Rema-Reitan ber Listhaug granske hele matmarkedet

Mener det er for enkelt å skylde på dagligvarekjedene.

Rema 1000 ber Sylvi Listhaug igangsette en granskning av hele matvarebransjen for å få mer kunnskap om årsakene og driverne bak prisøkningen. Dagligvarekjeden som Ole Robert Reitan er toppsjef for mener det blir for enkelt å skylde på dagligvarekjedene alene.

— Vi ber landbruksministeren snarest sette i gang en samfunnsøkonomisk og konkurransefaglig utredning av det samlede norske matmarkedet. En slik utredning må gå gjennom gå hele verdikjeden, skriver direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Rema, Mette Fossum Beyer, i en e-post til Aftenposten.

I dag møter dagligvarekjeden sammen med Coop og NorgesGruppen på landbruks- og matminister Sylvi Listhaugs (FrP) kontor. Hun vil ha svar på hvordan matvareprisene kunne øke med overraskende mye 3,2 prosent fra juni til juli.

Rema kommer i dette møtet altså til å be statsråden granske dem selv – sammen med resten av matvarebransjen.

— Vi tror det er viktig og nyttig for både politikere, departement og hele bransjen med en faglig, uavhengig og økonomisk utredning av konkurransen gjennom hele verdikjeden. Man vil dermed få en bedre og dypere forståelse av prisendringene, og ser hvor nyansert og sammensatt bildet er. Det er for enkelt å kun angripe matvarekjedene for prisveksten, skriver Fossum Beyer.

Les også:

Les også

Listhaug krever svar på hvorfor maten blir dyrere

Kritiserer tidligere utvalg

Tidligere statsråd Einar Steensnæs ledet det såkalte «Matkjedeutvalget» som avga sin rapport i 2011. Oppdraget var da nettopp å «kartlegge styrkeforholdene i matvarekjeden, vurdere utviklingen og foreslå tiltak som ivaretar forbrukernes interesser med tanke på pris, vareutvalg, kvalitet og tilgjengelighet».

Rema 1000 ber landbruksministeren sette i gang en samfunnsøkonomisk og konkurransefaglig utredning av det samlede norske matmarkedet.
Les også

Matbaronene må inn på teppet

Daværende landbruks— og matminister Lars Peder Brekk (Sp) sa i etterkant at utvalget hadde påvist «en sterk endring i styrkeforholdene i favør av handelen»

— Matkjedeutvalget hadde en slags gjennomgang, men fikk kritikk for metodevalg av konkurransetilsynet og samfunnsøkonomisk ekspertise. Derfor hadde det vært nyttig med en ren faglig utredning som kunne gitt et mer komplett grunnlag for debattene som går om norsk matvarepriser, sier Fossum Beyer.

Steensnæs-utvalget anbefalte også etableringen av en informasjonsportal hvor forbrukerne kunne sammenligne blant annet pris og vareutvalg. Solberg-regjeringen konkluderte imidlertid i forbindelse med det forrige statsbudsjettet at dette ikke skulle prioriteres. Nå tar Rema også til orde for å gjenoppta dette arbeidet.

— Konkurransetilsynet kan sørge for at dette blir gjort på best mulig måte, skriver Fossum Beyer.

Les også:

Les også

Sylvi Listhaugs tilbud øker matvareprisene

Krangler om hvem som har skylden

De store dagligvarekonsernene krangler om hvem som har skylden for det som ifølge Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning den sterkeste månedlige prisøkningen siden 1982. Ica, som for øvrig oppgir at de ikke har tid til å møte Sylvi Listhaug i dag, sier til Aftenposten at de mener det er «Rema 1000 som prisleder som styrer prisene».

Rema fnyser av kritikken og sier deres egne tall «ikke gjenspeiler den prisveksten som Statistisk sentralbyrå melder for hele bransjen». De mener derfor det «tyder på at det er andre kjeder som har hatt en høyere prisvekst enn Rema 1000.»

NorgesGruppen, matbransjens klart største aktør, møter sammen med Coop og Rema 1000 Sylvi Listhaug klokken 13 i dag. Aftenposten er tilstede og vil dekke saken i ettermiddag.