vi er i voksende markeder

Aftenposten ba Telenor om å kommentere om selskapet mener at det har en balansert portefølje når det har så stor andel av virksomheten i meget korrupte land. I tillegg er Telenor bedt om å kommentere uttalelsene fra jus- og korrupsjonsekspertene Aftenposten har snakket med.

– Gjennom hele vår internasjonalisering har vi som selskap kontinuerlig arbeidet med å videreutvikle og forbedre våre systemer og rutiner for å sikre at vi opererer i henhold til solide etiske standarder. Telenor er ikke forskånet fra å møte utfordringer med korrupsjon, og derfor er det viktig at vi er forberedt på å håndtere krevende saker når de oppstår. I Telenor har vi derfor flere fagmiljøer som arbeider med bærekraft, risikovurderinger, antikorrupsjon, oppfølging, opplæring, internkontroll og kontroll av eksterne leverandører slik at vi alltid lærer og forbedrer oss, forklarer informasjonssjef Glenn Mandelid.

Ett av de landene der Telenor nå vokser kraftig er Myanmar. Ifølge informasjonssjefen hadde selskapet en grundig beslutningsprosess hvor korrupsjonsrisikoen og andre forhold ble vurdert.

Glenn Mandelid, informasjonssjef i Telenor.

– Vi kan utgjøre en forskjell

– Det at Telenor opererer i voksende markeder, mener vi er positivt, og ved å være til stede kan vi utgjøre en forskjell. Dette opplever vi også at det er bred enighet om hos norske myndigheter og i de politiske miljøene. Telenor er i mange av våre markeder blant landenes største internasjonale investorer. Gjennom våre tjenester gir vi tilgang til informasjon og kunnskap som kan bidra til økt produktivitet og legge til rette for etablering av lokale selskaper. I tillegg har vi et verdisyn som bidrar til ytterligere positive ringvirkninger i de landene der vi er til stede, forklarer Mandelid.

Her kan du lese Telenors tiltak mot korrupsjon.

Informasjonssjefen viser til at det krever ekstra aktsomhet for å få dette til:

– Derfor har vi systemer og strukturer som gjør det mulig å forbedre opplæring, oppfølging, og kontroll: Vi arbeider daglig med å lære opp egne og andres ansatte slik at de er klar over hvordan vi forventer at de skal opptre hvis de møter korrupsjon. Siden januar har vi også etablert en ekstern varslerkanal hvor ansatte kan henvende seg anonymt.

Møysommelig arbeid

– Det er stort fokus på etisk forsvarlig drift i våre selskaper, men vi erkjenner at det er en kontinuerlig oppgave hele tiden å følge opp og forbedre dette arbeidet. Vi har som ambisjon å drive utviklingen innenfor dette området der vi er til stede, men vi er klar over at dette i noen land er et møysommelig og tidkrevende arbeid.

 • Les også:
Slik skjuler man 114 millioner dollar i bestikkelser til en diktatordatterTelenor i India: Uvær fra dag én- Vimpelcom-skandalen kunne aldri skjedd her

Les mer om

 1. Telenor
 2. Sigve Brekke
 3. Korrupsjon
 4. AS Livorno Calcio