Mæland skal sørge for statlig nedsalg

Næringsminister Monica Mæland (H) kan bli statsråden som selger staten ut av SAS.

Høyres Monica Mæland (45) kan være den som selger staten ut av SAS.
  • Ntb

Regjeringen har forpliktet seg til å selge seg ned i statlige selskaper.

– Det står i regjeringsplattformen, men det skal gjøres i et fornuftig tempo, sier Mæland til NTB.

Hun er ikke beredt til å varsle et statlig nedsalg i SAS, slik Høyre har gått inn for.

– Det skal ikke jeg spekulere på i det hele tatt. Nå må vi først få innta kontorene våre, sier den nyslåtte næringsministeren.

Lover nedsalg

Mæland, som inntil onsdag var byrådsleder i Bergen, sier hovedoppgaven blir å trygge arbeidsplassene og skape grobunn for nye.

Men regjeringsplattformen sier noe mer. Den lover at en ny eierskapsmelding skal legges fram, og at statens eierskap gradvis skal reduseres «for å sikre maktspredning og styrke det private eierskapet».

Høyre og Fremskrittspartiet har kritisert eierskapspolitikken til den rødgrønne regjeringen.

Selskaper som er aktuelle for nedsalg er blant andre SAS, Flytoget, Entra, Mesta, Cermaq, Telenor, Statoil, Yara og Kongsberg Gruppen.

Men i regjeringsplattformen står det ingenting om hvilke selskaper staten skal kvitte seg med. Tvert imot slås det fast at Norge i fremdeles skal ha et betydelig statlig eierskap i «overskuelig framtid».

Håper på investeringer

Anneli Nyberg i SAS Norge kabinforening er avventende til hva den nye regjeringen vil gjøre med flyselskapet.

– Vi regner med at den nye regjeringen ivaretar det statlige eierskapet på en god måte. Utover det, har vi ikke gjort oss noen spesielle forhåpninger eller forventninger. Nedsalg i SAS har vært diskutert i mange år, sier hun.

Den svenske regjeringen har signalisert ønsker om et nedsalg, mens den danske har vært litt mer tilbakeholden.

– Det viktigste for oss er å få en eier som vil investere i SAS. Om det er staten eller en privat aktør spiller mindre rolle, sier Nyberg.

– Bør vente

Også Arbeiderpartiet har åpnet for nedsalg eller utsalg av SAS, men næringspolitisk talskvinne Else-May Botten mener den nye regjeringen bør avvente resultatene av spareprogrammet i SAS som pågår ut 2014.

– Monica Mæland bør vente og se om SAS lykkes med sin snuoperasjon. Vi håper selskapet vil komme på rett kjøl, for SAS leverer et tilbud som mange er avhengige av rundt omkring i dette landet, sier hun til NTB.

Botten legger til at Arbeiderpartiet ikke ser negativt på statlig eierskap og mener mye taler for at staten fortsatt skal ha kontroll med utvalgte selskaper.

– Selger vi oss ut, mister vi kontroll. Sånn er det bare, sier hun.