Økonomi

Opposisjonen: – Mæland burde visst om Telenor-avhørene

Opposisjonen mener det er alvorlig at det gikk åtte måneder før næringsministeren ble informert om Økokrims vitneavhør av Telenor-ledelsen.

Opposisjonen mener at næringsminister Monica Mæland burde visst at en rekke sentrale Telenor-ledere hadde vært i vitneavhør hos Økokrim i forbindelse med etterforskningen av Telenor-eide Vimpelcom. Nå krever Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite svar på hvem som har visst hva.
  • Lars Magne Hovtun

– Det er utrolig at næringsminister Monica Mæland har vært uvitende til avhørene av Telenor-toppene og dokumentbeslagene i åtte måneder. Dette er ingen bagatell, og noe hun definitivt burde visst, sier Geir Pollestad (Sp), leder for Næringskomiteen på Stortinget.

Les også:

Les også

Økokrim skal ha avhørt minst 7 Telenor-topper

Han og en rekke andre sentrale næringspolitikere i opposisjonspartiene på Stortinget mener det er alvorlig at etterforskningen av Telenor-eide Vimpelcom skal ha gått næringsministeren hus forbi, helt til media den siste uken har kommet med en rekke avsløringer.

Geir Pollestad (Sp) er leder for Næringskomiteen på Stortinget, og mener det er utrolig at næringsministeren har vært uvitende til avhørene og dokumentbeslagene hos Telenor.

Den mest oppsiktsvekkende anklagen mot Vimpelcom er den angivelige utbetalingen av over 600 millioner kroner til Gulnara Karimova, datteren til presidenten i Usbekistan.

Diplomat og popstjerne:

Les også

10 ting du ikke visste om diktatordatteren

– Departementet burde tatt fram lupen

– Når det gjelder de aktuelle topplederne i Telenor, er det viktig å understreke at det ikke er grunnlag for å si at noen av dem med åpne øyne har gjort noe ulovlig. Men ut fra et politisk perspektiv er det forunderlig at næringsministeren ikke har visst hvor involvert Telenor har vært i etterforskningen av en meget alvorlig korrupsjonssak, sier Pollestad, og fortsetter:

– Det burde vært allment kjent i departementet at Usbekistan er et minefelt, og når de leste om etterforskningen av Vimpelcoms Usbekistan-aktiviteter i Telenors årsrapport burde de definitivt funnet fram lupen. Det som står i årsrapporten burde vekket mer interesse, og man kan spørre seg om næringsministeren har vært nok opptatt av å stille Telenor disse relevante spørsmålene.

Først i går, nesten åtte måneder etter at etterforskningen av Vimpelcom startet, ble Telenor-ledelsen kalt inn på teppet i Nærings— og fiskeridepartementet.

Martin Kolberg (Ap) har bedt næringsministeren om å redegjøre for saken i Stortinget. Han forventer et utfyllende skriftlig svar i neste uke.

– Dette møtet bør ha gitt næringsministeren et godt grunnlag til å redegjøre for saken i Stortinget, sier Martin Kolberg (Ap), leder for kontroll— og konstitusjonskomiteen.

Han antar et skriftlig svar fra næringsministeren vil foreligge i neste uke. I svaret forventer han at alle detaljer om hva Telenor, Nærings- og fiskeridepartementet og ikke minst statsråden har visst om saken.

Les også:

Les også

Stortingspolitikere krever åpenhet om VimpelCom

Hvem har visst hva?

– Som den største eieren av Telenor burde staten vært orientert grundig om avhørene, dokumentbeslagene og de alvorlige anklagene. Det holder ikke at Telenor har skrevet om saken i generelle vendinger i årsrapporten. Det er svært overraskende hvis ikke Telenor har kommunisert dette tydeligere til Nærings— og fiskeridepartementet i løpet av de siste åtte månedene, sier Torgeir Knag Fylkesnes, næringspolitisk talsmann i SV.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener Telenor burde orientert staten grundigere om forholdene i Vimpelcom-saken.

I Telenors årsrapport for 2013, som ble offentlig 22. april, står det blant annet at «Telenor-konsernet ikke er under etterforskning, men som minoritetseier har Telenor-konsernet blitt bedt om å bidra som vitne».Også Kolberg mener at Telenor har et større ansvar for å formidle slik alvorlig informasjon mer aktivt til staten.

– Det ville vært naturlig at Telenor på et tidlig tidspunkt fortalte at toppledelsen hadde vært i vitneavhør, og at Økokrim har tatt beslag fra hovedkontoret deres. Dersom embetsverket i Nærings— og fiskeridepartementet har fått en slik opplysning, men ikke har brakt den videre til politisk ledelse, er det noe vi absolutt vil ha en forklaring på, sier han.

– Næringsministeren er ansvarlig

– Jeg tror ikke Telenor har ønsket å holde tilbake informasjon, eller ønsker å bløffe om dette. Når næringsministeren sier at hun ikke vet, så er det fordi hun eller departementet ikke har gjort jobben og spurt Telenor, sier Pollestad, og fortsetter:

– Det er åpenbart at det er næringsministeren som har ansvaret for det, uansett hvem som har gjort hva i departementet.

Også KrFs representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Hans Fredrik Grøvan, er tydelig på at dette er Mælands ansvar.

– Her har det vært en prosess som burde utløst interesse fra statsrådens side. Jeg undrer meg over at hun ikke har vært mer aktiv. Som storeier i Telenor bør det være grunnlag for å stille noen utdypende spørsmål, sier han.

Næringsminister Monica Mæland ønsker ikke å kommentere denne saken.

Se oversikten:

Les også

  1. Telenor er inne i 11 av verdens mest korrupte land