Økonomi

Jensen utvider ikke Oljefondets investeringsmeny

Finansminister Siv Jensen har skrevet stortingsmelding om hvordan direktør Yngve Slyngstad (i midten) og sentralbanksjef Øystein Olsen forvalter Oljefondet. Her møtes de i Stortinget ved den årlige høringen om fondet.

Finansdepartementet holder fast på sine tidligere standpunkter: Oljefondet får ikke investere i aksjer utenfor børs eller i unotert infrastruktur som vindmøller, flyplasser og havner.

  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad
    Journalist

Det meste blir som før med Oljefondet. Tirsdag la finansminister Siv Jensen frem den årlige meldingen om fondets virksomhet.

To saker kunne ført til endringer i fondets investeringsstrategi: Åpning for aksjer utenfor børsene (unoterte aksjer) og åpning for å investere oljepenger i unotert infrastruktur.

Det ble nei på begge spørsmålene.

Skal ikke gå utenfor børsene

«Etter en samlet vurdering legger Finansdepartementet ikke opp til å åpne for investeringer i unoterte aksjer i SPU på generelt grunnlag», konkluderer Jensen i meldingen.

SPU står for Statens pensjonsfond Utlandet, populært kalt Oljefondet.

Mer lukket utenfor børsene

Departementet slår fast at investeringer via såkalte aktive eierfond er det eneste mulige alternativet hvis fondet skal inn i aksjer utenfor børsene. Det er «lite aktuelt» å investere direkte i unoterte aksjer.

Men departementet «mener det er usikkert om det er mulig å oppnå samme åpenhet om investeringer i unoterte aksjer som for fondets øvrige investeringer.» Dette vil kunne snevre inn investeringsmulighetene for et fond som er eid av det norske folk og som må ha bred støtte i Stortinget.

Åpenheten vi krever gjør at det meste skal frem i lyset. Dette betyr med Jensens ord «at SPUs omdømme er utsatt for ikke-finansiell risiko i større grad enn mange andre investorer.»

Ikke inn i infrastruktur

Spørsmål nummer to er å åpne for investeringer i såkalt unotert infrastruktur. Også her blir det nei.

Departementet omtaler dette slik: «Dette omfatter ulike typer infrastruktur som er tilgjengelige for investorer i det unoterte markedet, fra flyplasser og bomveier til solenergianlegg og sykehus. Vurderingen har vært ikke å åpne for investeringer i unotert infrastruktur nå.»

Også her er Jensens holdning at et fond som er eid av folket og forankret i Stortinget ikke kan ta risikoen ved å investere i flyplasser, havner, vannforsyning, veier og fornybar energi.

Dette er farlig politisk terreng der kinesere med politiske mål eller oligarker med svarte penger kan komme inn på eiersiden. Infrastrukturen kan bli nasjonalisert av nye politikere eller påvirket av internasjonale konflikter.

Departementet viser til fjorårets melding der «det blant annet (ble) pekt på at et åpent og politisk forankret statlig fond som SPU ikke er godt egnet til å bære den særlige risikoen ved slike investeringer».

Det blir stilt andre krav til Oljefondets god navn og rykte enn til et investeringsfond for milliardærer på Wall Street.

Åpning for fornybar

I sine merknader til meldingen om fondet våren 2017 skrev Stortingets finanskomité at den ville komme tilbake til dette «i nær fremtid», blant annet forbindelse med behandlingen av Gjedrem-utvalgets forlag til ny lov om Norges Bank.

Så her kan det bli nye runder.

Men Jensen gir en liten åpning for at fornybar energi kan komme inn på investeringsmenyen i den allerede eksisterende samlingen av spesifikke miljøinvesteringer i fondet:

«Finansdepartementet legger opp til (...) å vurdere om investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi kan gjennomføres innenfor rammen av de særskilte miljørelaterte mandatene, med krav til åpenhet, avkastning og risiko som for øvrige investeringer i SPU», står det meldingen.

Både «pinlig» og «god klimanyhet»

Miljøorganisasjonene er ikke helt samstemte i sine kommentarer til varslet om «å vurdere» investeringer i fornybare energi.

Det begynner å nærme seg pinlig at Finansdepartementet fortsetter en prosess med å «vurdere» og ikke er i stand til å ta et klart standpunkt for å åpne opp for investeringer i unotert fornybar infrastruktur, sier leder Marius Holm i miljøorganisasjonen Zero.

Miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender kaller vurderingen et «steg i riktig retning».

– Nå åpner Regjeringen døra på gløtt for å la Oljefondet få investere i fornybar sol- og vindenergi utenfor børs. Det er en god klimanyhet, sier leder Anja Bakken Riise.

Les mer om

  1. Finansdepartementet
  2. Økonomi
  3. Norges Bank
  4. Aksjer