Økonomi

Ekspertutvalg ber Siv Jensen holde på oljeaksjene

Professor Øystein Thøgersen har ledet et utvalg som tilrår at Oljefondet fortsatt investerer i oljeaksjer. Fredag fikk Jensen rapporten.

Et ekspertutvalg ber Siv Jensen si nei til et råd fra Norges Bank. Utvalget vil at Oljefondet skal holde på sine aksjer i oljeselskaper. Norges Bank vil kvitte seg med dem.

 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Et offentlig utvalg går inn for at Oljefondet fortsatt skal investere i olje- og gassaksjer.

Utvalget går dermed mot et råd Norges Bank har gitt til Finansdepartementet.

Utvalget legger frem sin rapport fredag formiddag og er blitt ledet av professor Øystein Thøgersen ved Norges Handelshøyskole.

– Å selge energiaksjene i Statens pensjonsfond utland (SPU) er ikke en effektiv forsikring mot lavere oljepris i fremtiden. Energiaksjene i fondet gir bare et marginalt bidrag til nasjonens oljeprisrisiko, sier Thøgersen i en pressemelding.

Statens pensjonsfond utland (SPU) er det offisielle navnet på Oljefondet.

Sier nei til Norges Banks råd

Utvalget støtter dermed ikke Norges Bank. Banken sendte i november i fjor brev til Finansdepartementet med forslag om at Oljefondet selger seg ut av olje- og gasselskaper. Men klimahensyn er ikke grunnen.

Fondet hadde da slike aksjer for drøyt 300 milliarder kroner. I alt er fondet nå på drøyt 8.600 milliarder kroner.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen og tidligere sjef i Folketrygdfondet, Olaug Svarva, har vært sammen med Thøgersen i utvalget.

Visentralbanksjef Egil Matsen i Norges Bank har denne kommentaren til utvalgets avvisning av hans råd:

– Vi har gitt vårt råd og avventer nå Regjeringens beslutning.

DETTE ER BAKGRUNNEN FOR RAPPORTEN:

 • Her er seks punkter som drøfter og forklarer rådet fra Norges Bank: Klimahensyn er ikke grunnen.
 • HER kan du lese brevet Norges Bank sendte.
 • HER kan du lese analysen som ligger til grunn for brevet.
Professor Øystein Thøgersen viste lange kurver for å begrunne utvalgets råd til finansministeren.

Liten vinning

Ved en lavere varig oljepris vil statens inntekter falle vesentlig. Verdien av oljeaksjene i Oljefondet vil også falle.

Men utvalgets budskap er at fallet i verdien på oljeaksjer betyr svært lite i den store sammenhengen. Dermed er det også lite å oppnå ved å kvitte seg med oljeaksjer:

«Et salg av energiaksjene i SPU er ikke en effektiv forsikring mot lavere oljeinntekter i fremtiden. I et scenario med varig lav oljepris vil statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten falle markert. Kun om lag 1 prosent av dette tapet vil dekkes inn dersom SPU ikke investeres i energiaksjer. Anslaget er usikkert, men bidraget vil uansett være svært lite.»

Kostnaden ved å gå ut av slike aksjer

Deretter holder utvalget opp kostnaden ved å kvitte seg med oljeaksjer i Oljefondet. Kostnaden ligger i å endre fondets investeringsstrategi:

«Et salg av energiaksjene vil bryte med dagens investeringsstrategi, med bred spredning av investeringene og høy terskel for uttrekk. (...) Et SPU uten energiaksjer vil avvike fra markedsvekter og kan forventes enten å oppnå lavere avkastning eller høyere risiko.»

Med andre ord: Avkastningen blir lavere eller risikoen høyere hvis fondet kvitter seg med aksjer i oljeselskaper.

Konklusjonen blir: Ut fra en vurdering av forventet avkastning og risiko i statens oljeformue lønner det seg ikke å selge seg ut av oljeaksjer. Rådet fra Norges Bank er ikke et godt råd.

Oljeformue i tre deler

Statens oljeformue består av tre deler:

 • statens andel av olje og gass i bakken
 • eierandelen på 67 prosent i Equinor (tidligere Statoil)
 • pengene i Oljefondet, som egentlig er olje i bakken omgjort til plasseringer på Wall Street

Oljepenger i sirkel

Pengene i Oljefondet kommer fra oljeutvinning. Etter dagens handleliste plasserer fondet noe av dette tilbake i oljeaksjer.

– Hvorfor investerer vi i olje én gang til? har Oljefondets sjef Yngve Slyngstad spurt.

Det var hverken klimahensyn eller forventet avkastning av oljeaksjer som lå bak Norges Banks råd. Formålet var ene og alene å redusere risikoen i statens samlede oljeformue.

Les mer om

 1. Oljepenger
 2. Økonomi
 3. Finansdepartementet
 4. Norges Bank